Ordinul Nr. 1.237/2011 Nr. 692/2011 modifica Ordinul Nr. 1.591/2010 Nr. 1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, in NORMELE TEHNICE DE REALIZARE A PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE PENTRU ANII 2011 si 2012 , CAPITOLUL II (BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE APROBATE PENTRU ANUL 2011).

Va prezentam forma consolidata/actualizata a articolului care a suferit modificari, asa cum poate fi acesta vizualizat in Biblioteca Legislativa Online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


“ORDIN Nr. 1.591/2010 Nr. 1.110/2010 …. NORMELE TEHNICE DE REALIZARE A PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANII 2011 ŞI 2012 ….. CAPITOLUL II

BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE APROBATE PENTRU ANUL 2011

        – mii lei –
Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer FNUASS

„I. Programele naţionale privind bolile transmisibile

56.423 

47.686 

104.109 

97

 

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

 

  

5.000 

5.000 

 

 

III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională

 

22.000 

52.000 

74.000 

 

 

IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile

 

317.932 

905.406 

1.223.338 

1.032.504

 

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

 

  

7.720 

7.720

 

  

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

 

33.094 

10.046 

43.140 

 

 

VII. Programul naţional de tratament în străinătate

 

29.000 

  

29.000 

 

 

VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

 

  

120.000 

120.000 

120.000

 

Reţinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare

 

  

35.017 

35.017 

31.372

 

Reţinere 10% conform Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 

18.891 

31.262 

50.153 

 

 

Total programe naţionale de sănătate

 

477.340 

1.214.137 

1.691.477 

1.183.973

 

        „– mii lei –

Denumirea programului

Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total

Din care transfer FNUASS

I. Programele naţionale privind bolile transmisibile

56.423 47.686 104.109 97
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă   5.000 5.000

 

III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională

22.000 52.000 74.000  
IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile 321.932 905.406 1.227.338

1.032.504

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

  7.720 7.720

 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

33.094 10.046 43.140  
VII. Programul naţional de tratament în străinătate 29.000   29.000

 

VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

  120.000 120.000 120.000
Reţinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare   35.017 35.017

31.372

Reţinere 10% conform Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare

18.891 31.262 50.153  
Total programe naţionale de sănătate 481.340 1.214.137 1.695.477 1.183.973

Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie