ORDINUL Nr. 1.832/2011 Nr. 856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere) a fost publicat in M. Of. 561/2011.
IMPORTANT: Cele două clasificari – cea veche (Ordinul nr. 138/1.949/1995) si cea noua (ORDINUL Nr. 1.832/2011 Nr. 856/2011 ) – vor fi utilizate in paralel pana la data de 31 decembrie 2011.


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

ORDIN Nr. 1.832/2011 Nr. 856/2011

privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)

M.Of. nr. 561 din 8.8.2011

În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor – ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), conform structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 
Art. 2

(1) Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

(2) În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Vergil Voineagu

ANEXĂ

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice planifică, conduc, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor, guvernelor şi ale altor organizaţii sau unităţi organizaţionale în cadrul acestora şi, de asemenea, formulează şi revizuiesc politicile, legile, regulile şi reglementările în vigoare.

11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale autorităţilor (instituţiilor), guvernelor şi ale altor organizaţii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice stabilesc, formulează, recomandă şi coordonează implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităţilor, precum şi ale organizaţiilor specializate. Aceştia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice şi reglementările şi planifică, organizează, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale departamentelor şi agenţiilor guvernamentale, comunităţilor tradiţionale şi ale organizaţiilor specializate.

1111 Legislatori, membri ai executivului

Legislatorii şi membrii executivului stabilesc, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului şi ale agenţiilor guvernamentale internaţionale şi determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile şi reglementările publice. Dintre aceştia fac parte membrii aleşi sau nealeşi ai parlamentelor, consiliilor şi guvernelor.

111101 adjunct al procurorului general

111102 ambasador

111103 chestor Parlament

111104 comandant unic aviaţie

111105 comisar general

111106 comisar general adjunct

111107 senator

111108 guvernator

111109 preşedinte Academie

111110 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

111111 preşedinte curte de apel

111112 preşedinte Curtea de Conturi a României

111113 preşedinte de judecătorie

111114 preşedinte Camera Deputaţilor

111115 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la curtea de apel, tribunale şi judecătorii)

111116 preşedinte tribunal

111117 Preşedintele României

111118 prim-procuror

111119 prim-procuror adjunct

111120 prim-adjunct al procurorului general

111121 prim-ministru

111122 procuror general

111123 procuror şef de secţie

111124 procuror şef de secţie adjunct

111125 secretar general al Guvernului

111126 secretar Parlament

111127 secretar de stat

111128 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curtea de apel, tribunale şi judecătorii)

111129 inspector-şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii

111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii

111132 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111133 inspector general judecătoresc şef

111134 ministru

111135 ministru consilier

111136 ministru de stat

111137 ministru plenipotenţiar

111138 deputat

111139 preşedinte Senat

111140 subsecretar de stat

1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice

Înalţii conducători ai administraţiei publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea şi implementarea politicilor guvernamentale şi a legislaţiei de către departamentele şi agenţiile guvernamentale, îşi reprezintă ţara în străinătate şi acţionează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizaţiilor interguvernamentale. Aceştia planifică, organizează, coordonează direct, controlează şi evaluează activităţile generale ale departamentelor, consiliilor, agenţiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional şi naţional, în conformitate cu legislaţia şi politicile stabilite de către organismele legislative şi guvernamentale.

111201 consilier diplomatic

111202 consilier guvernamental

111203 consilier şi consultant juridic

111204 consilier instituţii publice

111205 consilier al ministrului

111206 consul general

111207 director instituţie publică

111208 director adjunct instituţie publică

111209 director de cabinet

111210 director general instituţie publică

111211 consilier economic

111212 inspector de stat şef

111213 inspector-şef în administraţia publică

111214 magistrat-asistent-şef

111215 notar-şef

111216 notar-şef adjunct

111217 secretar-şef notariat

111218 prefect

111219 secretar general

111220 şef birou instituţie publică

111221 şef cabinet

111222 şef birou senatorial

111223 şef departament

111224 şef protocol de stat

111225 şef serviciu instituţie publică

111226 subprefect

111227 viceguvernator

111228 preşedinte instituţie publică

111229 consilier prezidenţial

111230 consilier parlamentar

111231 vicepreşedinte instituţie publică

111232 ataşat diplomatic

111233 consul

111234 secretar diplomatic

111235 viceconsul

111236 consultant prezidenţial şi guvernamental

111237 secretar general Academie

1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale

Conducătorii şi membrii consiliilor locale (primarii localităţilor rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative şi oficiale, determinate de tradiţiile vechi, precum şi de repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între primarii localităţilor rurale şi autorităţile locale, regionale şi naţionale.

111301 primar

111302 secretar primărie, prefectură

111303 viceprimar

1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate

Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate determină, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor organizaţiilor specializate, cum ar fi organizaţiile politice, sindicatele, patronatele, asociaţiile de comerţ şi industrie, organizaţiile umanitare şi de caritate sau asociaţiile sportive, şi reprezintă şi acţionează în numele acestor organizaţii.

111401 consilier organizaţie politică

111402 preşedinte organizaţie politică

111403 vicepreşedinte organizaţie politică

111404 secretar organizaţie politică

111405 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti

111406 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti

111407 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti

111408 preşedinte organizaţie sindicală

111409 vicepreşedinte organizaţie sindicală

111410 secretar organizaţie sindicală

111411 delegat sindical

111412 preşedinte asociaţie naţională cooperatistă

111413 vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă

111414 secretar general asociaţie naţională cooperatistă

111415 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

111416 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

111417 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

111418 şef departament organizaţie sindicală

111419 preşedinte organizaţie cooperatistă

111420 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă

111421 preşedinte asociaţie patronală

111422 vicepreşedinte asociaţie patronală

111423 preşedinte organizaţie profesională naţională

111424 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională

111425 secretar naţional organizaţie profesională naţională

111426 preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111427 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111428 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111429 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională

111430 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111431 şef departament/compartiment/preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111432 delegat sindical local

111433 conducător de organizaţii umanitare

111434 secretar al organizaţiilor umanitare

112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

Directorii generali, directorii şi asimilaţii acestora formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.

1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

Directorii generali şi directorii executivi formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează (direct) şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.

112001 comandant/comandant adjunct aviaţie

112002 comandant port, flotă

112003 decan, rector, prorector, prodecan

112004 director societate comercială

112005 director adjunct societate comercială

112006 inspector general şcolar

112007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare

112008 inspector sanitar şef

112009 medic (farmacist) director

112010 medic (farmacist) director adjunct

112011 director general societate comercială

112012 director general adjunct societate comercială

112013 director de program

112014 director general regie autonomă

112015 director general adjunct regie autonomă

112016 director control risc

112017 director comercial

112018 director vânzări

112019 director/director adjunct, inspector-şef

112020 director economic

112021 director magazin

112022 şef corp executori bancari

112023 director sucursală

112024 director tehnic

112025 director general institut naţional de cercetaredezvoltare

112026 director incubator tehnologic de afaceri

112027 director departament cercetare-dezvoltare

112028 manager general

112029 manager

112030 şef cancelarie

112031 director de societate comercială agricolă

112032 antreprenor în economia socială

112033 director resurse umane

112034 inspector şcolar general adjunct

112035 director casa corpului didactic

12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial

Conducătorii din domeniul administrativ şi comercial planifică, organizează, coordonează direct şi controlează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare şi dezvoltare, publicitate şi relaţii publice, precum şi activităţile de vânzare şi de marketing ale întreprinderilor sau organizaţiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii sau întreprinderi.

121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ

Directorii de întreprinderi şi conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează şi coordonează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

1211 Conducători în domeniul financiar

Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct şi coordonează operaţiunile financiare ale întreprinderii sau organizaţiei, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) şi cu conducătorii altor departamente ori secţiuni.

121101 preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim-vicepreşedinte

121102 economist-şef

121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing

121104 director executiv bancă/director/director adjunct

121105 şef departament bancă/şef-adjunct departament 121106 şef proiect bancă

121107 şef serviciu/şef birou/bancă/societate de leasing

121108 coordonator compartiment/colectiv bancă

121109 dealer-şef (arbitragist bancă)

121110 director unitate bancară operaţională/director adjunct unitate bancară operaţională

121111 şef agenţie bancară

121112 contabil-şef/director financiar/bancă/societate de leasing

121113 director de arhivă bancă

121114 director/director adjunct divizie/direcţie de leasing

121116 director/director executiv conformitate

121117 coordonator conformitate

121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer – CISO)

121119 comisar şef divizie Garda Financiară

121120 contabil-şef

121121 controlor financiar

121122 şef agenţie CEC

121123 şef birou/serviciu/secţie circumscripţie financiară

121124 şef birou/serviciu financiar-contabilitate

121125 manager financiar

121126 manager relaţii financiare externe

121127 controlor revizor financiar

1212 Conducători în domeniul resurselor umane

Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc şi coordonează politicile privind personalul, relaţiile industriale şi activităţile de sănătate şi securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizaţii sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

121201 şef birou calificare şi recalificare

121202 şef birou pensii

121203 şef birou şomaj

121204 şef oficiu şomaj

121205 şef serviciu resurse umane

121206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă

121207 manager resurse umane

121208 şef centru perfecţionare

1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării

Conducătorii în domeniul politicilor şi al planificării organizează, conduc, planifică şi coordonează activităţile de consultanţă/consiliere politică şi planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizaţii nonguvernamentale şi agenţii din sectorul privat ori gestionează activităţile întreprinderilor care furnizează servicii de politică şi planificare strategică.

121301 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară

121302 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară

121303 inspector protecţie civilă

121304 şef executiv audit intern

121305 şef obiectiv servicii de securitate

121306 manager de securitate

121307 manager energetic

121308 manager informaţii pentru afaceri

1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include servicii de afaceri şi managerii administrativi care nu sunt clasificaţi în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 – Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ.

121901 şef serviciu

121902 şef atelier

121903 şef secţie

121904 şef birou

121905 procuror şef birou/serviciu

121906 şef birou/serviciu administrativ

121907 registrator coordonator

121908 registrator-şef

121909 grefier-şef (judecătorie, parchet)

121910 grefier-şef de secţie (curte de apel, tribunal, parchete)

121911 prim-grefier

121912 şef laborator criminalistică

122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare

Conducătorii din domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare planifică, organizează, controlează direct şi coordonează activităţile de publicitate, relaţii publice, cercetare şi dezvoltare, precum şi activităţile de vânzare şi marketing ale întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing

Conducătorii din domeniul vânzări şi marketing planifică, coordonează direct activităţile de vânzare şi marketing ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări şi marketing pentru alte organizaţii sau întreprinderi.

122101 şef serviciu marketing

122102 şef birou marketing

122103 şef licitaţie

122104 director operaţii tranzacţii

122105 şef casă compensaţie

122106 şef agenţie bursieră

122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)

122108 conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale

1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice

Conducătorii din domeniul publicităţii şi relaţiilor publice planifică, coordonează direct activităţile de publicitate, relaţii publice şi de informare publică a întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

122201 şef agenţie reclamă publicitară

122202 şef birou reclamă publicitară

122203 şef serviciu reclamă publicitară

1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării Conducătorii din domeniul cercetării şi dezvoltării planifică, coordonează direct activităţile de cercetare şi dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii sau întreprinderi.

122301 arhitect-şef

122302 geolog-şef

122303 secretar ştiinţific

122304 şef formaţie lucrări geologice

122305 şef formaţie cercetare-dezvoltare

122306 meteorolog-şef

122307 director filială cercetare-proiectare

122308 şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie

122309 şef proiect cercetare-proiectare

122310 şef secţie cercetare-proiectare

122311 şef atelier cercetare-proiectare

122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare

122313 director proiect

122314 şef proiect/program

122315 inspector-şef inspecţia meteorologică naţională

13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii

Conducătorii de unităţi din industrie şi servicii planifică, conduc şi coordonează producţia de bunuri şi prestarea de servicii specializate profesionale şi tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizaţie. Aceştia sunt responsabili de operaţiunile de fabricare, exploatare minieră, construcţii, logistică, operaţiunile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, de operaţiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură şi piscicultură, precum şi pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educaţia, acţiunea socială, servicii bancare, de asigurări şi alte servicii profesionale şi tehnice.

131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură

Conducătorii de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură planifică, conduc şi coordonează producţia la scară largă a operaţiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură şi piscicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative privind creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale, de peşte şi crustacee şi alte forme de viaţă acvatice.

1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură

Conducătorii de unităţi din agricultură şi silvicultură planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a activităţilor din agricultură, horticultură şi silvicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale.

131101 hidrometeorolog-şef

131102 inginer-şef agricultură şi silvicultură

121103 inspector general vânătoare

131104 medic veterinar şef

131105 şef centru protecţia plantelor şi mediului

131106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor

131107 şef district, centru, ocol silvic

131108 şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor

131109 şef complex zootehnic

131110 şef fazanerie

131111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)

131112 şef laborator analize pedologice

131113 şef oficiu cadastru

131114 şef parchet

131115 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă

131116 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie

131117 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură

131118 şef staţie vinificaţie

131119 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului

131120 inspector veterinar şef

131121 şef secţie mecanizare

131122 conducător întreprindere mică – patron (girant) în agricultură şi silvicultură

1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului

Conducătorii de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a operaţiilor din acvacultură şi de pescuit pentru prinderea şi recoltarea de peşte şi crustacee şi creşterea peştilor şi crustaceelor sau a altor forme de viaţă acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.

131201 şef păstrăvărie

131202 inginer-şef piscicultură şi vânătoare

131203 conducător întreprindere mică – patron (girant) în piscicultură şi vânătoare

132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri

Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri planifică, organizează şi coordonează operaţiunile privind producţia, extracţia de minerale, construcţiile, aprovizionarea, depozitarea şi transportul.

1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare

Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producţie mici.

132101 inginer-şef industria prelucrătoare

132102 şef atelier industria prelucrătoare

132103 şef sector industria prelucrătoare

132104 şef laborator în industria prelucrătoare

132105 şef modul în industria prelucrătoare

132106 şef secţie industrie prelucrătoare

132107 şef serviciu industrie prelucrătoare

132108 şef birou industrie prelucrătoare

132109 manager securitate instalaţii industria prelucrătoare

132110 conducător întreprindere mică – patron (girant) industrie prelucrătoare

1322 Conducători de unităţi din industria extractivă

Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră şi al extracţiei petrolului şi gazului.

132201 inginer-şef industria extractivă

132202 şef atelier industria extractivă

132203 şef sector industria extractivă

132204 şef modul în industria extractivă

132205 şef secţie industrie extractivă

132206 şef serviciu industrie extractivă

132207 şef birou industrie extractivă

132208 manager securitate instalaţii industria extractivă

132209 conducător întreprindere mică – patron (girant) industrie extractivă

132210 inginer-şef exploatare nucleară

132211 inginer-şef radioprotecţie

132212 şef unităţi miniere

132213 şef brigadă exploatare minieră

132214 inspector-şef conservarea energiei

132215 şef centru prelucrare

132216 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear

132217 şef serviciu tehnic şi componente nucleare

132218 şef serviciu termochimic

132219 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă

132220 şef centrală electrică, gaze şi apă

132221 şef atelier reparaţii capitale

132222 inspector general industria petrolieră

132223 şef formaţie industria petrolieră/petrochimică

132224 şef instalaţie petrolieră

132225 şef laborator industria petrolieră

132226 şef staţie epurare ape reziduale

132227 supervizor geolog şi foraj

132228 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente

132229 şef/şef adjunct staţie electrică

132230 şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice

132231 şef dispecer energetic central (DEC)

132232 şef dispecer energetic teritorial (DET)

132233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei

132234 şef schimb

132235 şef formaţie

1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor

Conducătorii de unităţi din domeniul construcţiilor planifică, conduc şi coordonează proiectele de construcţii privind lucrări civile, clădiri şi locuinţe.

132301 ajutor şef brigadă în construcţii

132302 inginer-şef în construcţii

132303 conducător antrepriză construcţii-montaj

132304 şef atelier în construcţii

132305 şef brigadă complexă sau specializată

132306 şef laborator în construcţii

132307 şef lot

132308 şef şantier

132309 şef sector (secţie) drumuri-poduri

132310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice

132311 şef serviciu în construcţii

132312 şef birou în construcţii

132313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare

132314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare

132315 conducător întreprindere mică – patron (girant) în construcţii

1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri

Conducătorii de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri şi asimilaţii acestora planifică, conduc şi coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare şi distribuţie a bunurilor.

132401 căpitan şef port

132402 comandant nave maritime

132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic

132404 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ)

132405 director zbor

132406 inginer-şef transporturi

132407 picher şef district

132408 revizor general siguranţa circulaţiei

132409 şef agenţie navală

132410 şef atelier aeroport

132411 şef atelier transporturi

132412 şef autobază

132413 şef birou aeroport

132414 şef birou/serviciu relaţii internaţionale

132415 şef birou/serviciu transport maritim şi fluvial

132416 şef coloană auto

132417 şef depou/adjunct

132418 şef district căi ferate, poduri, drumuri

132419 şef divizie căi ferate

132420 şef laborator aeroport

132421 şef port

132422 şef regulator circulaţie căi ferate

132423 şef revizie locomotive, automotoare

132424 şef revizie vagoane

132425 şef secţie/adjunct (sector) transporturi

132426 şef serviciu, centru, staţie, aeroport

132427 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos

132428 şef staţie căi ferate

132429 şef staţie teleferic

132430 şef agenţie pilotaj

132431 şef cart

132432 diriginte oficiu transporturi

132433 şef garaj

132434 comandant instructor

132435 şef mecanic instructor

132436 şef mecanic maritim/fluvial

132437 şef electrician maritim

132438 şef atelier reparaţii

132439 conducător activitate de transport rutier

132440 şef trafic auto intern

132441 şef trafic curierat intern

132442 şef departament logistică

132443 şef birou aprovizionare-desfacere

132444 şef depozit

132445 şef serviciu aprovizionare-desfacere

132446 şef siloz

132447 şef staţie uscare-condiţionare cereale

132448 manager achiziţii

132449 manager farmacii

132450 manager aprovizionare

132451 manager relaţia cu furnizorii

132452 conducător întreprindere mică – patron (girant) în transporturi

133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Conducătorii din servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.

1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Conducătorii din serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.

133001 director centru de calcul

133002 şef oficiu de calcul

133003 şef atelier informatică

133004 şef laborator informatică

133005 director divizie informatică

133006 director departament informatică

133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii

133008 director departament securitate

133009 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în informatică

133010 şef atelier telecomunicaţii

133011 şef birou exploatare poştală

133012 şef birou radiotelecomunicaţii

133013 şef centrală telefonică

133014 şef centru control calitate emisie radiofonică

133015 şef centru control calitate emisie televiziune

133016 şef centru control local comunicaţii

133017 şef centru dirijare zbor

133018 şef centru poştal

133019 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune

133020 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii

133021 şef centru zonal intervenţii radiorelee

133022 şef centru zonal de intervenţii translatare TV

133023 şef formaţie comunicaţii

133024 şef formaţie operaţională telecomunicaţii

133025 şef laborator măsurători telecomunicaţii

133026 şef laborator radioteleviziune

133027 şef laborator telecomunicaţii

133028 şef lot telecomunicaţii

133029 şef reţea telecomunicaţii

133030 şef serviciu control zonal comunicaţii

133031 şef serviciu exploatare poştală

133032 şef serviciu informare zbor

133033 şef serviciu navigaţie

133034 şef serviciu radiotelecomunicaţii

133035 şef staţie comunicaţii prin satelit

133036 şef staţie radiorelee

133037 şef staţie televiziune

133038 şef studio

133039 telefonist-şef

133040 telegrafist-şef

133041 şef oficiu zonal poştă

133042 şef oficiu special poştă

133043 diriginte oficiu telecomunicaţii

133044 şef turn telecomunicaţii

133045 şef staţie radiotelegrafie (RTG)

133046 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă

133047 conducător întreprindere mică – patron (girant) în comunicaţii

134 Conducători de unităţi de prestări servicii

Conducătorii de unităţi de prestări de servicii planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educaţia şi alte servicii profesionale şi, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituţiilor ce oferă servicii financiare şi de asigurări.

1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului

Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează şi evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de şcoală, după şcoală şi în vacanţă.

1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii

Conducătorii de unităţi din domeniul sănătăţii planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor clinice şi comunitare de îngrijire a sănătăţii în spitale, clinici de sănătate publică şi organizaţii similare.

134201 asistent medical şef

134202 biochimist şef secţie, laborator

134203 biolog şef secţie, laborator

134204 chimist şef secţie, laborator

134205 farmacist şef secţie, laborator

134206 farmacist diriginte

134207 laborant medical şef

134208 medic-şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)

134209 medic şef secţie, laborator

134210 moaşă-şefă

134211 oficiant medical şef

134212 psiholog şef secţie, laborator

134213 soră medicală şefă

134214 tehnician sanitar şef

1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă

Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor rezidenţiale şi de îngrijire personală pentru familiile şi persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.

1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale

Conducătorii de unităţi din domeniul asistenţei sociale planifică, conduc şi coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale şi comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere şi asistenţă familială, servicii pentru copii şi alte programe şi servicii comunitare.

134401 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere

134402 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în sănătate

1345 Conducători de unităţi de învăţământ

Conducătorii de unităţi de învăţământ planifică, conduc, coordonează şi evaluează aspectele educaţionale şi administrative ale serviciilor de educaţie în cadrul şcolilor primare şi secundare, colegiilor, facultăţilor, departamentelor din universităţi şi alte instituţii educaţionale.

134501 conducător tabără şcolară

134502 director unitate de învăţământ

134503 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare

134504 şef lectorat

134505 şef catedră

134506 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în învăţământ

134507 director palate şi cluburi ale elevilor

1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări

Conducătorii de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări planifică, conduc şi coordonează agenţiile/sucursalele instituţiilor care furnizează servicii financiare şi de asigurări, cum ar fi bănci, societăţi de construcţii, unităţi de creditare şi companii de asigurări. Acestea oferă consultanţă/consiliere şi asistenţă pentru clienţii cu probleme financiare şi de asigurări.

134601 şef serviciu/şef birou asigurări

134602 şef serviciu/şef birou daune

1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale şi tehnice şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 12 – Conducători în domeniul administrativ şi comercial sau în subgrupa majoră 13 – Conducători de unităţi din industrie şi servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliţiei, corective, de bibliotecă, juridice şi a celor specifice pompierilor sunt clasificaţi aici.

134901 şef expoziţii şi târguri

134902 şef vamă

134903 inginer-şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie

134904 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie

134905 şef centru reparaţii

134906 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie

134907 coordonator presă

134908 librar-şef

134909 conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii

134910 redactor-şef presă, editură

134911 secretar general agenţie presă, editură

134912 secretar general redacţie

134913 şef birou exploatare, coordonare presă

134914 şef birou redacţie

134915 şef birou relaţii unităţi presă

134916 şef oficiu juridic

134917 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie

14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii

Conducătorii de unităţi din industria hotelieră, comerţul cu amănuntul şi alte servicii planifică, organizează şi conduc direct activităţile unităţilor care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul şi alte servicii.

141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante

Conducătorii de unităţi hoteliere şi de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile unităţilor care furnizează cazare, masă, băutură şi alte servicii similare de ospitalitate.

1411 Conducători de unităţi hoteliere

Conducătorii de unităţi hoteliere planifică, organizează şi conduc direct operaţiunile specifice hotelurilor, motelurilor şi unităţilor similare care furnizează servicii de cazare şi alte servicii.

141101 conducător întreprindere mică – patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante

141102 şef complex hotelier

141103 şef unitate balneoclimaterică

141104 administrator hotel

141105 director de hotel

141106 director de motel

141107 director de hotel pentru tineret

141108 director de camping

141109 director de sat de vacanţă

141110 director de popas turistic

141111 director restaurant

141112 director rotiserie

141113 director cramă

141114 director braserie

141115 director berărie

141116 director grădină de vară

141117 director bar

141118 director cafenea

141119 director disco-bar

141120 director unităţi tip fast-food

141121 director cofetărie, patiserie

141122 director de club (hotelier)

141123 director de cazare

1412 Conducători de restaurante

Conducătorii de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile cafenelelor, restaurantelor şi ale unităţilor conexe ce furnizează servicii de catering şi de servire a mesei.

141201 şef restaurant

141202 director de departament alimentaţie

141203 director de departament catering

142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului

Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului

Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

142001 preşedinte cooperativă de consum

142002 şef bază recepţie

142003 şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

142005 vicepreşedinte cooperativă de consum

142006 şef staţie PECO

142007 şef departament mărfuri alimentare/nealimentare

142008 manager de zonă

142009 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale

142010 şef agenţie comercială

142011 conducător întreprindere mică – patron (girant) în comerţ

143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii

Conducătorii altor tipuri de unităţi de servicii planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreaţional de călătorie, de contactare a clienţilor şi alte servicii de agrement.

1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale

Conducătorii de centre sportive, recreative şi culturale planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru şi alte servicii de recreere şi agrement.

143101 antrenor federaţie sportivă

143102 comandant aeroclub

143103 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură

143104 director aşezământ cultural

143105 manager al organizaţiei culturale

143106 preşedinte federaţie sportivă

143107 preşedinte complex, club sportiv

143108 secretar general federaţie sport

143109 şef agenţie concursuri hipice

143110 şef producţie film

143111 şef secţie producţie film

143112 şef atelier producţie film

143113 şef oficiu interjudeţean difuzare film

143114 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în sport

1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 13 – Conducători de unităţi din industrie şi servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 – Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii. De exemplu, managerii de agenţii de turism, centre de conferinţe, centre de contact şi centre comerciale sunt clasificaţi aici.

143901 şef atelier decorator

143902 şef agenţie/oficiu turism

143903 şef unitate elementară de lucru

143904 şef atelier presă

143905 şef laborator conservare-restaurare opere de artă

143906 şef serviciu control tehnic presă

143907 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în turism

143908 manager în activitatea de turism

143909 director de agenţie de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală

143910 director centru informare turistică

143911 director de departament organizare evenimente

143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)

143913 şef serviciu staţie, tură meteo

143914 şef centru meteo aeronautic

143915 şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom

143916 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene

143917 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian

2 Specialişti în diverse domenii de activitate

Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice dezvoltă stocul existent de cunoştinţe, predau în mod sistematic şi aplică teorii şi concepte ştiinţifice sau artistice ori se angajează în orice combinaţie a acestor activităţi.

21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei

Specialiştii în domeniul ştiinţei şi ingineriei efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie şi tehnologie.

211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului

Specialiştii în fizică şi ştiinţa pământului efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie şi geofizică.

2111 Fizicieni şi astronomi

Fizicienii şi astronomii efectuează cercetări şi îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale referitoare la materie, spaţiu, timp, energie, forţe şi câmpuri şi interacţiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceştia aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la fizică şi astronomie în domenii ca industrie, medicină şi în domeniul militar (sau alte domenii).

211101 fizician

211102 cercetător în fizică

211103 asistent de cercetare în fizică

211104 cercetător în fizică-chimie

211105 asistent de cercetare în fizică-chimie

211106 cercetător în fizică tehnologică

211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică

211108 cercetător în astronomie

211109 asistent de cercetare în astronomie

211110 cercetător de aeronave

211111 inginer de cercetare de aeronave

211112 asistent de cercetare de aeronave

211113 cercetător în construcţii aerospaţiale

211114 inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale

211115 asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale

2112 Meteorologi

Meteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizată în aviaţie, transport maritim, agricultură şi alte domenii, precum şi pentru informarea publicului larg. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare legate de compoziţia, structura şi dinamica atmosferei.

211201 meteorolog (studii superioare)

211202 meteorolog previzionist

211203 climatolog

211204 meteorolog aeronautic

211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe

211206 asistent meteorolog

211207 meteorolog aeronautic prognozist

211208 coordonator intervenţii active în atmosferă

211209 cercetător în meteorologie

211210 asistent de cercetare în meteorologie

2113 Chimişti

Chimiştii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoştinţe noi sau produse, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii şi a procesului de control.

211301 chimist

211302 consilier chimist

211303 expert chimist

211304 inspector de specialitate chimist

211305 referent de specialitate chimist

211306 cercetător în chimie

211307 asistent de cercetare în chimie

211308 cercetător în biochimie tehnologică

211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică

211310 cercetător în chimie fizică

211311 asistent de cercetare în chimie fizică

2114 Geologi şi geofizicieni

Geologii şi geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la geologie şi geofizică în domenii cum ar fi exploatarea şi extracţia petrolului, a gazului natural şi a mineralelor, conservarea apei, construcţiile civile, telecomunicaţiile şi navigaţia, precum şi evaluarea şi diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare şi de eliminare a deşeurilor.

211401 consilier geolog

211402 expert geolog

211403 inspector de specialitate geolog

211404 referent de specialitate geolog

211405 consilier geofizician

211406 expert geofizician

211407 inspector de specialitate geofizician

211408 referent de specialitate geofizician

211409 consilier hidrogeolog

211410 expert hidrogeolog

211411 inspector de specialitate hidrogeolog

211412 referent de specialitate hidrogeolog

211413 consilier hidrolog

211414 expert hidrolog

211415 inspector de specialitate hidrolog

211416 referent de specialitate hidrolog

211417 consilier pedolog

211418 expert pedolog

211419 inspector de specialitate pedolog

211420 referent de specialitate pedolog

211421 inginer geolog

211422 geolog

211423 geofizician

211424 hidrolog

211425 pedolog

211426 cercetător în geologie

211427 asistent de cercetare în geologie

211428 cercetător în geologie tehnică

211429 asistent de cercetare în geologie tehnică

211430 cercetător în geofizică

211431 asistent de cercetare în geofizică

211432 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală

211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală

211434 cercetător în geochimie

211435 asistent de cercetare în geochimie

211436 cercetător în geologie petrolieră

211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră

211438 cercetător în geodezie

211439 inginer de cercetare în geodezie

211440 asistent de cercetare în geodezie

211441 cercetător în cadastru

211442 inginer de cercetare în cadastru

211443 asistent de cercetare în cadastru

212 Matematicieni, actuari şi statisticieni

Matematicienii, actuarii şi statisticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele şi tehnici operaţionale şi aplică aceste cunoştinţe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi în alte ştiinţe.

2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni

Matematicienii, actuarii şi statisticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele operaţionale şi tehnici de consiliere ori se implică în aplicarea acestor cunoştinţe în practică în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi alte ştiinţe.

212001 consilier matematician

212002 expert matematician

212003 inspector de specialitate matematician

212004 referent de specialitate matematician

212005 consilier actuar

212006 expert actuar

212007 inspector de specialitate actuar

212008 referent de specialitate actuar

212009 matematician

212010 actuar (studii superioare)

212011 consilier statistician

212012 expert statistician

212013 inspector de specialitate statistician

212014 referent de specialitate statistician

212015 cercetător în matematică

212016 asistent de cercetare în matematică

212017 cercetător în matematică mecanică

212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică

212019 cercetător în matematică aplicată

212020 asistent de cercetare în matematică aplicată

212021 cercetător în matematică-fizică

212022 asistent de cercetare în matematică-fizică

212023 cercetător în matematică informatică

212024 asistent de cercetare în matematică-informatică

212025 cercetător în statistică

212026 asistent de cercetare în statistică

212027 cercetător în demografie

212028 asistent de cercetare în demografie

213 Specialişti în ştiinţele vieţii

Specialiştii în ştiinţele vieţii aplică cunoştinţele acumulate din cercetarea vieţii oamenilor, animalelor şi plantelor şi interacţiunilor lor cu fiecare şi cu mediul înconjurător pentru a dezvolta noi cunoştinţe, a îmbunătăţi producţia agricolă şi forestieră şi a rezolva problemele privind sănătatea umană şi cele ale mediului înconjurător.

2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi

Biologii, botaniştii, zoologii şi asimilaţii studiază organismele vii şi interacţiunile dintre ele şi cu mediul înconjurător şi aplică aceste cunoştinţe pentru a rezolva problemele privind sănătatea umană şi ale mediului înconjurător. Aceştia lucrează în domenii diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină, genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie şi virusologie.

213101 consilier biolog

213102 expert biolog

213103 inspector de specialitate biolog

213104 referent de specialitate biolog

213105 consilier botanist

213106 expert botanist

213107 inspector de specialitate botanist

213108 referent de specialitate botanist

213109 consilier zoolog

213110 expert zoolog

213111 inspector de specialitate zoolog

213112 referent de specialitate zoolog

213113 consilier ecolog

213114 biolog

213115 zoolog

213116 botanist

213117 consilier bacteriolog

213118 expert bacteriolog

213119 inspector de specialitate bacteriolog

213120 referent de specialitate bacteriolog

213121 consilier biochimist

213122 expert biochimist

213123 inspector de specialitate biochimist

213124 referent de specialitate biochimist

213125 consilier farmacolog

213126 expert farmacolog

213127 inspector de specialitate farmacolog

213128 referent de specialitate farmacolog

213129 consilier microbiolog

213130 expert microbiolog

213131 inspector de specialitate microbiolog

213132 referent de specialitate microbiolog

213133 farmacolog

213134 bacteriolog

213135 microbiolog

213136 cercetător în biologie

213137 asistent de cercetare în biologie

213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie

213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie

213140 cercetător în biologie chimie

213141 asistent de cercetare în biologie chimie

213142 cercetător în botanică

213143 asistent de cercetare în botanică

213144 cercetător în domeniul zoologic

213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic

213146 cercetător în ecologie şi protecţia mediului

213147 asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului

213148 cercetător în ingineria genetică

213149 asistent de cercetare în ingineria genetică

2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

Consultanţii în agricultură, silvicultură şi piscicultură studiază şi furnizează asistenţă şi consiliere în domeniul agricol, silvicultură şi piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului şi compoziţia acestuia, prevenirea bolilor, nutriţie, rotaţia culturilor şi marketing. Aceştia dezvoltă tehnici pentru creşterea productivităţii, studiază şi dezvoltă planuri şi politici pentru administrarea terenului şi a pescuitului.

213201 consilier inginer agronom

213202 expert inginer agronom

213203 inspector de specialitate inginer agronom

213204 referent de specialitate inginer agronom

213205 consilier inginer horticol

213206 expert inginer horticol

213207 inspector de specialitate inginer horticol

213208 referent de specialitate inginer horticol

213209 consilier inginer zootehnist

213210 expert inginer zootehnist

213211 inspector de specialitate inginer zootehnist

213212 referent de specialitate inginer zootehnist

213213 subinginer agronom

213214 subinginer zootehnist

213215 inginer tehnolog în zootehnie

213216 proiectant inginer în agricultură

213217 proiectant inginer în zootehnie

213218 proiectant inginer în silvicultură

213219 consilier inginer silvic

213220 expert inginer silvic

213221 inspector de specialitate inginer silvic

213222 referent de specialitate inginer silvic

213223 inginer îmbunătăţiri funciare

213224 inginer/subinginer silvic

213225 inginer agronom

213226 inginer zootehnist

213227 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje

213228 subinginer îmbunătăţiri funciare

213229 agent agricol

213230 brigadier silvic

213231 pădurar

213232 tehnician agronom – exploatare

213233 tehnician zootehnist – exploatare

213234 tehnician silvic – exploatare

213235 clasificator carcase

213236 operator de însămânţări artificiale la animale

213237 administrator bunuri agricole

213238 consultant afaceri în agricultură

213239 cercetător în agricultură

213240 inginer de cercetare în agricultură

213241 asistent de cercetare în agricultură

213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie

213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie

213244 cercetător în pedologie-agrochimie

213245 cercetător în horticultură

213246 inginer de cercetare în horticultură

213247 asistent de cercetare în horticultură

213248 cercetător în agromontanologie

213249 inginer de cercetare în agromontanologie

213250 asistent de cercetare în agromontanologie

213251 cercetător în silvicultură

213252 inginer de cercetare în silvicultură

213253 asistent de cercetare în silvicultură

213254 cercetător în zootehnie

213255 asistent de cercetare în zootehnie

213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură

213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură

2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului

Specialiştii în domeniul protecţiei mediului studiază şi evaluează efectele asupra mediului ale activităţii umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei şi poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deşeurilor toxice, precum şi epuizarea şi degradarea resurselor naturale. Aceştia dezvoltă planuri şi soluţii pentru a proteja, conserva, restaura, reduce şi a preveni deteriorarea continuă a mediului.

213301 expert ecolog

213302 inspector de specialitate ecolog

213303 referent de specialitate ecolog

213304 inginer ecolog

213305 ecolog

214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)

Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică şi organizează testarea, construcţia, instalarea şi întreţinerea structurilor, maşinilor şi a componentelor acestora, sistemelor de producţie şi instalaţiilor, planifică programele de producţie şi procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de inginerie sunt întreprinse în condiţii de siguranţă, în mod eficient şi cu un cost rentabil.

2141 Ingineri tehnologi şi de producţie

Inginerii tehnologi şi de producţie conduc cercetări şi proiectează, organizează şi supervizează construirea, funcţionarea şi întreţinerea instalaţiilor. Aceştia stabilesc programe pentru coordonarea activităţilor de producţie, de evaluare a eficienţei costurilor şi a siguranţei.

214101 inginer confecţii piele şi înlocuitori

214102 inginer textile, pielărie

214103 inginer tricotaje, confecţii

214104 subinginer textile, pielărie

214105 proiectant inginer textile, pielărie

214106 consilier inginer textile, pielărie

214107 expert inginer textile, pielărie

214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie

214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie

214110 conceptor/conceptor CAO

214111 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare

214112 specialist documentaţie studii

214113 instructor sistem de producţie

214114 metodist

214115 responsabil afacere

214116 manager de clădire

214117 inginer industrializarea lemnului

214118 subinginer industrializarea lemnului

214119 consilier inginer industrializarea lemnului

214120 expert inginer industrializarea lemnului

214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului

214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole

214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole

214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole

214126 cercetător în pescuit şi acvacultură

214127 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură

214128 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură

214129 specialist în domeniul calităţii

214130 auditor în domeniul calităţii

214131 analist calitate

214132 analist măsurători metrologice

214133 analist studiul materialelor

214134 consultant sistem de calitate

214135 logistician gestiune flux

214136 programator fabricaţie/lansator fabricaţie

214137 documentarist ordonanţare logistică

214138 auditor energetic pentru clădiri

2142 Ingineri constructori

Inginerii constructori conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează direct activitatea de construcţii, gestionează funcţionarea şi întreţinerea structurilor de inginerie civilă sau studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.

214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole

214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole

214203 inginer instalaţii pentru construcţii

214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri

214205 inginer construcţii hidrotehnice

214206 inginer constructor instalaţii

214207 proiectant inginer instalaţii

214208 proiectant inginer construcţii

214209 consilier inginer construcţii

214210 expert inginer construcţii

214211 inspector de specialitate inginer construcţii

214212 referent de specialitate inginer construcţii

214213 conducător de lucrări civile

214214 diriginte şantier (studii superioare)

214215 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole

214216 inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole

214217 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole

214218 cercetător în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

214219 inginer de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

214220 asistent de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

214221 cercetător în construcţii hidrotehnice

214222 inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice

214223 asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice

214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului

214225 cercetător în construcţii miniere

214226 inginer de cercetare în construcţii miniere

214227 asistent de cercetare în construcţii miniere

214228 cercetător în instalaţii

214229 inginer de cercetare în instalaţii

214230 asistent de cercetare în instalaţii

214231 cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice

214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice

214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice

2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului

Inginerii în domeniul protecţiei mediului conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează activitatea de implementare a soluţiilor pentru prevenirea, controlarea şi remedierea efectelor negative ale activităţii umane asupra mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline inginereşti. Aceştia coordonează efectuarea de evaluări ale mediului privind proiectele de construcţii şi de inginerie civilă şi aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor.

214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

2144 Ingineri mecanici

Inginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează direct producţia de maşini, avioane, nave, utilaje şi instalaţii industriale, echipamente şi sisteme, oferă consiliere şi coordonează direct activitatea de funcţionare, întreţinere şi reparare a acestora, studiază şi consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214401 inginer mecanic

214402 subinginer mecanic

214403 inginer electromecanic minier

214404 inginer material rulant cale ferată

214405 inginer mecanică agricolă

214406 inginer aviaţie

214407 inginer nave

214408 inginer maşini-unelte

214409 inginer mecanică fină

214410 inginer maşini termice

214411 inginer maşini hidraulice şi pneumatice

214412 inginer autovehicule rutiere

214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

214415 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole

214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil

214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii

214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald

214419 inginer mecanic maşini instalaţii miniere

214420 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini

214421 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii

214422 subinginer mecanic, mecanică fină

214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată

214424 subinginer mecanic mecanică agricolă

214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie

214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii

214427 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie

214428 subinginer mecanic construcţii corp de navă

214429 subinginer mecanic instalaţii navale de bord

214430 subinginer mecanic automobile

214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie

214433 consilier inginer mecanic

214434 expert inginer mecanic

214435 inspector de specialitate inginer mecanic

214436 referent de specialitate inginer mecanic

214437 proiectant inginer aeronave

214438 proiectant inginer mecanic

214439 inginer pilot de încercare

214440 subinginer proiectant mecanic

214441 specialist reglementări/cărţi de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice/omologări oficiale

214442 specialist prestaţii vehicule

214443 specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale

214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice

214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

214447 inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

214448 cercetător în sisteme de propulsie

214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie

214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie

214451 cercetător în echipamente şi instalaţii de bord

214452 inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord

214453 asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord

214454 cercetător în maşini şi echipamente termice

214455 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice

214456 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice

214457 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice

214458 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice

214459 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice

214460 cercetător în echipamente de proces

214461 inginer de cercetare în echipamente de proces

214462 asistent de cercetare în echipamente de proces

214463 cercetător în mecanică fină

214464 inginer de cercetare în mecanică fină

214465 asistent de cercetare în mecanică fină

214466 cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini

214467 inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini

214468 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini

214469 cercetător în construcţii de maşini agricole

214470 inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole

214471 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole

214472 cercetător în autovehicule rutiere

214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere

214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere

214475 cercetător în utilaje şi instalaţii portuare

214476 inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare

214477 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare

214478 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării

214479 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării

214480 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării

214481 cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini

214482 inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini

214483 asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini

214484 cercetător în maşini şi instalaţii mecanice

214485 inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice

214486 asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice

214487 cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere

2145 Ingineri chimişti

Inginerii chimişti desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare, coordonează direct şi avizează procesele chimice aplicate la scară comercială şi producţia diferitelor substanţe şi elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare şi băuturi, medicamente sau materiale sintetice. Aceştia coordonează direct activitatea de întreţinere şi reparaţie a utilajelor şi echipamentelor chimice, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214501 inginer petrochimist

214502 subinginer petrochimist

214503 proiectant inginer chimist

214504 consilier inginer chimist

214505 expert inginer chimist

214506 inspector de specialitate inginer chimist

214507 referent de specialitate inginer chimist

214508 consilier inginer petrochimist

214509 expert inginer petrochimist

214510 inspector de specialitate inginer petrochimist

214511 referent de specialitate petrochimist

214512 biochimist

214513 inginer chimist

214514 inginer în industria alimentară

214515 subinginer în industria alimentară

214516 proiectant inginer produse alimentare

214517 consilier inginer industria alimentară

214518 expert inginer industria alimentară

214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară

214520 referent de specialitate inginer industria alimentară

214521 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice

214522 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice

214523 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice

214524 cercetător în tehnologia substanţelor organice

214525 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice

214526 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice

214527 cercetător în petrochimie şi carbochimie

214528 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie

214529 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie

214530 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari

214531 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari

214532 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari

214533 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare

214534 inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

214535 asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi

Inginerii minieri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi desfăşoară activităţi de cercetare, proiectare, dezvoltare şi menţinere la scară comercială a metodelor de extracţie a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum şi de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214601 inginer metalurgie extractivă

214602 inginer minier

214603 subinginer metalurgist

214604 subinginer minier

214605 inginer preparator minier

214606 consilier inginer metalurg

214707 expert inginer metalurg

214608 inspector de specialitate inginer metalurg

214609 referent de specialitate inginer metalurg

214610 consilier inginer minier

214611 expert inginer minier

214612 inspector de specialitate inginer minier

214613 referent de specialitate inginer minier

214614 inginer prelucrări metalurgice

214615 inginer metalurgie neferoasă

214616 inginer petrolist

214617 subinginer petrolist

214618 consilier inginer petrolist

214619 expert inginer petrolist

214620 referent inginer petrolist

214621 proiectant inginer petrolist

214622 inginer tehnolog metalurg

214623 proiectant inginer metalurg

214624 proiectant inginer în minerit

214625 inginer mineralurg

214626 cercetător în exploatări miniere

214627 inginer de cercetare în exploatări miniere

214628 asistent de cercetare în exploatări miniere

214629 cercetător în prepararea substanţelor minerale utile

214630 inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile

214631 asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile

214632 cercetător în petrol (extracţie-prospecţiune)

214633 inginer de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)

214634 asistent de cercetare în petrol (extracţieprospecţiune)

214635 cercetător în topografie minieră

214636 inginer de cercetare în topografie minieră

214637 asistent de cercetare în topografie minieră

214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice

214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

214641 cercetător în metalurgia neferoasă

214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă

214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă

214944 cercetător în turnarea metalelor

214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor

214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor

214647 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice

214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice

214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice

214650 cercetător în ştiinţa materialelor

214651 inginer de cercetare în ştiinţa materialelor

214652 asistent de cercetare în ştiinţa materialelor

214653 cercetător în tehnologii carbochimice

214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice

214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice

214656 inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere

214657 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere

2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiştii ingineri neclasificaţi în grupa minoră 214 – Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 – Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfăşoară activităţi de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginereşti şi soluţii privind siguranţa la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară şi explozibile.

214901 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

214902 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

214903 inginer materiale de construcţii

214904 subinginer materiale de construcţii

214905 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

214906 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

214909 proiectant inginer ceramică, sticlă

214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)

214911 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei

214912 proiectant inginer celuloză şi hârtie

214913 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

214914 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

214917 cercetător în informatică

214918 asistent de cercetare în informatică

214919 cercetător în filatură-ţesătorie

214920 inginer de cercetare în filatură-ţesătorie

214921 asistent de cercetare în filatură-ţesătorie

214922 cercetător în tricotaje-confecţii textile

214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile

214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile

214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor

214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor

214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor

214928 cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori

214929 inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori

214930 asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori

214931 cercetător în exploatări forestiere

214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere

214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere

214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn

214935 cercetător în prelucrarea lemnului

214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului

214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului

214938 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale

214939 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale

214940 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale

214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor

214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor

214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor

214944 corespondent securitate-confidenţialitate produs

214945 administrator societate comercială

214946 expert achiziţii publice

214947 expert elaborare documentaţii tehnice de montaj

214948 expert monitorizare şi control lucrări de montaj

214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice

214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj

215 Ingineri în electrotehnologie

Inginerii în electrotehnologie desfăşoară cercetări şi proiectează, oferă consultanţă, planifică şi coordonează direct construcţia şi exploatarea sistemelor electronice, electrice şi de telecomunicaţii, a componentelor, motoarelor şi echipamentelor. Aceştia organizează şi stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanţa şi siguranţa ansamblurilor şi sistemelor electrice şi electronice.

2151 Ingineri electricieni

Inginerii electricieni desfăşoară cercetări, oferă consultanţă, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire şi de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor şi a echipamentelor, consiliază şi coordonează activitatea de funcţionare a acestora, de întreţinere şi de reparare a lor sau studiază şi consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de inginerie electrică.

215101 dispecer energetic feroviar

215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale

215103 dispecer reţea distribuţie

215104 dispecer reţele de înaltă tensiune

215105 inginer electroenergetică

215106 radiochimist

215107 subinginer electroenergetică

215108 inginer energetică industrială

215109 inginer termoenergetică

215110 proiectant inginer electrotehnic

215111 proiectant inginer energetician

215112 inginer reţele electrice

215113 subinginer reţele electrice

215114 inginer hidroenergetică

215115 inginer centrale nuclearoelectrice

215116 subinginer centrale termoelectrice

215117 inginer exploatare instalaţii nucleare

215118 proiectant subinginer electrotehnic

215119 proiectant sisteme de securitate

215120 şef tură dispecer energetic

215121 cercetător în electrotehnică

215122 inginer de cercetare în electrotehnică

215123 asistent de cercetare în electrotehnică

215124 cercetător în electrofizică

215125 inginer de cercetare în electrofizică

215126 asistent de cercetare în electrofizică

215127 cercetător în metrologie

215128 inginer de cercetare în metrologie

215129 asistent de cercetare în metrologie

215130 cercetător în electromecanică

215131 inginer de cercetare în electromecanică

215132 asistent de cercetare în electromecanică

215133 cercetător roboţi industriali

215134 inginer de cercetare roboţi industriali

215135 asistent de cercetare roboţi industriali

215136 cercetător în centrale termoelectrice

215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice

215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice

215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice

215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215142 cercetător în electroenergetică

215143 inginer de cercetare în electroenergetică

215144 asistent de cercetare în electroenergetică

215145 cercetător în energetică industrială

215146 inginer de cercetare în energetică industrială

215147 asistent de cercetare în energetică industrială

2152 Ingineri electronişti

Inginerii electronişti efectuează cercetări, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire, funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor electrice, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor ingineriei electronice.

215201 inginer electromecanic SCB

215202 inginer automatist

215203 inginer navigaţie

215204 inginer electronist transporturi, telecomunicaţii

215205 inginer producţie

215206 instructor instalaţii

215207 instructor linii

215208 revizor siguranţa circulaţiei feroviare

215209 subinginer automatist

215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicaţii

215211 subinginer reglaje subansamble

215212 inginer de recepţie şi control aeronave

215213 proiectant inginer electronist

215214 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare

215215 proiectant inginer electromecanic

215216 inginer electromecanic

215217 subinginer electromecanic

215218 căpitan secund

215219 căpitan port (studii superioare)

215220 specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale

215221 inspector aeronautic

215222 inginer sisteme de securitate

215223 cercetător în electronică aplicată

215224 inginer de cercetare în electronică aplicată

215225 asistent de cercetare în electronică aplicată

215226 cercetător în comunicaţii

215227 inginer de cercetare în comunicaţii

215228 asistent de cercetare în comunicaţii

215229 cercetător în microelectronică

215230 inginer de cercetare în microelectronică

215231 asistent de cercetare în microelectronică

215232 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi

215233 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi

215234 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi

215235 cercetător în calculatoare

215236 inginer de cercetare în calculatoare

215237 asistent de cercetare în calculatoare

215238 cercetător în automatică

215239 inginer de cercetare în automatică

215240 asistent de cercetare în automatică

2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor

Inginerii din domeniul telecomunicaţiilor desfăşoară activităţi de cercetare, de proiectare şi coordonează direct activitatea de construcţie, funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor şi echipamentelor de telecomunicaţii. Aceştia studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de telecomunicaţii.

215301 inginer emisie

215302 inginer montaj

215303 inginer electrotehnist

215304 inginer imagine

215305 inginer sunet

215306 inginer-şef car reportaj

215307 subinginer-şef car reportaj

215308 inginer-şef schimb emisie

215309 subinginer iluminat tehnologic

215310 inginer proiectant comunicaţii

215311 subinginer proiectant comunicaţii

215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

215313 consilier tehnic

215314 inginer iluminare

215315 şef studio RTV

216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri

Arhitecţii, proiectanţii, topografii şi designerii planifică şi proiectează peisaje, exteriorul şi interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricaţie şi furnizează informaţii pentru comunicare vizuală, publicare şi afişare. Aceştia coordonează activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile poziţiei geografice, proiectează, realizează şi revizuiesc hărţile, dezvoltă şi implementează planurile şi politicile pentru controlul utilizării terenului.

2161 Arhitecţi constructori

Arhitecţii constructori proiectează clădiri comerciale, industriale, instituţionale, rezidenţiale şi de agrement, planifică şi monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora.

216101 arhitect clădiri

216102 conductor arhitect

216103 arhitect restaurări

216104 consilier arhitect

216105 expert arhitect

216106 inspector de specialitate arhitect

216107 referent de specialitate arhitect

216108 proiectant arhitect

216109 cercetător în arhitectură

216110 asistent de cercetare în arhitectură

2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic

Arhitecţii din domeniul peisagistic planifică şi proiectează peisajele şi spaţiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, şcoli, instituţii, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale şi rezidenţiale, planifică şi monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora.

216201 arhitect peisagistică şi amenajarea teritoriului

2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte

Designerii de produse şi îmbrăcăminte proiectează şi dezvoltă produse pentru fabricaţie şi pregătesc desene şi specificaţii ale produselor pentru producţia de masă şi de serie.

216301 designer industrial

216302 grafician industrial

216303 lucrător în ateliere de modele

216304 costumier

216305 pictor creator costume

216306 modelier confecţii

216307 designer vestimentar

216308 cercetător în arte plastice – design industrial

216309 asistent de cercetare în arte plastice – design industrial

216310 cercetător în arte plastice – textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)

216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)

216312 cercetător în arte plastice – sticlă, ceramică, metal

216313 asistent de cercetare în arte plastice – sticlă, ceramică, metal

2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului

Proiectanţii din domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului dezvoltă şi implementează planuri şi politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale şi urbane şi pentru sistemele de trafic. Aceştia coordonează direct cercetări şi oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu şi sociali care afectează utilizarea terenurilor şi a fluxurilor de trafic.

216401 urbanist

216402 arhitect urbanism

2165 Cartografi şi topografi

Cartografii şi topografii determină poziţia exactă, realizează sau revizuiesc hărţile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale şi construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane şi ale corpurilor cereşti, aplicând principii ştiinţifice şi matematice.

216501 cartograf

216502 inginer geodez

216503 subinginer geodez

216504 inginer topograf

216505 inginer topograf minier

216506 proiectant inginer geodez

2166 Designeri grafică şi multimedia

Designerii de grafică şi multimedia proiectează conţinutul informaţiilor pentru comunicarea vizuală şi audio, pentru publicare şi imprimare, utilizând tipărituri (publicaţii tipărite), filme, forme electronice şi digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale şi audio. Aceştia creează efecte speciale, animaţii sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă şi reclame.

216601 designer grafică (studii medii)

216602 animator film de animaţie (studii medii)

216603 intermediarist film desene animate (studii medii)

216604 stilizator film desene animate (studii medii)

216605 asistent regizor studio

216606 asistent regizor emisie

216607 designer floral

216608 videojurnalist

216609 art director

216610 designer pagini web (studii superioare)

216611 designer grafică (studii superioare)

216612 grafician calculator (studii medii)

216613 designer pagini web (studii medii)

22 Specialişti în domeniul sănătăţii

Specialiştii în domeniul sănătăţii coordonează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale, aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la medicină, asistenţă medicală, stomatologie, medicină veterinară, farmacie şi promovarea sănătăţii.

221 Medici

Medicii studiază, diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia planifică, supraveghează şi evaluează implementarea planurilor de îngrijire şi tratament de către alţi furnizori de servicii de sănătate, coordonează educaţia medicală şi activităţile de cercetare.

2211 Medici de medicină de familie/medicină generală

Medicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia nu îşi limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament şi pot să îşi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare şi continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor şi comunităţilor.

221101 medic medicină generală

221102 medic rezident

221103 consilier medic

221104 expert medic

221105 inspector de specialitate medic

221106 referent de specialitate medic

221107 medic primar

221108 medic medicină în familie

221109 cercetător în medicina generală

221110 asistent de cercetare în medicina generală

2212 Medici specialişti

Medicii de specialitate diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice şi psihiatrice, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia se specializează în anumite categorii de afecţiuni, tipuri de pacienţi sau metode de tratament şi pot efectua educaţia medicală şi cercetarea în domeniile de specializare alese.

221201 medic specialist

222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe

Asistenţii medicali şi moaşele oferă tratament şi servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum şi altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale asupra sănătăţii, inclusiv înaintea, în timpul sau după naşterea copilului. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea şi evaluarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătăţii, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative.

2221 Asistenţi medicali generalişti

Asistenţii medicali generalişti oferă tratament, asistenţă şi servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficienţe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătăţii. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea şi gestionarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătăţii, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative.

222101 asistent medical generalist

315417 operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

315418 şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

315420 navigator instructor informare

3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian

Tehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de control al traficului aerian şi al sistemelor de navigaţie aeriană.

315501 agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii

315502 maşinist agregate aerodrom

315503 operator instalaţii control antiterorist/antideturnare

315504 operator radionavigant aviaţie

315505 operator radionavigant instructor aviaţie

315506 tehnician securitate aeriană

315507 operator de handling

315508 inspector siguranţă operaţională

315509 agent de securitate aeroportuară

315510 dispecer operaţiuni de zbor

315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian

315512 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian

315513 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

315514 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

315515 şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

315516 tehnician în serviciile de trafic aerian

32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii

Tehnicienii şi asimilaţii acestora din domeniul sănătăţii îndeplinesc sarcini tehnice şi practice care ajută la diagnosticarea şi tratamentul bolii, leziunilor şi deficienţelor la oameni şi animale, sprijină punerea în aplicare a asistenţei medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de către specialiştii din domeniul medical, veterinar sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii.

321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic

Tehnicienii din domeniul medical şi farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea şi tratarea bolilor, afecţiunilor, leziunilor şi deficienţelor.

3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament

Tehnicienii specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament asigură testarea şi funcţionarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete şi a altor echipamente medicale de imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea şi tratarea leziunilor, bolilor şi altor deficienţe. Aceştia pot administra tratamente cu radiaţii pacienţilor, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sănătăţii.

321101 maistru aparate electromedicale

321102 tehnician aparate electromedicale

3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie

Tehnicienii în laboratoare medicale şi de patologie efectuează teste clinice pe eşantioane de fluide corporale şi ţesuturi pentru a obţine informaţii despre starea de sănătate a unui pacient sau despre cauza decesului.

321201 autopsier

3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie

Tehnicienii şi asistenţii de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătăţii.

321301 asistent farmacist

321302 laborant farmacie

3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară

Tehnicienii de protetică medicală şi dentară proiectează, realizează, întreţin şi repară dispozitivele şi aparatele medicale şi dentare, urmând prescripţiile sau instrucţiunile stabilite de către un specialist în sănătate. Aceştia pot repara o gamă largă de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane şi punţi dentare.

321401 tehnician protezist-ortezist

321402 tehnician acustician-audioprotezist

322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi

Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare şi asimilaţii acestora, acordă asistenţă medicală de bază şi îngrijire personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum şi altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale pentru sănătate, inclusiv înainte, în timpul şi după naşterea copilului. Acestea lucrează în general sub supraveghere şi ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătăţii şi de tratament stabilite de către specialişti în medicină, în asistenţă medicală, obstetrică şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.

3221 Surori medicale

Surorile medicale acordă asistenţă medicală de bază şi îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor insuficienţe fizice sau mentale. Acestea lucrează în general sub supraveghere şi ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătăţii şi de tratament stabilite de către specialişti în medicină, în îngrijire medicală şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.

322101 laborant în ocrotirea sănătăţii

322102 soră medicală

3222 Surori puericultoare

Surorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a sănătăţii şi consiliere înainte, în timpul sarcinii şi după naşterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătăţii, de tratament şi de observare stabilite de către specialişti în medicină, în obstetrică şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.

322201 asistentă puericultoare

323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative

Practicienii asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc şi tratează bolile fizice şi mentale ale oamenilor, tulburările şi leziunile folosind terapii pe bază de plante şi alte terapii bazate pe teorii, credinţe şi experienţe originare din culturi specifice.

3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative

Practicienii asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc şi tratează bolile fizice şi mentale ale oamenilor, tulburările şi leziunile folosind terapii pe bază de plante şi alte terapii bazate pe teorii, credinţe şi experienţe originare din culturi specifice.

324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari

Tehnicienii şi asistenţii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanţă, diagnostic, prevenţie şi curative, mai reduse în ceea ce priveşte competenţa şi complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceştia au grijă de animalele aflate sub tratament şi în şedere temporară în clinicile veterinare şi asistă veterinarii la efectuarea de intervenţii şi operaţii.

3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari

Tehnicienii şi asistenţii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanţă, diagnostic, prevenţie şi curative, mai reduse în ceea ce priveşte competenţa şi complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceştia au grijă de animalele aflate sub tratament şi în şedere temporară în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obişnuite, şi asistă medicii veterinari la efectuarea de intervenţii şi operaţii.

324001 agent veterinar

324002 asistent veterinar

324003 autopsier la ecarisaj

324004 tehnician veterinar

325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi

Alţi specialişti din domeniul sănătăţii şi asimilaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi furnizează servicii de asistenţă în stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea comunităţii, corectarea acuităţii vizuale reduse, fizioterapie, sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de urgenţă şi alte activităţi care sprijină şi promovează sănătatea umană.

3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie

Asistenţii şi terapeuţii din stomatologie furnizează servicii de îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea şi tratarea bolilor şi afecţiunilor dinţilor şi cavităţii bucale, conform planurilor şi procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii orale.

325101 tehnician dentar

3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate

Tehnicienii fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate dezvoltă, menţin şi implementează sistemele de procesare, păstrare şi recuperare a fişelor medicale cu facilităţile medicale şi alte servicii de îngrijire a sănătăţii care satisfac din punct de vedere legal, etic şi administrativ cerinţele privind păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite.

3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice

Lucrătorii în domeniul sănătăţii publice oferă educaţie privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea şi gestionarea cazurilor, asistenţă medicală preventivă de bază şi vizite la domiciliu pentru comunităţi specifice. Aceştia oferă asistenţă şi sprijin persoanelor şi familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor sociale şi de sănătate.

325301 asistent medical comunitar

3254 Tehnicieni în optică medicală

Tehnicienii în optica medicală proiectează, montează şi distribuie lentile optice pe baza reţetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuităţii vizuale reduse. Aceştia oferă servicii de întreţinere a ochelarilor de corecţie, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scăzută şi pentru alte dispozitive optice.

325401 optician medical

325402 optometrist (studii medii)

3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie

Tehnicienii şi asistenţii în fizioterapie oferă tratamente fizice terapeutice pentru pacienţi în situaţiile în care deplasarea funcţională este ameninţată de leziuni, boală sau alte deficienţe. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de către fizioterapeuţi sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii.

325501 maseur

325502 asistent medical fizioterapie

325503 ergoterapeut

325504 reflexoterapeut

3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate

Personalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplineşte sarcini clinice şi administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea pacienţilor, sub supravegherea directă a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sănătăţii.

325601 oficiant medical

325602 tehnician sanitar

325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA

3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi

Inspectorii din domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale şi asimilaţii verifică punerea în aplicare a normelor şi reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranţa la locul de muncă, precum şi siguranţa proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor. Aceştia pot implementa şi evalua programe ce restabilesc sau îmbunătăţesc condiţiile sanitare şi de siguranţă, sub supravegherea unui specialist din domeniul sănătăţii.

325701 manager al sistemelor de management al calităţii

325702 manager al sistemelor de management de mediu

325703 auditor de mediu

325704 expert/specialist standardizare

325705 monitor mediul înconjurător

325706 inspector pentru conformare ecologică

325707 asistent standardizare

325708 manager al sistemului de management al riscului

325709 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă

325710 responsabil de mediu

325711 auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională

325712 inspector protecţia mediului

325713 specialist în managementul deşeurilor

325714 auditor în domeniul siguranţei alimentare

325715 manager în domeniul siguranţei alimentare

325716 auditor responsabilitate socială

325717 responsabil al managementului responsabilităţii sociale

325718 manager de responsabilitate socială

325719 inspector sanitar

325720 inspector protecţie socială

325721 tehnician în securitate şi sănătate în muncă

325722 tehnician condiţii de muncă şi securitate

325723 inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

325724 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)

325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală

3258 Lucrători pe ambulanţă

Lucrătorii pe ambulanţă asigură asistenţă medicală de urgenţă pentru pacienţii care sunt răniţi, bolnavi, infirmi ori prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea şi în timpul transportului la unităţile medicale.

325801 brancardier

3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii şi asimilaţii, neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 32 – Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii.

33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi

Specialiştii din servicii administrative şi asimilaţii îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoştinţelor privind contabilitatea financiară şi a problemelor de tranzacţie, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea şi cumpărarea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea şi aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt incluşi lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vămuire, planificarea de conferinţe, servicii de plasare a forţei de muncă, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau de mărfuri cu ridicata şi care acţionează ca agenţi pentru atleţi şi artişti.

331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi

Specialiştii financiari, matematicienii şi asimilaţii stabilesc valoarea diferitelor articole şi proprietăţi, menţin înregistrările tranzacţiilor financiare, analizează cererea de informaţii din aplicaţiile de împrumut şi iau o decizie, cumpără şi vând instrumente financiare şi efectuează calcule matematice şi similare.

3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar

Agenţii şi brokerii în domeniul financiar şi bancar cumpără şi vând titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la faţa locului sau pe pieţele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienţi, pe bază de comision. Aceştia recomandă tranzacţii clienţilor sau conducerilor superioare.

331101 cambist (broker valori)

331102 agent de schimb

331103 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)

331104 broker bursa de mărfuri

331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)

331106 teleoperator financiar-bancar

331107 agent marketing pensii private

3312 Ofiţeri de credite

Ofiţerii de credite analizează şi evaluează informaţiile financiare din aplicaţiile pentru creditare şi stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării.

331201 analist tehnic pieţe financiare

331202 ofiţer operaţiuni financiar-bancare

3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi

Specialiştii în contabilitate şi asimilaţii acestora ţin o evidenţă a înregistrărilor tranzacţiilor financiare ale unei întreprinderi şi verifică corectitudinea documentelor şi înregistrărilor referitoare la aceste tranzacţii.

331301 calculator devize

331302 contabil

331303 tehnician merceolog

331304 planificator

331305 revizor gestiune

331306 contabil bugetar

331307 secretar economic (studii medii)

331308 merceolog

331309 referent

3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi

Specialiştii statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi ajută în activitatea de planificare, colectarea, procesarea şi prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale şi în executarea acestor operaţiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor şi actuarilor.

331401 referent statistician

331402 statistician

331403 statistician medical

331404 actuar

331405 tehnician planificare/urmărire sinteze

3315 Evaluatori asigurări

Evaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăţilor şi a diferitelor bunuri şi estimează pierderile acoperite de poliţele de asigurare.

331501 estimator licitaţii

321502 evaluator asigurări

331503 evaluator tehnic daune auto

332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare

Agenţii şi brokerii în vânzări şi aprovizionare reprezintă companiile, guvernele şi alte organizaţii în activitatea de cumpărare şi vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport şi alte servicii pentru unităţi industriale, profesionale, comerciale sau de altă natură ori acţionează ca agenţi independenţi pentru a aduce împreună cumpărătorii şi vânzătorii de mărfuri şi servicii.

3321 Agenţi de asigurări

Agenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi vând poliţe de asigurare de viaţă, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă şi alte forme de asigurare pentru clienţii noi şi pentru cei vechi.

332101 agent de asigurare

332102 broker în asigurări

3322 Agenţi de vânzări

Agenţii de vânzări reprezintă companiile în vânzarea diferitelor bunuri şi servicii către întreprinderi şi alte organizaţii şi asigură informaţii specifice despre produse, atunci când este necesar.

332201 reprezentant tehnic

332202 reprezentant comercial

332203 agent de vânzări

3323 Agenţi contractări şi achiziţii

Agenţii de contractări şi achiziţii cumpără bunuri şi servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unităţilor industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor instituţii şi organizaţii.

3324 Brokeri comerciali

Brokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri şi servicii de transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienţi, pe bază de comision.

332401 agent comercial

322402 mercantizor

332403 agent vânzări standarde şi produse conexe

333 Agenţi de servicii comerciale

Agenţii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spaţiul de publicitate în mass-media, desfăşoară activităţi vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activităţi de mediere între lucrător şi angajator, aranjează contracte pentru atleţii de performanţă, animatori şi artişti, precum şi pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea şi vânzarea de muzică, planifică şi organizează conferinţe şi evenimente similare.

3331 Agenţi concesionari

Agenţii concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamală şi se asigură că formularele de asigurare şi licenţele de import/export şi alte formalităţi sunt în ordine.

333101 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)

333102 recepţioner contractări-achiziţii

333103 administrator cumpărări

333104 agent cumpărări

333105 declarant vamal

333106 agent tranzit

333107 agent maritim

3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente

Organizatorii de conferinţe şi evenimente organizează şi coordonează serviciile pentru conferinţe, evenimente, ceremonii, banchete şi seminare.

3333 Agenţi de recrutare şi contractori

Agenţii de recrutare şi contractorii informează şi mediază persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori şi recrutează forţa de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor şi a altor organizaţii, inclusiv instituţii guvernamentale, sau ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să îşi găsească un loc de muncă, pentru un comision.

333301 agent repartizare a forţei de muncă

333302 agent orientare profesională a şomerilor/agent informare privind cariera

333303 agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj

333304 inspector/referent resurse umane

333305 agent ocupare

333306 analist resurse umane

333307 tehnician mobilitate personal

333308 tehnician reconversie personal

333309 instructor/preparator formare

333310 tehnician calificare gestiune competenţe

333311 tehnician resurse umane

3334 Agenţi şi administratori imobiliari

Agenţii şi administratorii imobiliari intermediază vânzarea, cumpărarea şi închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clienţilor şi pe bază de comision.

333401 agent imobiliar (broker imobiliar)

3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde agenţii de servicii comerciale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 333 – Agenţi de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spaţiu publicitar în mass-media, aranjează contracte pentru atleţi de performanţă, animatori şi artişti, pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau de înregistrări, interpretări şi vânzări de muzică şi vânzări de proprietăţi şi bunuri prin licitaţie.

333901 agent reclamă publicitară

333902 agent literar

333903 impresar muzical

333904 impresar teatru

333905 manager sportiv

333906 asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)

333907 agent servicii client

333908 impresar artistic

333909 organizator spectacole

333910 operator de interviu

333911 referent comerţ exterior

333912 operator vânzări prin telefon

334 Secretari administrativi şi specializaţi

Secretarii administrativi şi specializaţi asigură servicii-suport de documentare, organizare şi comunicare, utilizând cunoştinţe de specialitate din activitatea organizaţiei în care sunt angajaţi. Aceştia îşi asumă responsabilitatea de supraveghere pentru funcţionarii secretariatului din organizaţie.

3341 Coordonatori de birou

Coordonatori de birou supraveghează şi coordonează activităţile lucrătorilor din grupa majoră 4 – Funcţionari administrativi.

3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice

Secretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoştinţele de specialitate privind terminologia şi procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialiştii din domeniul juridic privind activităţile de comunicare, documentare şi de coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari şi al guvernelor.

334201 secretar procuratură

3343 Secretari executivi în domeniul administrativ

Secretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare şi organizare în sprijinul managerilor şi specialiştilor şi/sau pregătesc corespondenţa, rapoartele şi procesele-verbale şi alte documente de specialitate.

334301 secretar administrativ

334302 secretar asistent director

334303 asistent manager

334304 asistent de cabinet

3344 Secretari în domeniul medical

Secretarii în domeniul medical, utilizând cunoştinţele de specialitate privind terminologia medicală şi procedurile de furnizare a asistenţei medicale, acordă asistenţă specialiştilor din domeniul sănătăţii şi altor lucrători pentru realizarea de activităţi de comunicare, de documentare, administrare şi coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătăţii din cadrul unităţilor medicale şi din alte organizaţii similare de îngrijire a sănătăţii.

334401 registrator medical

335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi

Specialiştii guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţii acestora administrează punerea în aplicare a regulilor şi reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele naţionale, impozite, prestaţii sociale, emit sau examinează aplicaţiile pentru licenţele sau autorizaţiile în legătură cu transportul, exportul şi importul bunurilor, înfiinţarea de firme, construcţia de clădiri şi alte activităţi supuse reglementărilor guvernamentale.

3351 Inspectori de vamă şi frontieră

Inspectorii de vamă şi frontieră verifică persoanele şi vehiculele care trec frontierele naţionale, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele şi reglementările guvernamentale.

335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)

335102 revizor vamal

335103 referent TIR şi tranzite (studii medii)

335104 referent vamal (studii medii)

335105 expert/inspector vamal

335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)

335107 inspector de trafic A.R.R. (studii medii)

3352 Inspectori fiscali

Inspectorii fiscali examinează declaraţiile fiscale, facturile de vânzare şi alte documente pentru a determina tipul şi nivelul impozitului, ale obligaţiilor şi altor tipuri de taxe care trebuie plătite de către persoane fizice sau juridice şi trimite cazurile excepţionale sau importante către contabili, funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.

335201 inspector taxe şi impozite

335202 operator rol

335203 perceptor

3353 Inspectori de asigurări sociale

Inspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile şi prestaţiile corespunzătoare, şi trimit cazurile excepţionale sau importante către funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.

3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii

Inspectorii guvernamentali în acordarea de licenţe, permise şi autorizaţii examinează cererile pentru licenţele de export sau import de mărfuri, înfiinţarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obţinerea de paşapoarte, determină eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licenţe ori paşapoarte şi identifică condiţiile sau restricţiile specifice care urmează a fi anexate licenţelor emise, cazurile excepţionale ori importante fiind trimise către funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.

335401 inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială

335402 referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială

335403 inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii

3355 Inspectori de poliţie şi detectivi

Inspectorii de poliţie şi detectivii investighează faptele şi împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării persoanelor suspecte şi al obţinerii de informaţii care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanţele şi comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor.

335501 inspector de poliţie

335502 detectiv

335503 anchetator poliţie

335504 detectiv particular

3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiştii guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în altă parte în grupa majoră 3 – Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum şi din domeniul metrologiei.

335901 inspector metrolog

335902 inspector preţuri

335903 inspector salarii

335904 comisar

34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural

Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoştinţelor referitoare la serviciile juridice, asistenţă socială, cultură, prepararea produselor alimentare, sport şi religie.

341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social

Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi religios oferă servicii tehnice şi practice şi asigură sprijin în cadrul proceselor juridice şi al investigaţiilor, în programele sociale şi de asistenţă comunitară şi în activităţile religioase.

3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi

Specialiştii din domeniul juridic şi asimilaţii acestora îndeplinesc funcţii de sprijin în instanţele de judecată sau în cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate şi acordarea de împrumuturi şi alte tranzacţii financiare, sau fac investigaţii pentru clienţi.

341101 agent procedural

341102 conducător carte funciară

341103 grefier

341104 secretar notariat

341105 tehnician criminalist

341106 funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri

341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)

341108 arhivar notariat

341109 grefier dactilograf (curtea de apel, tribunal, judecătorie)

341110 grefier statistician

341111 grefier documentarist

341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice

341113 asistent registrator

341114 grefier arhivar

341115 grefier registrator

341116 ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii)

3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi

Specialiştii în asistenţă socială şi asimilaţii acestora administrează şi implementează programe de asistenţă socială şi servicii comunitare şi asistă clienţii pentru rezolvarea problemelor personale şi sociale.

341201 asistent social nivel mediu

341202 pedagog social

341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă

341204 facilitator de dezvoltare comunitară

341205 lucrător de tineret

3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi

Specialiştii în domeniul religiei şi asimilaţii acestora acordă sprijin preoţilor sau comunităţii religioase, desfăşoară activităţi religioase, predică şi transmit învăţăturile unei anumite religii şi depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credinţei şi a consilierii spirituale.

341301 călugăr

341302 călugăriţă

341303 predicator

342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice

Lucrătorii în domeniul sportului şi al pregătirii fizice se pregătesc şi concurează la evenimente sportive pentru a obţine un câştig financiar, antrenează sportivi amatori şi profesionişti, femei şi bărbaţi, pentru creşterea performanţei, promovează participarea şi standardele în sport, organizează şi oficiază evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire şi supraveghere pentru diferite forme de exerciţii şi alte activităţi recreative.

3421 Atleţi şi sportivi

Atleţii şi sportivii participă la evenimente şi competiţii sportive. Aceştia se antrenează şi concurează individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei.

342101 fotbalist profesionist

342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive

342103 jucător de rugbi

3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului

Antrenorii, instructorii şi funcţionarii din domeniul sportului lucrează cu sportivi amatori sau profesionişti pentru a creşte performanţa, încurajează o participare cât mai mare în sport şi organizează şi oficiază evenimente sportive conform normelor stabilite.

342201 antrenor

342202 instructor sportiv

342203 secretar federaţie

342204 antrenor de fotbal profesionist

342205 instructor arte marţiale

342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme

342207 antrenor coordonator

342208 arbitru judecător sportiv

342209 preparator sportiv

342210 impresar sportiv

342211 oficial sportiv acreditat

342212 instructor în poligonul de tir

342213 supraveghetor în poligonul de tir

342214 monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare pe zăpadă

342215 instructor educaţie acvatică

3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative

Instructorii şi coordonatorii de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative îndrumă, ghidează şi instruiesc grupuri şi persoane în activităţi recreative, de pregătire fizică sau de aventură în aer liber.

342301 animator sportiv

342302 instructor de fitness

342303 antrenor de fitness

342304 instructor de aerobic-fitness

342305 instructor educaţie fizică

343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar

Alţi specialişti din domeniul artistic, cultural şi culinar combină aptitudinile creative şi cunoştinţele tehnice şi culturale în activitatea de preluare şi prelucrare a fotografiilor, proiectarea şi executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afişaje) de magazin şi interioare de locuinţe, pregătirea obiectelor pentru prezentare, întreţinerea colecţiilor din biblioteci şi din galerii, a înregistrărilor şi sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea şi prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin pentru producţiile de teatru, film şi televiziune, precum şi în alte domenii artistice şi culturale.

3431 Fotografi

Fotografii acţionează camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse şi alte subiecte.

343101 fotograf

343102 laborant foto

343103 retuşor foto

343104 operator prelucrare peliculă

343105 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet

3432 Designeri de interior şi decoratori

Designerii de interior şi decoratorii planifică şi proiectează interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amănuntul şi rezidenţiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătăţesc mediul de viaţă şi de muncă, precum şi de promovare a vânzărilor. Aceştia coordonează şi participă la construirea şi decorarea acestora.

343201 butafor

343202 decorator interioare

343203 desenator artistic (studii medii)

343204 decorator vitrine

343205 desenator artistic (studii superioare)

3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)

Tehnicienii în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci) pregătesc lucrări de artă, specimene şi artefacte pentru colecţii, aranjează şi montează exponatele din galerii, acordă asistenţă bibliotecarilor privind organizarea şi operarea sistemelor de manipulare a materialelor şi fişierelor înregistrate.

3434 Bucătari şefi

Bucătarii şefi concep meniuri, creează feluri de mâncare şi supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea şi gătirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor şi al altor locuri unde se serveşte masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri şi în gospodăriile private.

343401 şef de sală restaurant

343402 barman-şef

343403 bucătar-şef

343404 cofetar-şef

343405 inspector calitate producţie culinară

3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural

Această grupă de bază cuprinde ocupaţiile auxiliare artistice şi culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră 343 – Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar. De exemplu, cei care ajută regizorii şi actorii cu punerea în scenă a producţiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificaţi aici.

343501 mânuitor, montator decor

343502 tehnician machetist

343503 tehnician reclame (decorator)

343504 maestru de lumini

343505 maestru de sunet

343506 caricaturist (studii medii)

343507 tehnoredactor

343508 secretar de redacţie (studii medii)

343509 organizator de producţie

343510 asistent regizor artistic

343511 reporter (studii medii)

343512 machior spectacole

343513 peruchier

343514 secretar de emisie (studii medii)

343515 ghid de animaţie

343516 documentarist (studii medii)

343517 traducător (studii medii)

343518 videojurnalist (studii medii)

343519 copywriter publicitate (studii medii)

343520 corector (studii medii)

343521 electrician iluminare scenă

343522 secretar artistic

35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii

Tehnicienii în informatică şi comunicaţii furnizează sprijin pentru funcţionarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor şi reţelelor de comunicaţii şi îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicaţii, difuzarea de imagini şi sunet, precum şi alte tipuri de semnale de telecomunicaţii (terestre, marine sau aeriene).

351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcţionarea zilnică a sistemelor de comunicaţii, sistemelor şi reţelelor informatice şi oferă asistenţă tehnică utilizatorilor.

3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Tehnicienii pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor asigură sprijin zilnic activităţilor de prelucrare (procesare), operare şi monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, echipamentelor periferice, hardware şi software, precum şi echipamentele informatice, pentru a asigura performanţă optimă, precum şi pentru identificarea oricăror probleme.

351101 operator calculator electronic şi reţele

351102 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul

351103 tehnician echipamente de calcul şi reţele

351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator

351105 administrator sistem documentar

351106 operator prompter

351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice

3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizează asistenţă tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea şi rezolvarea problemelor privind software-ul şi hardware-ul (programele şi componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, reţelele, bazele de date şi internetul, şi oferă îndrumare şi sprijin în realizarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor.

351201 programator ajutor

351202 analist ajutor

3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme

Tehnicienii în reţele de calculatoare şi sisteme instalează, operează şi întreţin reţelele şi alte sisteme de comunicaţii de date.

3514 Tehnicieni web

Tehnicienii web menţin, monitorizează şi sprijină funcţionarea optimă a website-urilor de internet şi intranet şi a programelor şi echipamentelor aferente serverelor web.

352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii

Tehnicienii din domeniul telecomunicaţiilor, al radiodifuziunii şi televiziunii controlează funcţionarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicaţiilor, precum şi pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de telecomunicaţii.

3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune

Tehnicienii în radiodifuziune şi televiziune controlează funcţionarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene.

352101 acustician cinematografic

352102 controlor şi recondiţioner filme

352103 electrician iluminare filmare

352104 etaloner

352105 maistru aparate video şi sunet

352106 maşinist mecanic traweling

352107 mecanic cameră filmare

352108 montor imagine

352109 montor negative şi de pregătire a peliculei

352110 montor pozitive

352111 operator cameră diafilm, diapozitive

352112 operator emisie-recepţie

352113 operator producţie RTV

352114 preparator filmare

352115 proiecţionist

352116 senzitometrist

352117 ştanţator de filme

352118 operator truka

352119 editor imagine

352120 tehnician iluminat tehnologic

352121 ilustrator muzical

352122 controlor emisii RTV

352123 montor emisie

352124 operator imagine

352125 operator radio-radioficare

352126 operator sunet

352127 tehnician radioelectronist

352128 tehnician CATV

352129 operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control

352130 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces

352131 cameraman

352132 tehnician de echipamente TV

352133 radioelectronist staţii de emisie radio-TV

352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet

352135 designer video

3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii

Tehnicienii în transporturi, poştă şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicaţiilor, precum şi de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de telecomunicaţii, din poştă şi transporturi.

352201 şef formaţie sisteme radiante (antene)

352202 tehnician construcţii telefonice

352203 tehnician radiolocaţii

352204 tehnician turn paraşutism

352205 inspector exploatare poştală

352206 tehnician staţii de emisie radio-TV

352207 tehnician staţii radiorelee şi satelit

352208 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii

352209 pilonist antenist

352210 tehnician reţele de telecomunicaţii

352211 operator reţele de telecomunicaţii

352212 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit

352213 maistru transporturi, poştă şi telecomunicaţii

352214 tehnician transporturi, poştă şi telecomunicaţii

352215 tehnician proiectant transporturi şi comunicaţii

4 Funcţionari administrativi

Funcţionarii administrativi înregistrează, organizează, arhivează, evaluează şi realizează prelucrarea informaţiilor, efectuează lucrări de secretariat privind operaţiunile financiare (de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informaţii şi întâlniri.

41 Funcţionari cu atribuţii generale inclusiv operatori la maşini de scris/calcul

Funcţionarii cu atribuţii generale, inclusiv operatorii la maşini de scris şi de calcul, înregistrează, organizează, arhivează, prelucrează informaţiile şi desfăşoară diferite sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

411 Funcţionari cu atribuţii generale

Funcţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

4110 Funcţionari cu atribuţii generale

Funcţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

411001 funcţionar administrativ

411002 inspector documente secrete

412 Secretari

Secretarii utilizează maşini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenţa emisă şi primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative.

4120 Secretari

Secretarii utilizează maşini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenţa emisă şi primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative.

412001 secretară

412002 secretară dactilografă

412003 secretară prelucrare texte

413 Operatori la maşini de scris/calcul

Operatorii la maşini de scris sau de calcul introduc şi procesează texte şi date, pregătesc, editează şi realizează documente pentru stocare, prelucrare, publicare şi transmitere.

4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor

Dactilografii şi operatorii la prelucrarea textelor dactilografiază, editează şi tipăresc utilizând maşini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.

413101 dactilografă

413102 stenodactilografă

413103 referent transmitere

413104 telefaxist

413105 teletipist

413106 telexist

413107 telebanker

4132 Operatori introducere date

Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare şi alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaştere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceştia introduc date în dispozitive mecanice şi electronice pentru a efectua calcule matematice.

413201 operator introducere, validare şi prelucrare date

413202 operator tehnică poligraf

413203 operator procesare text şi imagine

413204 registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare

413205 operator maşină contabilizat

413206 operator maşină de calculat

42 Funcţionari în serviciul cu publicul

Funcţionarii în serviciul cu publicul tratează cu clienţii în legătură cu organizarea de călătorii, operaţiunile financiare (monetare), cererile de informaţii, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice şi se ocupă de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicaţiilor de eligibilitate pentru servicii.

421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi

Casierii, operatorii la ghişeu şi asimilaţii acestora realizează operaţiuni monetare în unităţi legate de serviciile bancare, serviciile poştale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare şi colectare a datoriilor.

4211 Casieri de bancă şi asimilaţi

Casierii de bancă şi asimilaţii acestora lucrează direct cu clienţii băncilor sau oficiilor poştale realizând operaţiuni de casă sau furnizează servicii poştale.

421101 casier tezaur

421102 casier valută

421103 mânuitor valori (presă, poştă)

421104 numărător bani

421105 verificator bani

421106 verificator valori

421107 casier trezorier

421108 şef casierie centrală

421109 şef supraveghere case

421110 operator ghişeu bancă

421111 operator ghişeu birouri de schimb

421112 administrator cont

421113 referent operaţii între sedii

421114 referent casier

4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi

Agenţii de pariuri, crupierii şi alţi lucrători asimilaţi acestora determină riscurile şi cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competiţii de altă natură, sau conduc jocurile de noroc în unităţile de jocuri.

421201 crupier

421202 schimbător fise – changeur (cazino)

421203 supraveghetor jocuri (cazino)

421204 şef de masă (cazino)

421205 cap de masă (cazino)

4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare

Agenţii la casele de amanet şi birourile de împrumut nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietăţile depuse ca garanţie.

421301 amanetar

4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi

Agenţii de colectare a creanţelor şi asimilaţii acestora încasează plăţile privind conturile restante, urmăresc stadiul plăţilor şi colectează plăţile pentru operele de binefacere.

421401 agent fiscal

421402 colector (recuperator) creanţe/debite

422 Agenţi în centre de informare

Agenţii în centrele de informare furnizează informaţii clienţilor sau obţin informaţii personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizaţii, înregistrarea şi întâmpinarea oaspeţilor şi vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice şi colectarea informaţiilor de la respondenţii la sondaje sau din aplicaţiile pentru servicii.

4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj

Consultanţii şi funcţionarii în agenţiile de voiaj furnizează informaţii, stabilesc itinerarii de călătorie, obţin rezervări de locuri pentru transport şi cazare şi organizează excursii de grup.

422101 agent de voiaj

422102 agent de turism

422103 agent de turism tour-operator

422104 agent de transport turistic intern

422105 agent de transport internaţional

422106 agent de asistenţă turistică

422107 agent turism de afaceri

422108 agent transporturi externe

422109 agent transporturi interne

422110 funcţionar agenţie voiaj

4222 Funcţionari în centrele de informare

Funcţionarii în centrele de informare oferă consultanţă şi informaţii clienţilor, răspund la întrebări cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizaţii, prelucrează tranzacţiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spaţii care pot fi la mare distanţă de clienţi sau de alte operaţiuni ale organizaţiilor sau companiilor ale căror informaţii sunt furnizate.

4223 Operatori centrale telefonice

Operatorii din centralele telefonice utilizează centralele şi consolele telefonice de comunicaţii pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitările de informaţii ale apelantului şi raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează şi retransmit mesajele către membrii personalului sau clienţilor.

422301 oficiant telefoane

422302 oficiant telegraf

422303 radiotelegrafist

422304 telefonist

422305 telefonist instructor

422306 telegrafist (teleimprimatorist)

4224 Recepţioneri în domeniul hotelier

Recepţionerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii, repartizează camere, furnizează informaţii cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervări de camere, ţin evidenţa camerelor disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată vizitatorilor la plecare şi încasează plăţile.

422401 recepţioner de hotel

422402 lucrător concierge

422403 şef de recepţie hotel

422404 tehnician compartiment securitate hotel

422405 responsabil cazare

4225 Funcţionari în birouri de informaţii

Funcţionarii în birourile de informaţii răspund solicitărilor şi plângerilor personale, scrise, prin poşta electronică şi celor prin telefon, despre bunurile, serviciile şi politicile organizaţiei, furnizează informaţii şi îndrumă persoanele către alte surse. Aceştia sunt angajaţi în locaţii care îi pun în contact direct cu clienţii sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate.

422501 impiegat informaţii

422502 funcţionar informaţii clienţi

4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)

Recepţionerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc şi întâmpină vizitatorii, clienţii sau oaspeţii şi răspund la întrebările şi solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri.

422601 recepţionist

4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă

Operatorii de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă chestionează persoane şi înregistrează răspunsurile acestora la întrebările privind cercetarea şi studierea pieţei pe o gamă largă de subiecte.

4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include agenţii din centrele de informare care nu fost clasificaţi în altă parte din grupa minoră 422 – Agenţi în centre de informare. De exemplu, sunt incluşi lucrătorii care obţin şi procesează informaţii de la clienţi necesare stabilirii eligibilităţii pentru servicii.

43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară

Funcţionarii în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară obţin, întocmesc şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi alte date numerice şi se ocupă de tranzacţiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.

431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă

Funcţionarii din gestiunea economică şi administrativă obţin, întocmesc şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi alte date numerice şi se ocupă de tranzacţiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.

4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă

Funcţionarii în servicii de evidenţă contabilă calculează, clasifică şi înregistrează date numerice pentru a ţine o evidenţă financiară completă. Aceştia efectuează orice combinaţie de sarcini de rutină, cum ar fi afişarea, calcularea şi contabilizarea taxelor, pentru a obţine date financiare primare utilizate în menţinerea înregistrărilor contabile.

431101 calculator preţ cost

431102 funcţionar economic

431103 operator devize

431104 şef secţie inventar

4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări

Funcţionarii în domeniul statistic, financiar şi al asigurărilor obţin, prelucrează şi calculează datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacţiile unităţilor de asigurări, băncilor sau ale altor unităţi financiare.

431201 agent bursă

431202 contabil financiar bancar

431203 administrator financiar (patrimoniu) – studii medii

4313 Funcţionari în domeniul salarizării

Funcţionarii în domeniul salarizării colectează, verifică şi prelucrează informaţiile de salarizare şi calculează drepturile de plată şi beneficiile pentru angajaţii din cadrul unui departament, unei companii sau altei unităţi.

431301 pontator

432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport

Funcţionarii în gestiunea materialelor şi în transporturi ţin evidenţa bunurilor produse, achiziţionate, depozitate, expediate şi a materialelor necesare la datele specificate de producţie sau ţin evidenţa aspectelor operaţionale şi coordonează calendarul (programarea) transportului de pasageri şi de mărfuri.

4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor

Funcţionarii în evidenţa stocurilor menţin înregistrările bunurilor produse şi ale materialelor de producţie primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc.

432101 gestionar depozit

432102 magaziner

432103 operator siloz (silozar)

432104 primitor-distribuitor materiale şi scule

432105 recuziter

432106 sortator produse

432107 trezorier (studii medii)

432108 gestionar custode sală

432109 pivnicer

432110 primitor-distribuitor benzină şi motorină

432111 lucrător gestionar

432112 şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare

4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei

Funcţionarii de planificare şi urmărire a producţiei calculează cantităţile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucrătoare, construcţie şi programe similare de producţie, pregătesc şi verifică graficul de desfăşurare a producţiei.

432201 dispecer

432202 facturist

432203 lansator produse

432204 programator producţie

432205 dispecer operaţiuni salubrizare

4323 Funcţionari în transporturi

Funcţionarii în transporturi ţin evidenţa aspectelor operaţionale şi coordonează calendarul trenurilor, transportului rutier şi aerian de pasageri, transportului de marfă şi pregătesc rapoarte pentru conducerea superioară.

432301 agent transporturi

432302 funcţionar informaţii

432303 controlor trafic

432304 impiegat auto

432305 impiegat informaţii aviaţie

432306 impiegat registru mişcare

432307 însoţitor vagoane

432308 inspector RNR (Registru Naval Român)

432309 inspector exploatare trafic

432310 instructor depou

432311 instructor revizie vagoane

432312 instructor staţie

432313 operator circulaţie mişcare

432314 operator comercial

432315 operator dană

432316 operator programare

432317 picher

432318 rediţionar

432319 revizor tehnic vagoane

432320 scriitor vagoane

432321 şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri

432322 şef autogară

432323 avizier căi ferate

432324 şef haltă

432325 şef staţie taxare

432326 şef tură la comanda personalului de tren

432327 şef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant şi de dormit

432328 şef tură revizie vagoane

432329 veghetor încărcare-descărcare

432330 verificator documente expediţie

432331 expeditor internaţional

432332 operator recepţie

432333 agent curier

432334 agent staţie metrou

432335 impiegat de mişcare metrou

432336 operator mişcare metrou

432337 operator portuar stivator

432338 operator portuar expeditor

432339 operator portuar dispecer/planificator

432340 grafician mers de tren

432341 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)

432342 agent feroviar marfă

44 Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativ

Alţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficiile poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, ţin evidenţa dosarelor de personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originală a materialului şi scriu în numele persoanelor analfabete.

441 Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativ

Alţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficii poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, ţin evidenţa dosarelor de personal şi scriu în numele persoanelor analfabete.

4411 Funcţionari bibliotecă

Funcţionarii din bibliotecă eliberează şi primesc materiale de bibliotecă, sortează şi aranjează cărţile pe rafturi, înregistrările sonore şi vizuale, publicaţiile periodice, jurnalele, revistele şi ziarele şi furnizează informaţii generale despre bibliotecă pentru utilizatori.

441101 bibliotecar (studii medii)

441102 discotecar

441103 filmotecar

441104 fonotecar

441105 fototecar

441106 mânuitor carte

441107 videotecar

4412 Curieri şi sortatori corespondenţă

Curierii şi sortatorii de corespondenţă efectuează sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenţei şi alte sarcini legate de serviciile de corespondenţă de la oficiile poştale sau organizaţii similare, precum şi de la ori în cadrul unei unităţi.

441201 agent poştal

441202 cartator poştal

441203 cartator presă

441204 cartator telegrame

441205 diriginte poştă

441206 factor poştal

441207 inspector telegrame

441208 oficiant poştă telegrame

441209 oficiant presă

441210 prelucrător presă scrisă

441211 responsabil tură expediţie

441212 şef vagon poştal

4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi

Codificatorii, corectorii şi asimilaţii acestora transformă informaţiile în coduri, verifică şi corectează probele şi desfăşoară şi alte sarcini de birou.

441301 codificator

441302 corector editură presă

441303 corector-revizor poligrafie

4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi

Copiştii şi funcţionarii asimilaţi acestora scriu scrisori şi completează formulare în numele persoanelor analfabete.

4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat

Funcţionarii pentru activităţile de secretariat ordonează corespondenţa, fişele (cardurile), facturile, chitanţele şi alte înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate cu sistemul de evidenţă utilizat. Aceştia localizează şi îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază prin fax documente.

441501 arhivar

441502 funcţionar documentare

441503 restaurator arhivă (studii medii)

441504 conservator arhivă (studii medii)

441505 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)

441506 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)

441507 restaurator bunuri culturale (studii medii)

441508 conservator bunuri culturale

4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane

Funcţionarii din domeniul resurselor umane menţin şi actualizează dosarele de personal, cum ar fi informaţii cu privire la transferuri sau promovări, evaluări de performanţă, concediile angajaţilor efectuate ori acumulate, salarii, calificări şi instruiri profesionale.

441601 referent evidenţa persoanelor

4419 Lucrători în servicii suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport neclasificaţi în altă parte în grupa majoră 4 – Funcţionari administrativi.

441901 funcţionar ghişeu servicii publice

441902 expert local pe problemele romilor

5 Lucrători în domeniul serviciilor

Lucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale şi de protecţie legate de călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecţie împotriva incendiilor şi actelor de delincvenţă, prezintă şi vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unităţi similare, precum şi la tarabe şi în pieţe.

51 Lucrători în domeniul serviciilor personale

Lucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea personală şi a copiilor.

511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi

Însoţitorii de zbor, conductorii şi ghizii prestează diverse servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însoţesc persoane şi grupuri în călătorii, vizite şi excursii turistice.

5111 Însoţitori de zbor şi stewarzi

Însoţitorii de zbor şi stewarzii asigură confortul şi siguranţa pasagerilor, servesc mâncare şi băuturi şi prestează servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor şi navelor. Aceştia pot planifica şi coordona activităţile menajere şi sociale la bordul navelor.

511101 însoţitor de bord

511102 stewardesă

5112 Conductori în transporturi

Conductorii în transporturi verifică şi emit bilete, asigură siguranţa şi confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze şi alte vehicule de transport public.

511201 conductor tren

511202 revizor bilete

511203 controlor bilete

511204 conductor vagon de dormit şi cuşetă

511205 controlor acces metrou

511206 şef tură comandă vagon de dormit – cuşetă

5113 Ghizi

Ghizii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare şi excursii sau plimbări în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unităţi industriale şi parcuri tematice. Aceştia descriu punctele de interes turistic şi furnizează informaţii esenţiale cu privire la caracteristicile interesante.

511301 ghid de turism

511302 ghid de turism intern (local)

511303 ghid naţional de turism (tour-operator)

511304 ghid de turism montan, drumeţie montană

511305 ghid galerii de artă/interpret

511306 ghid habitat natural floră, faună

511307 ghid turism ornitologic

511308 ghid turism speologic

511309 ghid turism ecvestru

511310 ghid de turism sportiv (alpinism şi căţărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrauşoare)

511311 ghid montan

511312 ghid obiectiv cultural

511313 însoţitor grup turistic

511314 organizator activitate turism (studii medii)

511315 ranger

511316 custode pentru arii protejate

511317 animator de hotel

512 Bucătari

Bucătarii planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante şi alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători şi în gospodăriile private.

5120 Bucătari

Bucătarii planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante şi alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători şi în gospodăriile private.

512001 bucătar

512002 pizzar

512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician

512004 maestru în arta culinară

513 Chelneri şi barmani

Chelnerii şi barmanii servesc produse alimentare şi băuturi în locuri comerciale de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători.

5131 Chelneri

Chelnerii servesc produse alimentare şi băuturi în locuri de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători.

513101 ajutor ospătar

513102 ospătar (chelner)

513103 somelier

5132 Barmani

Barmanii prepară, amestecă şi servesc băuturi alcoolice şi nonalcoolice direct clienţilor, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.

513201 barman

513202 barman preparator

514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi

Coaforii, cosmeticienii şi asimilaţii acestora taie şi coafează părul, bărbieresc şi aranjează bărbile, fac tratamente de înfrumuseţare, aplică cosmetice şi machiaje şi oferă alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunătăţirii înfăţişării acestora.

5141 Coafori

Coaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea şi coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluşi şi cei care execută operaţiuni de bărbierit sau tăierea părului facial şi tratarea scalpului.

514101 coafor

514102 frizer

5142 Cosmeticieni şi asimilaţi

Cosmeticienii şi asimilaţii acestora fac tratamente de înfrumuseţare faciale şi corporale, aplică cosmetice şi machiaj şi oferă şi alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăţi aspectul acestora.

514201 cosmetician

514202 manichiurist

514203 pedichiurist

514204 maseur de întreţinere şi relaxare

514205 machior

514206 tatuator

514207 montator bijuterii pe corp

514208 stilist protezist de unghii

515 Supraveghetori clădiri şi gospodării

Supraveghetorii de clădiri şi gospodării coordonează, programează şi supraveghează activitatea persoanelor care fac curăţenie şi a altor categorii de personal de serviciu din spaţiile comerciale, industriale şi rezidenţiale. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru activitatea de menaj şi de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case şi locuinţe private.

5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii

Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii, organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele, mobilierul şi alte facilităţi din aceste unităţi.

515101 cabanier

515102 guvernantă de hotel/etaj

515103 lenjereasă de hotel

515104 administrator

515105 administrator pieţe şi târguri

515106 intendent

515107 şef cantină

515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)

5152 Administratori în gospodării individuale

Administratorii din gospodăriile individuale organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.

515201 gospodar

515202 îngrijitor vilă

515203 administrator pensiune turistică

515204 lucrător în gospodăria agroturistică

5153 Administratori de clădiri

Administratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici şi alte clădiri şi menţin ordinea şi curăţenia acestora şi a suprafeţelor auxiliare. Aceştia pot supraveghea alţi lucrători şi contractori, în funcţie de mărimea şi natura imobilului în cauză.

515301 îngrijitor clădiri

515302 agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport

515303 administrator imobile

516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale

Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul şi prevăd (prezic) evenimente viitoare din viaţa persoanelor, oferă companie şi alte servicii personale, îngrijesc şi dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare şi funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.

5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi

Astrologii, prezicătorii şi asimilaţii acestora descriu (dezvăluie) trecutul şi prezic evenimente viitoare din viaţa persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clienţilor, prin folosirea cărţilor de joc sau alte tehnici.

516101 astrolog

5162 Însoţitori şi valeţi

Însoţitorii şi valeţii oferă companie şi se ocupă de diferitele nevoi ale angajatorului.

516201 cameristă hotel

516202 însoţitor

516203 valet

5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători

Agenţii de pompe funebre şi îmbălsămătorii organizează, conduc şi rezolvă sarcini specifice legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.

516301 antreprenor servicii funerare

516302 decorator servicii funerare

516303 îmbălsămător

5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie

Îngrijitorii de animale şi animale de companie hrănesc, dresează şi îngrijesc animalele şi asistă medicii veterinari, tehnicienii în sănătatea animală şi tehnicienii din cadrul unităţilor veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă cu înmulţirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie, şcolilor de echitaţie, şcolilor de dresare a câinilor şi altor unităţi de îngrijire similare.

516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare

516402 coafor canin

5165 Instructori conducere auto

Instructorii de conducere auto învaţă oamenii cum să conducă autovehicule.

516501 instructor şcolar auto

516502 instructor auto

5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul serviciilor personale neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 51 – Lucrători în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizează servicii şi companie ca parteneri de dans, escorte şi animatoarele din cluburi de noapte sunt incluşi aici.

516901 agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie

516902 gazdă club

516903 organizator prestări servicii

516904 agent ecolog

516905 raportor ecolog

516906 întreţinător textile-piele

516907 animator socioeducativ

516908 animator centre de vacanţă

516909 lucrător pensiune turistică

516910 operator pârtie de schi

52 Lucrători în domeniul vânzărilor

Lucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea şi prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata, la tarabe şi în pieţe, la domiciliul clienţilor, prin telefon sau centrele de comandă. Aceştia înregistrează şi acceptă plată pentru bunurile şi serviciile achiziţionate şi pot conduce mici magazine de vânzare cu amănuntul.

521 Vânzători stradali şi în pieţe

Vânzătorii stradali şi în pieţe vând mărfuri la tarabe în pieţe sau în stradă, pregătesc şi vând alimente calde sau reci şi băuturi pentru consumul imediat pe străzi şi în locuri publice.

5211 Vânzători la standuri şi în pieţe

Vânzătorii la standuri şi în pieţe vând diverse produse la standuri în pieţe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă sau în alte spaţii deschise.

5212 Vânzători stradali de produse alimentare

Vânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc şi vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, şi băuturi pentru consumul imediat pe stradă şi în locuri publice, cum ar fi gări, cinematografe sau teatre.

521201 vânzător ambulant de produse alimentare

522 Vânzători în magazine

Vânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri şi servicii direct către public sau în numele unităţilor de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata. Aceştia explică funcţiile şi calităţile acestor bunuri şi servicii şi pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistenţilor de vânzare şi a casierilor.

5221 Vânzători în magazine

Vânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr mic de angajaţi.

522101 vânzător

5222 Supraveghetori în magazine

Supraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea şi coordonarea activităţii asistenţilor de vânzări, casierilor şi a altor lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, cum ar fi supermarketuri şi magazine universale.

522201 anticar

5223 Asistenţi vânzări în magazine

Asistenţii de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri şi servicii direct către public sau în numele unităţilor de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata şi explică funcţiile şi calităţile acestor bunuri şi servicii.

522301 librar

522302 lucrător controlor final

522303 lucrător comercial

522304 lucrător produse naturiste

522305 vânzător de produse naturiste

523 Casieri şi vânzători de bilete

Casierii şi vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de preţuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi bilete de intrare în locaţii cum ar fi magazine, restaurante şi case de bilete.

5230 Casieri şi vânzători de bilete

Casierii şi vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de preţuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi bilete de intrare în locaţii cum ar fi magazine, restaurante şi case de bilete.

523001 taxator

523002 vânzător de bilete

523003 casier

523004 casier metrou

524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor

Alţi lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea demonstrativă şi vânzarea de bunuri, produse alimentare şi servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în pieţe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază include vânzătorii neclasificaţi în grupele minore 521 – Vânzători stradali şi în pieţe, 522 – Vânzători în magazine şi 523 – Casieri şi vânzători de bilete.

5241 Manechine şi asimilaţi

Manechinele şi alte modele îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi accesorii, pozează pentru fotografii, film şi înregistrare video, publicitate sau pentru creaţii artistice.

524101 manechin

524102 model – atelier artistic şi publicitate

524103 prezentator modă

5242 Prezentatori produse

Prezentatorii de produse recomandă prin demonstraţii produse (mărfurile) în spaţii comerciale, expoziţii şi locuinţe private.

5243 Vânzători la domiciliu

Vânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri şi servicii şi propun tranzacţii pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau vizitarea potenţialilor clienţi, de obicei rezidenţi în locuinţe private, mergând la domiciliul acestora.

524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă

5244 Vânzători în case de comenzi

Vânzătorii în case de comenzi contactează clienţii existenţi şi pe cei potenţiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicaţii electronice, pentru a promova bunuri şi servicii, obţinerea de vânzări şi stabilirea de vizite de vânzări. Aceştia pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon sau din spaţii necentralizate.

5245 Lucrători în benzinării

Lucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianţi şi alte produse pentru automobile şi furnizează servicii cum ar fi alimentarea, curăţarea, lubrifierea şi efectuarea de reparaţii minore la autovehicule.

5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică

Lucrătorii în unităţi de alimentaţie publică servesc clienţii la ghişeele alimentare, definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale şi alte locaţii.

524601 bufetier

5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu sunt clasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 52 – Lucrători în domeniul vânzărilor.

53 Personal de îngrijire

Personalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere şi asistenţă pentru copii, pacienţi şi persoane în vârstă, convalescenţi sau persoane cu handicap, în unităţi instituţionale şi rezidenţiale.

531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

Personalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în şcoli, locuinţe rezidenţiale şi în unităţi de îngrijire a copiilor.

5311 Personal de îngrijire copii

Personalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în locuinţe rezidenţiale şi în centre de îngrijire de zi înainte de şcoală, după şcoală şi în timpul vacanţelor.

531101 îngrijitor de copii

531102 guvernantă

531103 babysitter

5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

Personalul în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial îndeplineşte atribuţii nedidactice prin asistarea personalului didactic şi oferă îngrijire şi supraveghere pentru copii în şcoli şi grădiniţe.

531201 asistent maternal

531202 părinte social

531203 educator specializat

532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii

Personalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătăţii asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă pentru mobilitatea şi activităţile zilnice de viaţă ale pacienţilor, persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente şi cu handicap în unităţi de îngrijire a sănătăţii şi în centre rezidenţiale.

5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţii

Îngrijitorii din domeniul sănătăţii asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa pacienţilor şi rezidenţilor în diferite centre de îngrijire a sănătăţii, cum ar fi spitale, clinici şi facilităţi de îngrijire medicală rezidenţiale. Aceştia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor şi practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale şi a altor specialişti din domeniul sănătăţii sau specialişti asimilaţi acestora.

532101 băieş

532102 gipsar

532103 infirmier/infirmieră

532104 îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară

532105 lăcar

532106 nămolar

5322 Îngrijitori la domiciliu

Îngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unităţi rezidenţiale independente.

532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu

532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu

532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav

532204 îngrijitor la domiciliu

5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sănătăţii neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 – Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii.

532901 mediator sanitar

532902 mediator social

532903 lucrător prin arte combinate

532904 asistent personal profesionist

532905 asistent personal de îngrijire

532906 operator prestaţii sociale

532907 supraveghetor de noapte servicii sociale

532908 lucrător social

54 Lucrători în servicii de protecţie

Lucrătorii în serviciile de protecţie se ocupă cu protecţia persoanelor fizice şi a bunurilor împotriva incendiilor şi a altor pericole, menţin ordinea şi asigură respectarea legilor şi regulamentelor.

541 Lucrători în servicii de protecţie

Lucrătorii în serviciile de protecţie se ocupă cu protecţia persoanelor fizice şi a bunurilor împotriva incendiilor şi a altor pericole, menţin ordinea şi asigură respectarea legilor şi regulamentelor.

5411 Pompieri

Pompierii previn, combat şi sting incendiile şi acordă asistenţă în alte situaţii de urgenţă, protejează viaţa persoanelor, bunurile şi conduc acţiunile de salvare.

541101 şef compartiment pentru prevenire

541102 şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor

541103 specialişti pentru prevenire

541104 servant pompier

541105 şef grupă intervenţie

541106 şef echipă specializată

5412 Poliţişti

Poliţiştii asigură menţinerea ordinii şi respectarea legii, efectuează acţiuni de patrulare în zonele publice, aplică dispoziţiile legilor şi regulamentelor şi arestează persoanele suspecte.

541201 agent poliţie comunitară

5413 Agenţi de penitenciare

Agenţii de penitenciare supraveghează şi menţin ordinea în rândul deţinuţilor din penitenciare sau centre de reeducare.

541301 gardian de închisoare

541302 educator în penitenciare

5414 Paznici

Paznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru a păzi proprietatea împotriva furturilor şi actelor de vandalism. Aceştia controlează accesul în instituţii, menţin ordinea şi asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice şi în cadrul instituţiilor.

541401 agent de securitate

541402 agent control acces

541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.)

541404 agent gardă de corp

541405 şef formaţie pază şi ordine

541406 agent de intervenţie pază şi ordine

541407 agent transport valori

541408 dispecer centru de alarmă

541409 şef tură servicii securitate

541410 inspector de securitate

541411 evaluator de risc de efracţie

541412 consultant de securitate

541413 agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive

5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include lucrători din serviciile de protecţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 541 – Lucrători în servicii de protecţie.

541901 şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă

541902 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

541903 salvator la ştrand

541904 salvator montan

541905 salvamar

541906 gardian feroviar

541907 agent conducător câini de serviciu

6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori şi arbuşti, culegerea de fructe de pădure şi plante sălbatice, creşterea (reproducţia), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creşterea animalelor, cultivarea, întreţinerea (conservarea) şi exploatarea pădurilor, creşterea sau capturarea peştilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viaţă) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost şi venituri pentru ei şi familiile lor.

61 Muncitori calificaţi în agricultură

Muncitorii calificaţi în agricultură, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor şi arbuştilor, creşterea diferitelor specii de animale şi producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

611 Grădinari şi cultivatori

Grădinarii şi cultivatorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbuşti, cultivarea legumelor de grădină şi a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu şi alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

611101 agricultor

611102 grădinar

611103 legumicultor

611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură

611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice

6112 Arboricultori şi pomicultori

Arboricultorii şi pomicultorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole pentru creşterea arborilor şi arbuştilor şi recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi şi nucii, arborii de ceai şi cafea, viţa-de-vie, arbuştii de afine, arborii de cacao şi de cauciuc, şi pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

611201 arboricultor

611202 ciupercar

611203 florar-decorator

611204 floricultor

611205 peisagist-floricultor

611206 lucrător calificat în floricultură şi arboricultură

611207 pomicultor

611208 viticultor

6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea şi întreţinerea arborilor, arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private, precum şi pentru producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau se ocupă de cultivarea legumelor şi florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

611301 fermier în horticultură

6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale mixte planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea unor combinaţii specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi şi arbuşti, precum şi produse pentru grădină, horticole şi de pepinieră, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

612 Crescători de animale

Crescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase şi altor animale nedomestice, pentru producţia de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile şi alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne

Crescătorii de animale pentru producţia de lapte şi carne planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai şi cămile, pentru producţia de carne, lapte şi alte produse lactate, piei şi lână sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

612101 cioban (oier)

612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne

612103 tocător de furaje

612104 lucrător calificat în creşterea animalelor

612105 crescător bovine

612106 crescător porcine

612107 mamoş porcine

612108 baci montan

612109 cioban montan

612110 crescător de oi montan

612111 oier montan

6122 Crescători de păsări

Crescătorii de păsări planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi îngrijirea găinilor, curcanilor, gâştelor, raţelor şi a altor păsări de curte, pentru a produce carne, ouă şi material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

612201 crescător de păsări

612202 fazanier

6123 Apicultori şi sericicultori

Apicultorii şi sericicultorii planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru înmulţirea, creşterea şi îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase şi alte specii, pentru a produce miere, ceară de albine, mătase şi alte produse, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

612301 apicultor

612302 sericicultor

6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 612 – Crescători de animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creşterea şi îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului şi altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor, şerpilor şi altor reptile, precum şi diferitelor insecte şi animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate, grădini zoologice şi circuri ori în pieţe.

612901 crescător de animale mici

612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive

612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator

612904 crescător de melci

612905 antrenor cabaline

612906 crescător-îngrijitor de cabaline

612907 herghelegiu

613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

Muncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescători de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, copacilor şi a altor culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

Muncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, copacilor şi a altor culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

613001 fermier în producţia vegetală

613002 fermier în producţia animală

613003 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale

62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare

Lucrătorii calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a celor plantate, creşterea, reproducerea şi prinderea peştilor, vânarea şi capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

621 Lucrători forestieri şi asimilaţi

Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere.

6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi

Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere.

621001 cioplitor în lemn

621002 carbonitor

621003 fasonator mecanic (cherestea)

621004 muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde

621005 pepinierist

621006 presator stuf

621007 protecţionist silvic

621008 recoltator stuf

621009 rezinator

621010 şef coloană exploatare stuf

621011 stivuitor şi recepţioner silvic

621012 tăietor silvic

621013 preparator mangal

621014 mangalizator

622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii

Lucrătorii în domeniul pescuitului şi vânătorii se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi prinderea peştilor, vânarea şi capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

6221 Lucrători în culturi acvatice

Lucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulţirea şi creşterea de peşte, midii, stridii şi alte forme de viaţă acvatică, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

622101 lucrător în culturi acvatice

622102 piscicultor

6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere

Pescarii pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peştelui ori a altor forme de viaţă acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

622201 pescar în ape interioare şi de coastă

6223 Pescari în mări şi oceane

Pescarii în mări şi oceane, precum şi căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea peştelui de adâncime din mări şi oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

622301 pescar în mări şi oceane

6224 Lucrători în domeniul vânătorii

Lucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea şi uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene şi alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

622401 paznic de vânătoare

63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

Fermierii, pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi de altă natură, îngrijirea şi vânarea animalelor, prinderea de peşte şi capturarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu

Fermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de câmp, fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu

Fermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de câmp, fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu

Crescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu

Crescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu

Lucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de câmp, recoltarea fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu

Lucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de câmp, recoltarea fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

Pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

Pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi

Muncitorii calificaţi şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţe şi competenţe specifice în domenii privind construirea şi întreţinerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea maşinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare şi producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acţionare manuală şi al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.

71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni

Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafaţă. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.

711 Muncitori constructori şi asimilaţi

Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu efectuarea diferitelor construcţii şi sarcini de întreţinere a clădirilor.

7111 Constructori de case

Constructorii de case ridică, întreţin şi repară case şi clădiri mici similare, utilizând atât tehnicile şi materialele tradiţionale, cât şi pe cele moderne.

711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră

711102 confecţioner plăci din diverse materiale

711103 confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf

7112 Zidari şi asimilaţi

Zidarii şi asimilaţii acestora se ocupă cu îmbinarea cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) şi a altor tipuri de blocuri (de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi şi repara pereţi, paravane (pereţi despărţitori), arcade şi alte structuri.

711201 sobar

711202 zidar coşuri fabrică

711203 zidar pietrar

711204 zidar şamotor

711205 zidar roşar-tencuitor

711206 zidar restaurator

7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră

Spărgătorii, tăietorii şi cioplitorii în piatră taie şi modelează blocurile de piatră tare sau moale şi plăcile (dalele) pentru construirea şi întreţinerea structurilor de piatră şi a zidăriei monumentelor şi gravează (sculptează) în piatră.

711301 cioplitor în piatră şi marmură

711302 cioplitor-montator piatră, marmură

711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură

711304 tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură

711305 restaurator piatră

7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi

Muncitorii constructori în lucrări de beton şi asimilaţii acestora ridică cadrele şi structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafeţe de beton, cimentează deschideri din pereţi sau cofraje pentru puţuri, finisează şi repară suprafeţe de ciment şi efectuează lucrări de pardoseală cu mozaic.

711401 betonist

711402 fierar betonist

711403 montator elemente prefabricate din beton armat

711404 constructor structuri monolite

711405 operator injectorist

711406 injectorist în construcţii

7115 Dulgheri şi tâmplari

Dulgherii şi tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică, întreţin şi repară diferite tipuri de structuri şi accesorii realizate din lemn şi alte materiale.

711501 dulgher (exclusiv restaurator)

711502 dulgher restaurator

7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori şi asimilaţii acestora care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa minoră 711 – Muncitori constructori şi asimilaţi. De exemplu, grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreţinerea clopotniţelor, şemineurilor şi coşurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.

711901 muncitor hidrometru

711902 pavator

711903 săpător fântâni

711904 asfaltator

711905 cantonier

711906 chesonier

711907 constructor căi ferate

711908 constructor linii tramvai

711909 drenor canalist

711910 fascinar

711911 finisor terasamente

711912 muncitor hidrogeolog

711913 muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare

711914 şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri

711915 agent hidrotehnic

711916 revizor cale sau puncte periculoase

711917 meseriaş întreţinere cale

711918 şef echipă întreţinere cale

711919 meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri

711920 alpinist utilitar

711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri

711922 şef echipă întreţinere cale metrou

711923 şef echipă lucrări artă metrou

711924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate

711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate

712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi

Muncitorii constructori la lucrări de finisare şi asimilaţii acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreţinerea şi repararea acoperişurilor, podelelor, pereţilor, sistemelor de izolaţie, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum şi a instalaţiilor sanitare, tubulaturii şi a sistemelor electrice din clădiri şi alte structuri.

7121 Constructori de acoperişuri

Constructorii de acoperişuri se ocupă cu construirea şi repararea acoperişurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.

712101 acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă

712102 constructor de acoperişuri

7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi

Parchetarii, linoliştii, mozaicarii şi faianţarii instalează, întreţin şi repară podele, acoperă pardoseli, pereţi şi alte suprafeţe cu plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de altă natură.

712201 faianţar

712202 montator placaje interioare şi exterioare

712203 mozaicar (exclusiv restaurator)

712204 parchetar

712205 mozaicar restaurator

712206 linolist

712207 montator placaje uscate

7123 Ipsosari

Ipsosarii instalează, întreţin şi repară panourile din gips cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative şi de protecţie din ipsos, ciment şi materiale similare pe structurile interioare şi exterioare.

712301 ipsosar (exclusiv restaurator)

712302 turnător ornamentalist

712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

7124 Montatori izolaţii

Montatorii de izolaţii termice şi acustice aplică şi repară materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare şi de aer condiţionat.

712401 izolator fonic

712402 izolator frigorific

712403 izolator hidrofug

712404 izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)

712405 izolator termic

712406 montator pereţi şi plafoane din ghips-carton

712407 asamblator-montator profile aluminiu şi geam termopan

712408 confecţioner geam termoizolator

712409 confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

712410 montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

712411 confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator

712412 montator materiale geosintetice

712413 sudor geomembrană

712414 montator geogrile

712415 montator materiale geotextile şi geocompozite

7125 Geamgii

Geamgiii măsoară, taie, finisează, montează şi instalează sticlă plată şi oglinzi.

712501 geamgiu

7126 Instalatori şi montatori de ţevi

Instalatorii şi montatorii de ţevi asamblează, instalează, repară şi întreţin sistemele de ţevi, fitingurile şi dispozitivele pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare şi echipamente hidraulice şi pneumatice.

712601 detector pierderi apă şi gaze

712602 instalator apă, canal

712603 instalator frigotehnist

712604 instalator încălzire centrală şi gaze

712605 instalator reţele de distribuţie/transport fluide

712606 instalator ventilare şi condiţionare apă

712607 verificator canale subterane

712608 instalator centrale termice

712609 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

712610 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinarestocare

712611 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie

712612 instalator reţele termice şi sanitare

712613 operator instalaţii apă şi canalizare

7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare

Mecanicii pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare asamblează, instalează, întreţin şi repară sistemele şi echipamentele de climatizare şi refrigerare.

712701 frigoriferist (frigotehnist)

713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi

Zugravii, vopsitorii, curăţitorii de faţade şi asimilaţii acestora pregătesc suprafeţele şi aplică vopsea şi materiale similare pe clădiri şi alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Aceştia acoperă pereţii interiori şi plafoanele cu tapet, curăţă suprafeţele exterioare ale clădirilor şi coşurile (industriale), precum şi alte structuri similare.

7131 Zugravi şi asimilaţi

Zugravii şi asimilaţii acestora pregătesc suprafeţele clădirilor şi ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de protecţie şi decorative de vopsea sau materiale similare ori acoperă pereţii interiori şi plafoanele clădirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.

713101 tapetar

713102 zugrav

713103 stucaturist

713104 ignifugator

713105 operator termoprotecţie

7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi

Vopsitorii, lăcuitorii şi asimilaţii acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica straturi de protecţie pe articolele fabricate sau alte structuri.

713201 lăcuitor lemn

713202 vopsitor industrial

713203 finisor-lăcuitor lemn

713204 vopsitor

713205 vopsitor auto

7133 Curăţitori de faţade

Curăţitorii de faţade curăţă suprafeţele exterioare ale clădirilor şi ale altor structuri şi elimină funinginea din hornuri sau coşuri industriale.

713301 coşar

713302 curăţitor de faţade

72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi

Muncitorii calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţii acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întreţin şi repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întreţin şi repară maşini şi instalaţii inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale nepreţioase. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a organizării activităţii, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi natura şi scopul produsului final.

721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi

Turnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii şi asimilaţii acestora confecţionează matriţe pentru turnarea metalelor, sudează şi taie piese metalice, confecţionează şi repară articole din tablă, instalează, ridică, întreţin şi repară structuri de metale grele, funiculare şi alte echipamente similare.

7211 Formatori şi miezuitori

Formatorii şi miezuitorii confecţionează matriţele şi miezurile pentru turnarea metalelor.

721101 modelier lemn

721102 modelier metal

721103 modelator-miezuitor

721104 modelier naval

721105 operator la maşini de brichetat şpan

721106 pregătitor metale vechi pentru retopire

721107 recuperator metale vechi

721108 topitor aliaje tipografie

721109 topitor fontă şi neferoase

721110 topitor, turnător metale şi aliaje neferoase

721111 turnător fontă pe bandă

721112 turnător formator

721113 turnător pregătitor oţelărie

721114 turnător modelier

721115 turnător metale şi neferoase

721116 modelor prototipuri auto

7212 Sudori şi debitatori autogen

Sudorii şi debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire şi tăiere, asamblează piese metalice prin fuziune.

721201 brazor

721202 sudor manual cu flacără de gaze

721203 sudor manual cu arc electric

721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

721205 operator tăiere

721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector

721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector

721208 sudor

7213 Tinichigii-cazangii

Tinichigiii-cazangii confecţionează, instalează şi repară articolele şi părţi ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi foi de oţel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.

721301 cazangiu recipiente

721302 probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente

721303 tinichigiu carosier

721304 tinichigiu industrial

721305 tinichigiu de şantier

721306 tinichigiu structurist de aviaţie

721307 cazangiu ţevar

721308 cazangiu formator

721309 tinichigiu restaurator

721310 tinichigiu sisteme de acoperişuri şi învelitori

721311 tinichigiu sisteme de ventilaţie

721312 tinichigiu în construcţii

7214 Constructori şi montatori de structuri metalice

Constructorii şi montatorii de structuri metalice asamblează, ridică şi demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor şi alte structuri.

721401 finisor cocleţi

721402 finisor ace şi accesorii

721403 confecţioner capace de carde

721404 confecţioner cocleţi

721405 confecţioner plase din sârmă

721406 formator ţevi prin sudare

721407 lăcătuş construcţii metalice şi navale

721408 lăcătuş de mină

721409 lăcătuş revizie vagoane

721410 lăcătuş mecanic

721411 lăcătuş-montator

721412 presator metale la rece

721413 recondiţioner scule şi utilaje petroliere

721414 şanfrenator

721415 pregătitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete

721416 repasator garnituri carde

721417 tubulator naval

721418 maşinist la litografiat şi vernisat tablă

721419 maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice

721420 maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu

721421 constructor-montator de structuri metalice

721422 maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor

721423 nituitor

721424 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

721425 maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor

721426 montator-ajustor spete

721427 lipitor şi protejator spete

721428 tăietor garnituri de carde

721429 maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde

721430 lăcătuş-depanator utilaje calcul

721431 operator la montarea şi conservarea produselor după probe

721432 schelar

721433 confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii

721434 montator faţade şi pereţi cortină

7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat

Macaragiii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat montează instalaţii de ridicat pentru mutarea şi poziţionarea echipamentului şi a componentelor de construcţie, se ocupă cu instalarea şi întreţinerea cablurilor pe şantierele de construcţie, clădiri sau alte structuri.

721501 mecanic-montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere

722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi

Forjorii, matriţerii şi asimilaţii acestora forjează şi bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oţel şi alte metale pentru a confecţiona şi a repara diverse tipuri de unelte, echipamente şi alte articole, reglează maşinile-unelte pentru operatori ori montează şi acţionează diverse maşini-unelte; de asemenea, se ocupă cu şlefuirea şi ascuţirea suprafeţelor.

7221 Forjori, fierari şi matriţeri

Forjorii, fierarii şi matriţerii se ocupă cu forjarea şi executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oţel sau alte metale, trefilarea de sârmă pentru fabricarea şi repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole şi similare.

722101 forjor-matriţer

722102 prelucrător mecanic metale preţioase

722103 presator piese din pulberi metalice

722104 ştanţator

722105 presator, ambutisor la cald

722106 forjor manual

722107 forjor-arcurar

722108 forjor mecanic

722109 confecţioner ferodouri

722110 preparator pulberi

722111 cuptorar-termist pentru ferite

722112 fierar/potcovar

722113 formator-presator ferite

722114 finisor ferite

722115 controlor de calitate la forjare

722116 controlor de calitate la turnare

722117 debitator-eboşator

722118 dusisator-polizator

7222 Lăcătuşi şi asimilaţi

Lăcătuşii şi asimilaţii acestora confecţionează şi repară unelte făcute la comandă şi pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matriţe, şabloane pentru componente de maşini şi alte articole din metal, folosind unelte de mână şi maşini-unelte pentru prelucrarea metalului la toleranţe precise.

722201 lăcătuş SDV

722202 sculer-matriţer

722203 lăcătuş AMC

722204 lăcătuş mecanică fină

722205 prelucrător prin electroeroziune

722206 lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite

7223 Reglori şi operatori de maşini unelte

Reglorii şi operatorii de maşini unelte reglează şi/sau operează diferite maşini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de toleranţe precise.

722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice

722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice

722303 reglor benzi montaj

722304 maşinist la linii automate aşchietoare

722305 reglor maşini de bobinat şi platinat

722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice

722307 reglor maşini-unelte

722308 reglor-montator

722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice

722310 reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte

722311 conductor de instalaţii

722312 operator la maşini-unelte semiautomate şi automate

722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură

722314 maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare

722315 degresator-imersioner

722316 uscător electrozi de sudură

722317 maşinist la maşini speciale fără aşchiere

722318 preparator amestec de înveliş

722319 pregătitor sârmă

722320 finisator electrozi de sudură

722321 maşinist la maşini speciale de aşchiere

722322 maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie

722323 operator la maşini-unelte cu comandă numerică

722324 operator la maşini de electroeroziune automate

7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit

Operatorii pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit se ocupă cu polizarea şi rectificarea suprafeţelor metalice şi cu ascuţirea uneltelor.

722401 ascuţitor laminate la cald

722402 ascuţitor laminate la rece

722403 ascuţitor-călitor garnituri de carde

722404 ascuţitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic

722405 debitator-şlefuitor perii de maşini electrice

722406 polizator

722407 şlefuitor metale

722408 frezor universal

722409 găuritor-filetator

722410 honuitor, rodator-lepuitor

722411 rabotor-mortezor universal

722412 rectificator universal

722413 strungar universal

722414 broşator

722415 frezor la maşini roţi dinţate

722416 gravor mecanic

722417 rabotor, mortezor roţi dinţate

722418 rectificator dantură caneluri

722419 strungar la strung paralel şi de detalonat

722420 strungar la strung revolver

722421 strungar la strung carusel

722422 strungar la maşini orizontale

722423 strungar la maşini de alezat

722424 strungar la maşini de prelucrat în coordonate

722425 strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate

722426 rectificator piese producătoare de ochiuri

722427 şlefuitor metale cu plumb industria de armament

722428 debitator semifabricate

722429 curăţitor-sablator

723 Mecanici de maşini şi utilaje

Mecanicii de maşini şi utilaje montează, instalează, întreţin şi repară motoare, vehicule, maşini agricole sau industriale şi echipamente mecanice similare.

7231 Mecanici de autovehicule

Mecanicii de autovehicule montează, instalează, întreţin şi repară motoare, echipamente mecanice şi legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete şi alte autovehicule.

723101 electrician auto

723102 electromecanic auto

723103 mecanic auto

723104 operator standuri încercări

723105 operator pregătire încercări vehicule

7232 Mecanici de motoare de avioane

Mecanicii de motoare de avioane se ocupă cu montarea, întreţinerea, repararea şi revizia motoarelor de avioane şi a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice şi pneumatice.

723201 mecanic aviaţie

7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale

Mecanicii de maşini agricole şi industriale se ocupă cu montarea, instalarea, examinarea, întreţinerea şi repararea motoarelor, maşinilor agricole şi industriale şi echipamentelor mecanice, cu excepţia vehiculelor cu motor, avioanelor şi motoarelor electrice.

723301 lăcătuş-montator agregate energetice şi de transport

723302 mecanic utilaj

723303 mecanic agricol

723304 motorist

723305 ungător-gresor

723306 operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu

723307 mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale

723308 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

723309 mecanic maşini agricole

723310 mecanic trolist

7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi

Lucrătorii specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţii acestora montează, întreţin şi repară echipamentele mecanice şi similare ale bicicletelor, ricşelor, cărucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile şi echipamentele similare de transport nemotorizate.

73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi

Muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitorii tipografi se ocupă cu fabricarea şi repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale preţioase, obiecte de ceramică, vase din porţelan şi sticlă, precum şi obiecte de artizanat făcute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrări de tipografie şi legătorie. Lucrările sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor.

731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere

Muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere îmbină aptitudinile artistice şi manuale pentru proiectarea, confecţionarea, repararea, ajustarea, reglarea, întreţinerea şi ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase, precum şi a obiectelor din ceramică şi porţelan. Aceştia aplică tehnici tradiţionale şi/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea şi ornamentarea diverselor articole din sticlă, ceramică, materiale textile, paie, piatră, lemn şi articolelor din piele.

7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie

Muncitorii calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie confecţionează, calibrează, repară, întreţin, reglează şi montează ceasuri de mână mecanice, pendule, instrumente şi echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice şi, de asemenea, se ocupă cu reglarea acestora pentru o funcţionare corectă.

731101 AMC-ist

731102 armurier

731103 blocator, chituitor, deblocator

731104 ceasornicar

731105 centrator, debordator piese optice

731106 centrator, finisor aparate optice

731107 degresator, curăţător piese şi aparate optice

731108 lipitor lentile şi prisme

731109 montator aparatură optică

731110 optician

731111 optician armament

731112 confecţioner seringi

731113 presator piese optice

731114 reparator aparate foto

731115 reparator stilouri, brichete

731116 reparator umbrele

731117 gravor piese optice

731118 tratamentist piese optice

731119 metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)

731120 metrolog verificator

7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale

Muncitorii calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confecţionează, asamblează, repară, reglează, restaurează instrumentele muzicale şi realizează acordarea acestora la înălţimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Aceştia, de obicei, se specializează pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percuţie, instrumente de suflat din alamă.

731201 acordor acordeoane, armonici

731202 acordor piane, pianine, orgă, ţambal

731203 caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane

731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane

731205 constructor claviatură

731206 constructor-reparator de acordeoane şi armonici

731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie)

731208 filator corzi pentru piane

731209 montator corp sonor la piane

731210 montator-reglor piane

731211 montator-ajustor de acordeoane

731212 lutier

731213 constructor restaurator de orgi

7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase

Giuvaergiii şi lucrătorii în metale preţioase se ocupă cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale preţioase ori pietre preţioase. Aceştia se ocupă cu tăierea, şlefuirea şi fixarea pietrelor preţioase şi semipreţioase, inclusiv diamante, şi gravarea de modele pe bijuterii şi articole din metale preţioase. De asemenea, aceştia se ocupă şi cu tăierea şi şlefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.

731301 argintar

731302 bijutier metale preţioase

731303 cizelator

731304 cizelator clişee galvanice

731305 confecţioner ştampile de cauciuc, metal, facsimile

731306 gravor manual

731307 ţintuitor

731308 bijutier metale comune

731309 giuvaergiu

731310 şlefuitor diamante naturale

7314 Olari şi lucrători asimilaţi

Olarii şi lucrătorii asimilaţi acestora confecţionează obiecte din ceramică, vase de porţelan, obiecte sanitare, cărămizi, ţigle şi discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul maşinilor.

731401 aplicator de detalii la produse din ceramică

731402 debavurator-retuşor la produse din ceramică fină

731403 turnător produse ceramice

731404 fasonator produse ceramice

731405 glazurator produse din ceramică fină

731406 modelator ceramică

731407 olar ceramică (artizanat)

731408 preparator mase ceramice

731409 presator produse ceramice

731410 râşnitor smalţ

731411 şlefuitor produse din ceramică fină

7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)

Sticlarii (suflătorii, şlefuitorii, tăietorii de sticlă) se ocupă cu suflarea, turnarea, tăierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.

731501 brigadier la fabricarea sticlei

731502 modelator tuburi spectrale

731503 trăgător, şlefuitor, gradator nivele

731504 prelucrător topitură sticlă la presă

731505 prelucrător topitură sticlă la ţeavă

731506 formator tuburi spectrale

7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică

Pictorii decoratori, gravorii pe sticlă şi ceramică decorează articole din lemn, metal, materiale textile, sticlă, ceramică şi alte materiale. Aceştia schiţează, trasează şi pictează litere, cifre, monograme şi desene şi gravează modele ornamentale florale pe sticlă şi alte articole.

731601 pictor decor

731602 gradator vase şi aparate de laborator

731603 gravor produse de sticlă

731604 inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică

731605 pictor pe sticlă şi ceramică

731606 oglindar

7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale

Muncitorii calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale aplică tehnici tradiţionale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile şi alte materiale, precum şi sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodăresc sau pentru scopuri decorative. Ţesătorii, fabricanţii de pensule şi lucrătorii asimilaţi acestora selectează şi pregătesc materiale, cum ar fi fibre uscate (păr), nailon, ţesături, lemn, sârmă, pentru a face mobilier de răchită, pensule, mături şi o împletitură variată a diferitelor tipuri de coşuri.

731701 confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, doniţe, cozi de unelte, şindrilă, ciubere

731702 confecţioner jucării

731703 confecţioner obiecte artizanale din lemn

731704 confecţioner plute

731705 confecţioner garnituri pentru etanşare

731706 pirogravor

731707 rămar poleitor

731708 sculptor în lemn

731709 confecţioner cretă şcolară

731710 traforator manual lemn

731711 dogar manual

731712 rotar caretaş

731713 lumânărar

731714 confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele

731715 confecţioner nasturi, piepteni

731716 confecţioner obiecte casnice din deşeuri de aluminiu şi alte metale

731717 confecţioner obiecte din ipsos

731718 confecţioner obiecte din os, scoică, mică etc.

731719 confecţioner corzi din intestine

731720 încadrator tablouri

731721 confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii

731722 confecţioner bidinele, pensule, perii

731723 confecţioner mături

731724 împletitor de nuiele

731725 împletitor obiecte din foi de porumb

731726 împletitor papură

731727 legător de păr

731728 sortator, spălător păr

731729 prelucrător de păr la maşină

731730 prelucrător manual de păr

731731 împletitor din panglică împletită

731732 pieptănător de păr la maşină

731733 fierbător-uscător de păr

7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare

Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare aplică tehnici şi modele tradiţionale pentru a produce ţesături, produse tricotate, brodate, ţesute şi alte articole de îmbrăcăminte şi articole de uz casnic, precum şi încălţăminte tradiţională, genţi de mână, curele şi alte accesorii.

731801 confecţioner plase pescăreşti

731802 confecţioner articole hârtie

731803 confecţioner bibelouri din Jenille

731804 decorator în piele

731805 velator-matisor

731806 confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii

731807 ghemuitor

731808 polierator frânghii

731809 cablator frânghii

731810 saluzitor frânghii

731811 confecţioner unelte pescuit din plase

731812 confecţioner îmbrăcare volane în piele

731813 prelucrător de fulgi şi pene

731814 filator

731815 ajutor maistru filator

731816 ţesător

731817 tricoter manual

731818 ajutor maistru ţesător, tricoter

731819 croşetor

731820 împletitor textile

731821 confecţioner preşuri

731822 ţesător restaurator manual covoare

731823 pregătitor şi confecţioner cataloage mostre

731824 confecţioner tricotaje după comandă

731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)

731826 repasator

731827 aburitor textile

731828 reparator covoare

731829 ţesător manual

731830 cusător mănuşi piele

731831 croitor mănuşi piele

731832 finisor mănuşi piele

731833 croitor-ştanţator articole marochinărie

731834 cusător articole marochinărie

731835 pregătitor articole marochinărie

731836 asamblator-montator articole marochinărie

7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere care efectuează/execută articole de artizanat tradiţional neclasificaţi în altă parte. De exemplu, grupa de bază include muncitorii calificaţi în executarea de produse artizanale în metale nepreţioase şi piatră.

731901 confecţioner manual în metaloplastie

731902 confecţioner proteze dentare

731903 confecţioner proteze ortopedice

731904 confecţioner jaluzele

731905 împletitor fibre plastice

731906 confecţioner flori artificiale

732 Lucrători poligrafi

Lucrătorii poligrafi culeg şi aranjează caracterele înainte de imprimare, montează şi acţionează presele de tipărit, leagă şi finisează produsele tipărite, pregătesc şabloanele şi acţionează echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).

7321 Zeţari şi linotipişti

Zeţarii şi linotipiştii corectează, configurează, aranjează şi compun texte şi elemente grafice într-o formă adecvată pentru utilizarea în diverse procese de imprimare şi de reprezentare în alte medii vizuale.

732101 culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist)

732102 culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor)

732103 culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)

732104 culegător manual (zeţar)

732105 frezor-montator clişee

732106 stereotipar

732107 galvanotipist

732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)

732109 zincograf

732110 copist formare tipar plan

732111 desenator cromolitograf

732112 şlefuitor-granulator

732113 gravor plăci metalice

732114 gravor plăci litografice

732115 fotogravor

732116 turnător valuri

732117 manipulant cutter-plotter

7322 Tipografi

Tipografii montează şi acţionează presele digitale, presele de tipar înalt, presele litografice, maşinile de tipar flexografice, maşinile de tipar adânc (gravură), presele de ziare şi alte prese de imprimare (tipărit).

732201 tipograf turnător la maşinile de turnat text

732202 imprimeur textil

732203 imprimator serigraf

732204 tăietor matriţe serigrafie

732205 serigraf

732206 operator presă de transfer termic

732207 tipograf-tipăritor

732208 dactilo-rotaprint

732209 operator la maşina electronică de gravat

732210 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto)

732211 operator tipărituri Braille

732212 heliografist

732213 operator xerox

732214 operator maşini multiplicat

732215 tipograf print digital şi offset

732216 operator la maşina de gravat şi decupat cu laser

732217 operator la maşina de tampografiat

732218 tipograf flexograf

7323 Legători şi lucrători finisare

Legătorii şi lucrătorii finisare se ocupă cu legarea cărţilor şi a altor publicaţii şi finisarea produselor tipărite manual sau mecanic.

732301 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)

732302 colator publicitar

732303 maşinist în legătorie mecanică

732304 strungar şlefuitor tipografie

74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice

Tehnicienii la echipamente electrice şi electronice instalează, montează şi întreţin sistemele de instalaţii electrice, echipamentele şi alte dispozitive de transmisie electrică, cabluri şi linii de alimentare, precum şi echipamente şi sisteme electronice şi de telecomunicaţii. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor.

741 Montatori de echipamente electrice

Montatorii de echipamente electrice instalează, montează şi întreţin sistemele electrice de cabluri şi echipamentele similare, maşinile electrice şi alte dispozitive electrice şi de transmisie electrică, liniile şi cablurile de alimentare.

7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi

Electricienii din construcţii şi asimilaţii acestora se ocupă cu instalarea, întreţinerea şi repararea sistemelor electrice de cabluri şi a echipamentelor şi dispozitivelor similare.

741101 electrician în construcţii

741102 electrician de întreţinere în construcţii

741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

741104 instalator pentru sisteme termice solare

741105 montator instalaţii solare

741106 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune

741107 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune

741108 electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control

741109 electrician constructor pentru probe şi încercări funcţionale

741110 electrician în construcţii civile şi industriale

7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice

Mecanicii şi instalatorii de echipamente electrice se ocupă cu montarea, reglarea, instalarea şi repararea maşinilor electrice şi altor echipamente şi dispozitive electrice în clădiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.

741201 electrician echipamente electrice şi energetice

741202 bobinator aparataj electric

741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic

741204 bobinator maşini electrice rotative

741205 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearoelectrice

741206 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare

741207 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice

741208 electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice

741209 bobinator transformatoare

741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric

741211 montator, reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee

741212 montator, reglor şi depanator de ascensoare

741213 electrician nave

741214 confecţioner cablaje auto

741215 electromecanic maşini şi echipamente electrice

741216 electromecanic staţie pompare apă-canal

7413 Montatori de linii electrice

Montatorii de linii electrice se ocupă cu instalarea, repararea şi asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare şi echipamente similare.

741301 electrician exploatare centrale şi staţii electrice

741302 electrician exploatare reţele electrice

741303 electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane

741304 electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene

741305 electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice

741306 electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice

741307 electrician de întreţinere şi reparaţii

741308 electrician montator de instalaţii automatizate

741309 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport

741310 electrician pentru protecţia catodică

741311 electrician rural

741312 electrician de mină

741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice

742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii

Montatorii de echipamente electronice şi de telecomunicaţii se ocupă cu montarea, întreţinerea, reglarea şi repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale şi de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum şi cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor.

7421 Mecanici de echipamente electronice

Mecanicii de echipamente electronice se ocupă cu montarea, întreţinerea, reglarea şi repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale şi de birou, instrumentele electronice şi sistemele de control.

742101 electrician depanator utilaje calcul

742102 electronist depanator utilaje calcul

742103 plantator elemente electronice

742104 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor

742105 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

742106 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor

7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Muncitorii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se ocupă cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor şi conductorilor, precum şi cu repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor.

742201 automatist

742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)

742203 electromecanic radio-radioficare

742204 electromecanic reţele cabluri

742205 electromecanic reţele linii

742206 electromecanic telegrafie, telefonie

742207 electronist telecomunicaţii

742208 jonctor

742209 linior

742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare

742211 electromecanic electroalimentare

742212 muncitor radioelectronist

742213 electromecanic automatizări şi telecomunicaţii

742214 electromecanic

75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi

Muncitorii calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi acestora se ocupă cu prelucrarea şi procesarea materiilor prime din agricultură şi pescuit în produse alimentare şi în alte produse, precum şi cu producerea şi repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blană, piele sau alte materiale. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor.

751 Muncitori calificaţi în industria alimentară

Muncitorii calificaţi din industria alimentară se ocupă cu sacrificarea animalelor, prelucrarea şi pregătirea acestora şi a produselor alimentare conexe pentru consumul uman şi animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prăjituri şi alte produse făinoase, procesarea şi conservarea fructelor, legumelor şi produselor alimentare similare, degustarea şi clasificarea diferitelor produse alimentare şi băuturi sau pregătirea tutunului şi fabricarea de produse din tutun.

7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui

Măcelarii şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui se ocupă cu sacrificarea animalelor, curăţarea, tăierea şi pregătirea cărnii şi a peştelui, dezosarea şi pregătirea produselor alimentare sau conservarea cărnii, peştelui şi altor produse alimentare prin uscare, sărare ori afumare.

751101 carmangier

751102 ciontolitor tranşator carne

751103 măcelar

751104 sterilizator

751105 tăietor păsări

751106 lucrător la prelucrarea peştelui

751107 afumător carne

7512 Brutari, patiseri şi cofetari

Brutarii, patiserii şi cofetarii prepară diferite tipuri de pâine, prăjituri şi alte produse din făină, precum şi ciocolată şi produse de cofetărie.

751201 brutar

751202 cofetar

751203 patiser

751204 preparator de semifabricate şi preparate culinare

751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie

7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate

Lucrătorii în fabricarea produselor lactate se ocupă cu prelucrarea diferitelor tipuri de brânză, unt şi smântână sau a altor produse lactate.

751301 pasteurizator produse lactate

751302 preparator produse lactate

751303 smântânitor

7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor

Lucrătorii în conservarea fructelor şi legumelor se ocupă cu prelucrarea şi conservarea fructelor, nucilor (alunelor) şi produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gătire, uscare, sărare sau extracţie de sucuri ori uleiuri.

751401 preparator conserve, legume şi fructe

751402 uscător-deshidrator legume, fructe

751403 preparator castane, dovleac, porumb

751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure

7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi

Controlorii de calitate şi degustătorii de mâncăruri şi băuturi verifică, gustă şi clasifică diferitele tipuri de produse agricole, alimentare şi băuturi.

751501 degustător

7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun

Lucrătorii în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun pregătesc frunzele de tutun şi fabrică diferite produse din tutun.

751601 condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor

752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi

Muncitorii calificaţi în tratarea lemnului şi alţi lucrători asimilaţi acestora se ocupă cu tratarea şi prelucrarea lemnului, producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire şi produse similare din lemn, executarea, decorarea şi repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor şi a altor produse din lemn. Aceştia folosesc unelte manuale specializate şi montează, operează şi supraveghează echipamentele, instalaţiile şi maşinile-unelte de prelucrare a lemnului.

7521 Lucrători în tratarea lemnului

Lucrătorii în tratarea lemnului se ocupă cu acţionarea şi supravegherea echipamentelor şi maşinilor de prelucrare şi tratare a lemnului utilizate pentru îndepărtarea scoarţei de pe buşteni, la producerea de aşchii de lemn, la uscarea şi tratarea lemnului şi la producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire şi produse similare din lemn.

752101 vopsitor lemn

752102 pregătitor paste chimice

752103 pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme

752104 uscător, aburitor material lemnos

7522 Ebenişti şi asimilaţi

Ebeniştii şi lucrătorii asimilaţi acestora produc, decorează şi repară mobilier din lemn, căruţe şi alte vehicule, roţi, piese de schimb, accesorii, modele şi alte produse din lemn utilizând maşini de prelucrare a lemnului, maşini-unelte şi alte unelte de mână specializate.

752201 tâmplar universal

752202 tâmplar carosier

752203 tâmplar manual/artizanal

752204 marangoz-călăfătuitor

752205 asamblator lăzi

752206 confecţioner-montator produse din lemn

752207 curbător-montator butoaie din lemn

752208 tâmplar manual la presare şi încleiere

752209 corhănitor

752210 tâmplar manual ajustor montator

752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor

752212 marangoz cală-tachelagiu

752213 şlefuitor, lustruitor

752214 pregătitor suprafeţe pentru lăcuit

752215 gardinator

752216 confecţioner-montator cercuri la butoaie

752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi

752218 preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului

752219 tâmplar restaurator

752220 restaurator şarpante şi structuri din lemn

752221 tâmplar binale

7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn

Reglorii şi operatorii la maşini de prelucrat lemn montează şi monitorizează maşinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi maşini de tăiere de precizie, maşini de rindeluit, maşini de alezat, strunguri şi maşini de sculptat în lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii şi alte produse din lemn.

752301 strungar în lemn

752302 reglor maşini de prelucrat lemn

752303 tăietor de precizie în lemn

752304 confecţioner articole speciale din lemn

752305 confecţioner parchete

752306 confecţioner cutii chibrituri din furnir

752307 impregnator-uscător chibrituri

752308 confecţioner gămălii chibrituri

752309 maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri

752310 pastator cutii de chibrituri

752311 fasonator calapoade

752312 montator accesorii pentru calapoade

752313 finisor calapoade

752314 circularist la tăiat lemne de foc

752315 curbător lemn

752316 gradator rechizite şi articole tehnice din lemn

752317 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat

752318 tâmplar mecanic la rindeluit

752319 tâmplar mecanic la frezat şi găurit

752320 tâmplar mecanic la strunjit

752321 tâmplar mecanic la şlefuit

752322 confecţioner mine pentru creioane

752323 înnobilator scândurele pentru creioane

752324 fasonator creioane şi tocuri

752325 finisor creioane şi tocuri

752326 preparator paste chimice pentru chibrituri

752327 confecţioner cutii chibrituri din carton

752328 operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului

753 Lucrători în industria textilă şi confecţii

Lucrătorii din industria textilă şi confecţii se ocupă cu ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite, proiectarea şi fabricarea de confecţii textile, produse din piele sau blană, repară, reînnoiesc şi decorează articolele de îmbrăcăminte, mănuşi şi alte produse textile, concep modele de îmbrăcăminte, instalează, repară şi înlocuiesc tapiţeria mobilierului, aparatelor ortopedice şi accesoriilor de automobile, taie, răzuiesc, tăbăcesc, lustruiesc şi vopsesc pieile de animale, modifică şi repară încălţăminte şi articole din piele.

7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri

Croitorii, confecţionerii (de îmbrăcăminte), blănarii şi pălărierii se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite sau confecţionate manual. Aceştia execută îmbrăcăminte la comandă, cum ar fi costume, paltoane şi rochii din materiale textile, piele fină, blană şi alte materiale, sau confecţionează pălării şi peruci conform specificaţiilor clienţilor şi ale producătorilor de îmbrăcăminte.

753101 croitor

753102 lenjer, confecţioner lenjerie după comandă

753103 confecţioner pălării

753104 ajutor maistru croitor

753105 plior confecţii

753106 modistă

753107 ceaprazar-şepcar

753108 curăţitor-reparator pălării

753109 retuşier confecţii

753110 blănar-confecţioner îmbrăcăminte din blană, după comandă

753111 confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă

753112 cojocar

753113 confecţioner, prelucrător în industria textilă

7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare

Confecţionerii de şabloane şi tipare se ocupă cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din textile şi produse din piele sau blană. Aceştia trasează, taie, modelează materiale textile, piele fină şi alte materiale conform planurilor sau specificaţiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării şi şepci, mănuşi şi produse diverse.

753201 croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă

753202 multiplicator şabloane croitorie

753203 confecţioner corsete

753204 confecţioner reparator cravate

753205 planimetror şabloane

753206 croitor confecţioner costume teatru

7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi

Lucrătorii în broderie şi asimilaţii acestora se ocupă cu coaserea, repararea şi decorarea articolelor de îmbrăcăminte mănuşilor şi altor produse din materiale textile, blană, piele fină şi alte materiale, precum şi cu fabricarea de corturi, vele, copertine şi prelate. Aceştia lucrează în principal manual, utilizând ac şi aţă, dar pot efectua unele sarcini folosind maşini de cusut.

753301 broder manual

753302 stopeur

753303 remaieur ciorapi

753304 broder manual-mecanic

753305 broder la gherghef

7534 Tapiţeri şi asimilaţi

Tapiţerii şi asimilaţii acestora instalează, repară şi înlocuiesc tapiţeriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor şi accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferată, avioanelor, navelor şi altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapiţerie. De asemenea aceştia confecţionează şi repară perne, pături şi saltele.

753401 tapiţer

753402 saltelar

753403 plăpumar

7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii

Tăbăcarii şi alţi muncitori în prelucrarea pieii taie, răzuiesc, curăţă, tăbăcesc, şlefuiesc şi vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele şi blănuri finisate pentru confecţionarea de articole de îmbrăcăminte şi alte produse.

753501 meşteşugar argăsitor

753502 meşteşugar cenuşeritor

753503 meşteşugar finisor mineral

753504 meşteşugar finisor vegetal

753505 meşteşugar sortator în industria pielăriei

7536 Cizmari şi asimilaţi

Cizmarii şi asimilaţii acestora fabrică, modifică şi repară încălţăminte standard realizată la comandă sau ortopedică şi articole din piele naturală ori sintetică, cum ar fi bagaje, genţi de mână şi curele (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte din piele, pălăriilor şi mănuşilor), sau participă la fabricarea pantofilor şi articolelor similare. Aceştia decorează şi finisează pantofii, bagajele, genţile de mână şi curelele.

753601 cizmar-confecţioner încălţăminte, după comandă

753602 confecţioner articole din piele şi înlocuitori

753603 confecţioner încălţăminte ortopedică

753604 curelar, confecţioner harnaşamente

753605 marochiner-confecţioner marochinărie, după comandă

753606 opincar

753607 tălpuitor (confecţioner-reparaţii încălţăminte)

754 Alţi muncitori calificaţi

Alţi muncitori calificaţi desfăşoară activităţi sub suprafaţa apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, poziţionează, montează şi detonează explozibile, inspectează şi testează materii prime, produse şi componente fabricate, elimină organismele nedorite pentru prevenirea deteriorării culturilor agricole, clădirilor şi altor structuri. Această grupă de bază include ocupaţii din domeniul comercial şi meşteşugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 – Muncitori calificaţi şi asimilaţi.

7541 Scafandri

Scafandrii desfăşoară activităţi sub suprafaţa apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara şi înlătura echipamente şi structuri, efectuează, supraveghează teste şi experimente, armează explozibile, fotografiază structuri sau viaţa marină ori găsesc şi recuperează obiecte şi persoane dispărute.

754101 scafandru

754102 scafandru lucrător subacvatic

754103 scafandru şef grup

754104 scafandru şef utilaj

754105 scafandru greu

754106 operator barocameră

754107 scafandru salvator

754108 şef de scufundare

754109 tehnician de scufundare

7542 Artificieri

Artificierii se ocupă cu poziţionarea, montarea şi detonarea de explozibile la exploatările miniere, cariere şi şantiere de demolare.

754201 artificier de mină

754202 artificier la lucrări de suprafaţă

754203 pirotehnician cinematografie şi teatru

7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)

Sortatorii şi controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi) verifică, testează, sortează, iau eşantioane şi cântăresc materiile prime, componentele fabricate şi bunurile necomestibile produse sau vândute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate şi pentru a identifica defectele, uzura şi abaterile de la specificaţii, precum şi pentru clasificarea şi sortarea acestora în funcţie de calitatea lor.

754301 controlor calitate

7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie

Lucrătorii specializaţi în servicii de erbicidare şi de dezinsecţie utilizează produse chimice pentru a elimina insectele dăunătoare, animalele mici, plantele sălbatice şi alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, clădirilor şi a altor structuri şi împrejurimile acestora, precum şi pentru a preveni riscurile asupra sănătăţii.

7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde ocupaţiile din domeniul comercial şi meşteşugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 – Muncitori calificaţi şi asimilaţi. De exemplu, această grupă de bază include lucrătorii care se ocupă cu modelarea, tăierea, şlefuirea şi lustruirea lentilelor optice.

8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente

Operatorii la instalaţii şi maşini, asamblorii de maşini şi echipamente acţionează şi supraveghează maşini şi echipamente industriale şi agricole la faţa locului sau dirijează de la distanţă prin telecomandă, conduc trenuri, autovehicule, utilaje şi echipamente mobile sau asamblează produse din părţi componente, conform specificaţiilor şi procedurilor precizate. Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi cunoaşterea maşinilor şi echipamentelor industriale şi agricole, precum şi abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta la inovaţiile tehnologice.

81 Operatori la maşini şi instalaţii

Operatorii la maşini şi instalaţii acţionează şi supraveghează, la faţa locului sau prin ghidare de la distanţă prin telecomandă, instalaţii industriale, maşini şi echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integrantă a funcţionării. Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi înţelegerea maşinilor şi echipamentelor industriale care sunt acţionate şi supravegheate. Abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta inovaţiilor tehnologice este adesea necesară.

811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor

Operatorii la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor acţionează şi supraveghează instalaţiile şi maşinile (utilajele) care extrag roci şi minereuri din pământ, prelucrează minereurile şi piatra, forează puţuri, fabrică şi finisează produse din ciment şi piatră.

8111 Mineri şi lucrători în carieră

Minerii şi lucrătorii în carieră acţionează instalaţiile, maşinile şi instrumentele manual pentru a extrage piatră, minereuri şi depozite nemetalice din minele şi carierele subterane şi de suprafaţă.

811101 miner în subteran

811102 miner la suprafaţă

811103 miner în subteran pentru construcţii

811104 maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor

811105 semnalist-cuplător

811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

811107 trolist

8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor

Operatorii la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor acţionează şi monitorizează maşinile şi echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor şi pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioară), pentru utilizare imediată sau pentru o prelucrare ulterioară.

811201 brichetator cărbune

811202 distilator la prepararea cărbunelui

811203 operator la prepararea minereurilor

811204 operator la sfărâmarea minereurilor

811205 prăjitor minereu

811206 prelucrător mică

811207 spălător la prepararea cărbunilor

811208 flotator la prepararea cărbunilor

811209 separator la prepararea cărbunilor

811210 morar la maşini de mărunţit roci

811211 tocător la maşini de mărunţit roci

811212 concasorist

811213 operator mineralurg

8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului

Operatorii la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului se ocupă cu reglarea, asamblarea şi acţionarea utilajelor (instalaţiilor) de foraj şi a echipamentelor similare pentru săparea puţurilor, extragerea minereurilor, lichidelor şi gazelor sau pentru diverse alte scopuri.

811301 operator extracţie ţiţei

811302 sondor la foraj manual

811303 operator-prospector lucrări geologice şi geofizice

811304 operator transport pe conducte singulare gaze

811305 operator extracţie gaze

811306 operator extracţie ţiţei în subteran

811307 operator extracţie sare în salină

811308 operator măsurători speciale sonde

811309 operator lucrări speciale sonde

811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde

811311 sondor la intervenţii de sonde

811312 sondor la punerea în producţie

811313 primitor-preparator produse fluide

811314 operator flotare produse fluide

8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale

Operatorii la maşinile de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) pentru fabricarea şi finisarea prefabricatelor din beton, bitum şi produse din piatră şi pregătirea pietrei pentru construcţii.

811401 cuptorar lianţi

811402 fasonator produse din azbociment

811403 finisor produse din azbociment

811404 morar lianţi

811405 preparator pastă de azbociment

811406 tratamentist produse din azbociment

811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare

811408 maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat

811409 operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală

811410 confecţioner garnituri din azbest

812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor

Operatorii la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor operează, acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) şi echipamentele de comandă cu o unică funcţie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea şi finisarea minereurilor şi metalelor.

8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor

Operatorii la instalaţiile de prelucrare a metalelor acţionează, monitorizează, reglează şi întreţin maşinile (instalaţiile) şi echipamentele cu funcţia unică de prelucrare şi transformare a minereurilor, precum şi pentru a îmbunătăţi, căli, lamina şi extruda metalele.

812101 cocsar

812102 furnalist

812103 oţelar

812104 pregătitor materiale de şarje

812105 melanjorist

812106 operator oxizi de plumb

812107 dezbătător lingouri

812108 metalurgist pulberi din oxid de fier

812109 curăţitor lingouri

812110 preparator la concentratele miniere

812111 topitor la concentrate miniere

812112 rafinator metale neferoase

812113 electrometalurgist

812114 condiţioner-finisor

812115 turnător fontă

812116 granulator zgură

812117 epurator gaze

812118 maşinist suflante

812119 pregătitor de şarje

812120 dozator la producerea aglomeratului

812121 aglomeratorist

812122 maşinist exhaustor

812123 operator separare magnetică

812124 laminator semifabricate, profiluri tablă şi platbandă

812125 laminator, presator ţevi plumb

812126 topitor, turnător metale preţioase

812127 laminator sârmă

812128 laminator tablă subţire

812129 laminator de bandaje şi discuri

812130 laminator de ţevi

812131 laminator pe laminoare continue

812132 laminator de benzi la rece

812133 presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune

812134 alimentator-încălzitor de materiale

812135 operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor

812136 laminator

812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate

812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite

812139 călitor prin inducţie sau cu flacără

812140 călitor scule

812141 termist-tratamentist

812142 operator la instalaţii de tratament termic cu procesare

812143 operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic

812144 finisor laminate şi trefilate 812145 decapator

812146 regulator ţevi

812147 trefilator, trăgător

8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice

Operatorii la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice acţionează şi supraveghează echipamentele care finisează şi acoperă cu metal articole sau părţi (componente), pentru a le asigura o rezistenţă îmbunătăţită la coroziune şi uzură (abraziune), în scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietăţile electrice sau magnetice.

812201 galvanizator

812202 metalizator prin pulverizare

812203 metalizator prin cufundare în metal topit

812204 confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive

812205 emailator

812206 operator la confecţionarea materialelor electroizolante

812207 matisor cabluri

812208 metalizator-termist

812209 arzător email

812210 emailator insigne şi decoraţii

812211 emailator firme şi decoruri

812212 emailator prin pudrare

812213 emailator prin pulverizare

812214 preparator email

812215 emailator prin imersiune

812216 acoperitor metale

812217 poleitor filiere

812218 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă

812219 confecţioner izolaţii la conductori electrici

812220 confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri

812221 confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici

812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii

812223 preparator electrolit şi amestec depolarizator

812224 confecţioner şi legător depolarizator

812225 asamblator elemente şi baterii galvanice

812226 confecţioner de elemente galvanice

812227 confecţioner celule de electroliză

813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice

Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor chimice şi fotografice acţionează şi supraveghează maşinile care procesează o varietate de produse chimice şi alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaletă, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.

8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice

Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor chimice acţionează şi supraveghează utilajele care amestecă, prelucrează şi ambalează o gamă largă de produse chimice.

813101 operator la maşini de măcinare fină (produse chimice)

813102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice)

813103 operator la maşini de amestecare (produse chimice)

813104 operator la instalaţii de ardere

813105 uscător în industria chimică

813106 preparator în industria chimică

813107 sinterizator

813108 operator la fabricarea sticlei

813109 împâslitor pânză sticlă

813110 filator fibre sticlă

813111 preparator amestec şi topitor sticlă

813112 operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă

813113 extractorist în chimie

813114 fermentator în chimie

813115 concentrator-purificator în chimie

813116 extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină

813117 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice

813118 distilator în industria chimică

813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice

813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor

813121 operator chimist la fabricarea coloranţilor

813122 operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex

813123 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase

813124 operator lacuri electroizolante

813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric

813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie

813127 operator cracare, deformare şi fabricare bitum

813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice

813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs

813130 producător de fire şi fibre sintetice

813131 operator la fabricarea pieii sintetice

813132 preparator ferodouri

813133 finisor universal ferodouri

813134 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi

813135 operator la fabricarea săpunurilor

813136 operator la produse odorante sintetice

813137 operator la fabricarea detergenţilor

813138 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure

813139 preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre

813140 preparator prafuri de spălat şi curăţat

813141 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie

813142 preparator ser vaccin

813143 condiţioner finisor produse explozive

813144 confecţioner fitile

813145 confecţioner produse pirotehnice

813146 nitrator

813147 pregătitor la produse explozive

813148 preparator la produse explozive

813149 confecţioner cartuşe de vânătoare

813150 operator la tragere şi muniţie

813151 operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei

813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice şi SDV-uri

813153 delaborator muniţie

813154 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice

813155 operator la fabricarea altor produse chimice

8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice

Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor fotografice acţionează şi supraveghează echipamentele care produc filme şi hârtie fotografică şi care procesează prin expunere filmele fotografice şi realizează fotografii.

813201 fotoceramist

813202 fotocopist

813203 fotopoligraf

813204 fotoreproducător

813205 montator filme

813206 retuşor clişee

813207 pregătitor hârtie fotosensibilă

813208 operator la fabricarea filmelor fotografice

814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie acţionează şi supraveghează maşinile (utilajele) de malaxat şi amestecare a cauciucului şi a compuşilor din cauciuc, care produc diferite componente şi produse din cauciuc natural şi sintetic şi din materiale plastice sau produc produse diferite din hârtie, carton şi materiale similare.

8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc acţionează şi monitorizează maşinile (utilajele) de malaxat şi amestecare a cauciucului şi a compuşilor din cauciuc şi produc diferite componente şi produse din cauciuc natural şi sintetic, cum ar fi încălţăminte turnată în tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.

814101 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc

814102 pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare

814103 confecţioner de produse industriale din cauciuc

814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc

814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc

814106 operator la prelucrarea cauciucului

814107 confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc

814108 finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc

814109 calandror la finisarea cauciucului

814110 pregătitor regenerare cauciuc

814111 devulcanizator regenerare cauciuc

814112 rafinator regenerare cauciuc

814113 dozator prelucrare cauciuc

814114 impregnator produse din cauciuc

814115 profilator produse din cauciuc

814116 ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc

814117 cusător piese la încălţăminte din cauciuc

814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese

814119 vulcanizator la autoclavă

814120 preparator cauciuc electroizolant

814121 vălţar cauciuc electroizolant

814122 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate

814123 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică)

814124 maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante

814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare

814126 condiţioner-finisor produse din cauciuc

814127 croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc

814128 pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc

814129 preparator plăci de etanşare comprimate

814130 operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din plastic acţionează şi supraveghează maşinile şi utilajele de malaxat şi amestecare a compuşilor pentru a obţine materiale plastice şi care fabrică diferite componente şi articole din plastic.

814201 preparator mase plastice

814202 vălţar calandru mase plastice

814203 operator la prelucrarea maselor plastice

814204 presator mase plastice

814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice

814206 creator, modelier mase plastice

814207 operator la confecţionarea discurilor fonografice

814208 operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD

814209 operator mase plastice

814210 operator maşini de termoformatare

8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie acţionează şi supraveghează maşinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi şi alte obiecte din hârtie, carton şi materiale similare.

814301 cartonagist

814302 operator la maşina de laminat

815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele acţionează şi supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc, prelucrează şi tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifică şi repară încălţămintea, articolele de îmbrăcăminte şi fabrică sau curăţă materialele textile ori blana şi articolele din piele.

8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură

Operatorii la maşinile şi utilajele de filatură acţionează şi supraveghează maşinile care pregătesc fibrele şi filează, răsucesc şi înfăşoară firele din fibre textile naturale. Acestea răsucesc două sau mai multe fire pentru obţinerea unor fire mai rezistente şi tratează materialele textile pentru a le face compacte şi rezistente la apă.

815101 decapsulator

815102 decuscutor

815103 topitor in şi cânepă

815104 meliţator in şi cânepă

815105 înnobilator in şi cânepă

815106 scuturător in şi cânepă

815107 lucrător în bataje (bătător)

815108 destrămător

815109 carbonizator textile

815110 scuturător

815111 pregătitor amestecuri în filaturi

815112 cardator

815113 laminator benzi din fibre

815114 pieptănător

815115 zdrobitor şi uleiator textile

815116 operator maşini puitoare

815117 formator mănuşi fibre liberiene

815118 montator la lipit ace

815119 curăţitor-şlefuitor garnituri carde

815120 cilindror în filaturi

815121 disponent în filaturi

815122 pregătitor gogoşi de mătase (fierbător)

815123 prelucrător fire de mătase din gogoşi (filator)

815124 înnodător fire de mătase naturală

815125 finisor fire de mătase naturală

815126 prelucrător deşeuri gogoşi de mătase naturală

8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat

Operatorii la maşinile de ţesut şi tricotat acţionează şi supraveghează maşinile de ţesut şi tricotat care prelucrează firele în produse ţesute, neţesute şi tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, frânghii, ţesături pentru uz industrial, pasmanterie şi articole de îmbrăcăminte tricotate, sau care cos şi brodează ţesături.

815201 operator la maşini de tricotat rectiliniu

815202 operator la deservirea războaielor de ţesut

815203 şnuruitor Jaqard

815204 operator la maşini de tricotat circular

815205 operator sculuitor

815206 operator canelator

815207 operator la maşini de urzit

815208 operator încheietor fire

815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire

815210 operator bobinator-dublator

815211 operator batirator fire

815212 operator răsucitor fire

815213 pâslitor

815214 confecţioner polizoare din pâslă

8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru industria confecţiilor acţionează şi supraveghează maşinile de cusut care fabrică, repară, ţes şi restaurează materiale textile, articole de îmbrăcăminte din blană, piele şi materiale sintetice sau brodează desene decorative (ornamentale) pe confecţii ori alte materiale. Aceştia acţionează maşinile care fac găuri pentru nasturi şi maşinile de găurire pentru capse şi coasere în jurul găurilor şi a nasturilor pe articolele de îmbrăcăminte.

815301 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice

815302 operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori

815303 operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană

815304 operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele

815305 încadrator confecţii

815306 rihtuitor confecţii

815307 pregătitor-lansator confecţii

815308 şpănuitor confecţii

815309 tăietor confecţii

8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile

Operatorii la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile acţionează şi supraveghează maşinile care albesc, vopsesc sau efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.

815401 operator gazator textile

815402 operator descleietor textile

815403 operator degamator textile

815404 operator spălător textile

815405 operator albitor textile

815406 operator fierbător textile

815407 operator mercerizator textile

815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă

815409 operator vopsitor textile

815410 operator imprimeur textile

815411 confecţioner şabloane şi cilindri de imprimat

815412 operator apretor textile

815413 operator calandor-govrator textile

815414 operator impregnator textile

815415 operator decator

815416 operator presator ţesături textile (storcător textile)

815417 operator fixator textile

815418 operator piuar

815419 operator scămoşetor

815420 operator tunsător textile

815421 operator curăţitor chimic

815422 operator metrar-volator-dublator textile

815423 operator tăietor textile

815424 operator uscător textile

815425 operator îngreunător mătase naturală

815426 naphtolator la imprimerie

815427 vaporizator la imprimerie

815428 confecţioner şabloane la imprimerie

815429 presator axe la cilindrul de imprimat

815430 operator universal – spălător textile şi curăţitor chimic

8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor

Operatorii la maşinile pentru tratarea blănurilor şi pieilor acţionează şi supraveghează diferite maşini care pregătesc pielea sau tratează pielea cu blană ori lână. Aceştia răzuiesc, curăţă, tăbăcesc, lustruiesc şi vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele şi blănuri finisate.

815501 operator cenuşeritor

815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor

815503 operator tăbăcitor vegetal

815504 operator finisor mineral

815505 operator finisor vegetal

815506 operator argăsitor

815507 operator sortator în industria pielăriei

815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană

8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei

Operatorii la maşinile şi utilajele din industria încălţămintei acţionează şi supraveghează maşinile care produc şi repară încălţămintea standard sau specială, genţile de mână şi alte accesorii, confecţionate, în principal, din piele.

815601 operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre

815602 operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate

815603 croitor-ştanţator piese încălţăminte

815604 pregătitor piese încălţăminte

815605 cusător piese din piele şi înlocuitori

815606 trăgător feţe pe calapod

815607 tălpuitor industrial

815608 finisor încălţăminte

8157 Operatori la maşini de spălat

Operatorii la maşinile de spălat acţionează maşinile de spălat, de curăţare chimică, de călcat şi maşinile de tratare a ţesăturilor din spălătoriile şi unităţile de curăţare chimică.

8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 815 – Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele. De exemplu, grupa de bază include pe cei care lucrează în acţionarea şi supravegherea maşinilor care fabrică pălării, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi împletituri ori alte ornamente.

815901 operator la confecţionarea industrială a pălăriilor

815902 croitor confecţii industriale din blană

815903 operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie, din piele şi înlocuitori

815904 cusător confecţii industriale din blană

815905 pregătitor confecţii industriale din blană

815906 finisor confecţii industriale din blană

815907 operator textile neţesute

816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare

Operatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare acţionează şi supraveghează maşinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea şi alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor şi frunzelor de tutun.

8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare

Operatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare acţionează şi supraveghează maşinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea amestecarea şi alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor şi frunzelor de tutun.

816001 operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi peşte

816002 operator la valorificarea subproduselor de abator

816003 tripier

816004 preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii

816005 preparator făină din peşte

816006 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial

816007 operator la fabricarea mezelurilor

816008 colector şi sortator păr

816009 preparator ulei de copite

816010 colector şi preparator făină, sânge, carne, oase

816011 curăţitor piei

816012 valorificator glande

816013 preparator pepsină, cheag

816014 măţar

816015 operator la prepararea brânzeturilor

816016 operator la prepararea produselor lactate

816017 operator centru de răcire lapte

816018 operator la fabricarea untului

816019 preparator conserve lapte şi lactoză

816020 morar

816021 operator la fabricarea nutreţurilor combinate

816022 preparator boia de ardei

816023 preparator muştar

816024 preparator extracte, arome şi esenţe

816025 decorticator crupe

816026 operator la prepararea produselor zaharoase

816027 operator la fabricarea produselor făinoase

816028 preparator îngheţată

816029 operator la fabricarea biscuiţilor

816030 preparator napolitane

816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale

816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

816033 operator la fabricarea zahărului

816034 condiţioner miere

816035 preparator de produse apicole

816036 preparator surogate cafea

816037 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale

816038 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun

816039 preparator halva

816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare

816041 operator la fabricarea berii

816042 operator la fabricarea malţului

816043 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie

816044 vinificator-pivnicer

816045 fermentator oţet

816046 operator la fabricarea glucozei

816047 preparator băuturi răcoritoare

816048 preparator rachiuri industriale şi lichioruri

816049 distilator rachiuri naturale

816050 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei

816051 preparator coniac

816052 preparator vermut

816053 preparator şampanie

817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei

Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei supraveghează, acţionează şi controlează echipamentele automate utilizate la tăierea lemnului şi prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum şi la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară. Operatorii la maşinile de fabricat celuloză acţionează şi supraveghează diferite tipuri de maşini şi echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloză.

8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei

Operatorii la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei acţionează şi supraveghează maşinile multifuncţionale de control al proceselor industriale şi echipamentele de prelucrare ce controlează procesarea lemnului, celulozei şi a altor materiale din celuloză.

817101 pregătitor lemn, stuf, paie

817102 preparator pastă

817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie

817104 albitor pastă hârtie

817105 confecţioner tambur filigranare

817106 maşinist la deshidratare pastă hârtie

817107 finisor hârtie, carton, mucava

817108 confecţioner produse igienico-sanitare

8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului

Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului acţionează şi controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului şi fabricarea placajelor, precum şi la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară.

817201 confecţioner rondele din plută

817202 confecţioner bastoane din plută

817203 confecţioner colaci şi centuri de salvare

817204 maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută

817205 maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută

817206 confecţioner plăci izolatoare

817207 aburitor plută

817208 pregătitor lemn aşchietor

817209 pregătitor aşchii

817210 încleietor plăci aglomerate

817211 formator presator plăci brute

817212 formator finisor plăci

817213 tocatorist-defibratorist

817214 filtrator-deshidratorist

817215 presator PFL

817216 tratamentist PFL

817217 formator PFL

817218 impregnator la înnobilare PFL

817219 fasonator-sortator filme

817220 presator la înnobilare PFL

817221 formator la înnobilare PFL

817222 finisor la înnobilare PFL

817223 pregătitor PFL şi hârtie pentru filme

817224 gaterist la tăiat buşteni

817225 tăietor la ferăstrău panglică

817226 fasonator cherestea

817227 desenator-însemnator cherestea

817228 decupator furnire

817229 derulatorist

817230 fasonator-uscător furnire

817231 frezor-îmbinător furnire tehnice

817232 presator produse stratificate

817233 formator şlefuitor produse stratificate

817234 preparator PPF

817235 miezuitor panele şi plăci celulare

817236 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

818 Alţi operatori la maşini şi utilaje

Această grupă de bază include operatorii la maşinile şi utilajele fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 – Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi frânghii înnădite.

8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică

Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică acţionează şi supraveghează cuptoarele, furnalele şi alte maşini şi echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, porţelanului, ţiglei sau cărămizilor. Aceştia acţionează maşinile pentru reglarea temperaturii, călirea şi decorarea obiectelor din sticlă şi ceramică.

818101 topitor sticlă

818102 prelucrător de topituri la semiautomate

818103 prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi

818104 prelucrător de tuburi şi baghete

818105 cuptorar recoacere sticlă

818106 confecţioner termosuri

818107 tăietor produse din sticlă

818108 şlefuitor produse din sticlă

818109 arzător produse din sticlă

818110 sablator produse din sticlă

818111 argintar produse din sticlă

818112 operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului

818113 operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă

818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă

818115 operator la maşini de inscripţionat

818116 prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă

818117 operator la instalaţii de tras şi laminat geam

818118 turnător geam

818119 preparator vată de sticlă

818120 tăietor geam

818121 şlefuitor/sablator geam

818122 securizator geam

818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei

818124 strungar produse ceramice

818125 cuptorar ceramică fină şi decor

818126 arzător produse ceramice

818127 operator la fabricarea produselor refractare

818128 operator la fabricarea produselor abrazive

818129 operator la fabricarea produselor din cărbune

818130 operator abrazive pe suporţi

818131 finisor produse abrazive

818132 granulator/sortator abrazive

818133 cuptorar produse abrazive

818134 preparator-presator abrazive

818135 cuptorar produse refractare

818136 formator produse refractare

818137 preparator-presator produse din cărbune

818138 cuptorar produse din cărbune

818139 finisor produse din cărbune

818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare

818141 discuitor de produse ceramice la maşini

818142 prelucrător produse ceramice prin injectare

818143 armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice)

8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane

Fochiştii la maşinile cu abur şi cazane întreţin şi acţionează diferitele tipuri de maşini cu abur, cazane, turbine şi echipamente auxiliare care furnizează energie şi alte servicii utilitare pentru clădirile comerciale, industriale şi instituţionale, pe şantiere şi la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.

818201 fochist locomotivă cu abur

818202 fochist la maşini cu abur

818203 maşinist la instalaţii pentru încălzit tren

818204 fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte

818205 ajutor fochist

818206 fochist pentru cazane mici de abur

818207 fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune

818208 fochist pentru cazane conduse de calculator

8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat

Operatorii la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat acţionează şi supraveghează maşinile care cântăresc, ambalează şi etichetează diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.

818301 maşinist la maşini de ambalat

818302 operator la maşina de etichetat

8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include operatorii la utilajele şi maşinile fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 – Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi funii înnădite.

818901 operator la roboţi industriali

818902 operator la tratarea şi epurarea apelor uzate

818903 operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile

818904 operator generatoare terestre sonice şi cu agent activ de însămânţare

818905 operator punct de lansare

818906 pompagiu

818907 compresorist

818908 operator montaj linii automate

82 Asamblori

Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse şi echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

821 Asamblori

Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse şi echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice

Asamblorii de maşini şi echipamente mecanice asamblează, în conformitate cu procedurile strict stabilite, părţi componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor şi aeronavelor.

821101 lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole

821102 pregătitor şi montator utilaje tehnologice

821103 montator subansamble

821104 montator aparate aer condiţionat

821105 operator calitate flux

8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice

Asamblorii de echipamente electrice şi electronice se ocupă cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice şi electronice.

821201 lăcătuş-montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric

821202 confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori

821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori

821204 confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori

821205 confecţioner plăci pentru acumulatori

821206 preparator leşie pentru acumulatori

821207 montator acumulatori

821208 confecţioner cabluri şi arbori de cabluri

821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio

821210 confecţioner tuburi cinescop

821211 montator-reglor, depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători

821212 montator-reglor, depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare

821213 confecţioner piese radio şi semiconductori

821214 confecţioner circuite integrate

821215 confecţioner scală radio

821216 confecţioner circuite imprimate

821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul

821218 confecţioner lămpi fluorescente

821219 confecţioner lămpi cu vapori de mercur

821220 confecţioner lămpi cu vapori de sodiu

821221 confecţioner becuri

821222 montator electromecanic

8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Asamblorii neclasificaţi în grupele de bază anterioare se ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.

821901 asamblor biciclete

821902 asamblor jucării

821903 asamblor articole de sport

821904 operator la fabricarea fermoarelor

821905 confecţioner de beţe, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit

821906 confecţioner-asamblor articole din lemn

821907 confecţioner-asamblor articole din carton

821908 confecţioner-asamblor articole din textile

821909 montor articole din piele

83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile

Conducătorii de vehicule şi operatorii la instalaţiile şi utilajele mobile conduc trenurile şi autovehiculele sau acţionează şi supraveghează maşinile şi echipamentele industriale şi agricole ori execută sarcini specifice la bordul navelor şi al altor ambarcaţiuni de apă.

831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi

Mecanicii de locomotivă şi asimilaţii acestora conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de marfă, îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile de tracţiune (pentru remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora.

8311 Mecanici de locomotivă

Mecanicii de locomotivă conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de mărfuri.

831101 mecanic locomotivă şi automotor

831102 mecanic ajutor locomotivă şi automotor

831103 conducător autodrezină

831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene

831105 mecanic locomotivă şi ramă electrică metrou

831106 mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou

8312 Frânari, acari şi agenţi de manevră

Frânarii, acarii şi agenţii de manevră îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile pentru tracţiune (remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora.

831201 frânar

831202 manevrant vagoane

831203 şef manevră

831204 acar

831205 şef tren

831206 paznic barieră

831207 revizor ace

832 Conducători autovehicule

Conducătorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau mărfurilor.

8321 Conducători de motociclete

Conducătorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, mărfuri sau pasageri.

832101 conducător de motocicletă

832102 conducător de motoscuter

8322 Şoferi de autoturisme şi camionete

Şoferii de autoturisme şi camionete conduc autoturisme şi camionete pentru a transporta pasageri, corespondenţă sau mărfuri.

832201 şofer de autoturisme şi camionete

832202 şofer autosanitară

832203 şofer autoambulanţă

832204 pilot încercare auto

833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze

Conducătorii de maşini de mare tonaj şi autobuze conduc maşini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta mărfuri, soluţii lichide, materiale grele, corespondenţă ori pasageri.

8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie

Şoferii de autobuze şi tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondenţă ori mărfuri.

833101 şofer autobuz

833102 conducător troleibuz

833103 conducător tramvai (vatman)

8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj

Şoferii de autocamioane şi maşini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluţii lichide şi materiale grele pe distanţe scurte sau lungi.

833201 şofer autocamion/maşină de mare tonaj

833202 şofer transport valori bancare

833203 lucrător operativ pentru autocontainere

833204 conducător autospecială

833205 camionagiu

834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile

Operatorii la instalaţiile şi utilajele mobile conduc, acţionează şi supraveghează instalaţiile şi echipamentele motorizate cu destinaţie specială utilizate pentru curăţarea sau pregătirea terenului, excavarea, transportarea şi împrăştierea de pământ, piatră şi materiale similare, ridicarea şi mutarea de obiecte grele.

8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere

Operatorii de maşini agricole şi forestiere conduc, acţionează şi supraveghează unul sau mai multe tipuri de maşini şi echipamente mobile motorizate cu destinaţie specială utilizate în activităţile agricole, horticole şi forestiere.

834101 tractorist

834102 combiner agricol

834103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură

834104 mecanic de exploatare în cultură mare

834105 mecanic de exploatare în zootehnie

834106 operator la colectatul şi manipulatul lemnului

8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere

Conducătorii de maşini şi utilaje terasiere conduc maşini şi utilaje folosite la excavarea, nivelarea şi consolidarea pământului sau a materialelor similare.

834201 maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)

834202 maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice

834203 maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea

834204 operator la utilaje de forjat dirijat

834205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane

834206 operator la utilaje pentru subtraversări

8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi

Conducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţii acestora acţionează şi supraveghează macaralele fixe şi mobile şi alte echipamente de ridicat.

834301 macaragiu

834302 maşinist pod rulant

834303 funicularist

834304 macaragiu macarale plutitoare

834305 şofer automacaragiu

834306 supraveghetor staţie şenal navigabil

834307 funicularist, funiculare pasagere

834308 mecanizator (muncitor portuar)

834309 liftier

834310 docher

834311 şef echipă docheri

834312 docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu

834313 docher-amarator

834314 docher-mecanizator

834315 macaragiu portuar

8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate

Operatorii la instalaţiile de transport mărfuri paletizate acţionează şi supraveghează motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea şi stivuirea paleţilor cu marfă.

834401 maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare

834402 maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală

834403 stivuitorist

834404 tractorist portuar

834405 conducător autotrailer

834406 conducător autoîncărcător portuar

834407 stivuitorist portuar

835 Marinari, navigatori şi asimilaţi

Marinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor şi sarcini similare la bordul altor ambarcaţiuni de apă.

8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi

Marinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor şi sarcini similare la bordul altor ambarcaţiuni de apă.

835001 marinar, pilot naval, barjist

835002 observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă

835003 marinar legător

835004 conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare

835005 pontonier feribot

835006 servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă

835007 conducător de şalupă maritimă/fluvială

835008 timonier maritim/fluvial

835009 motopompist

9 Muncitori necalificaţi

Muncitorii necalificaţi execută sarcini simple şi de rutină care necesită folosirea uneltelor manuale şi depunerea unui efort fizic considerabil.

91 Personal casnic şi de serviciu

Personalul casnic şi de serviciu execută diferite sarcini în gospodării private, hoteluri, birouri, spitale şi alte unităţi, precum şi în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie şi vehicule similare, cu scopul de a păstra interioarele, mobilierul şi accesoriile curate, spală şi calcă manual articolele de îmbrăcăminte şi materialele textile.

911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri

Personalul casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri mătură, aspiră praful, curăţă, lustruieşte, îngrijeşte şi spală lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, efectuează diferite sarcini cu scopul de a menţine curăţenia şi ordinea interioarelor şi mobilierului hotelurilor, birourilor şi a altor unităţi, precum şi în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare.

9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)

Personalul casnic pentru curăţenie şi alte servicii mătură, aspiră praful, curăţă, lustruieşte, spală şi îngrijeşte lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, prepară alimente, serveşte masa şi efectuează diferite alte sarcini domestice.

911101 menajeră

9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii

Personalul de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii execută diferite sarcini de curăţenie cu scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele şi mobilierul din hoteluri, birouri şi alte unităţi, precum şi în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare.

911201 femeie de serviciu

911202 îngrijitor spaţii hoteliere

911203 lucrător room-service hotel

912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.

Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor, vitrinelor şi geamurilor curăţă ferestrele, vitrinele sau alte suprafeţe ale clădirilor ori vehiculelor, calcă şi spală manual sau curăţă chimic lenjeria şi alte textile.

9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat

Personalul pentru servicii de spălat şi călcat se ocupă cu spălarea şi călcarea manuală, curăţarea chimică a îmbrăcămintei, lenjeriei de pat şi a altor textile.

912101 călcătoreasă lenjerie

912102 curăţătoreasă lenjerie

912103 spălătoreasă lenjerie

912104 spălător covoare înnodate

9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule

Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor se ocupă cu spălarea, curăţarea şi lustruirea vehiculelor.

912201 spălător vehicule

9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri

Personalul pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri se ocupă cu spălarea şi lustruirea geamurilor şi a altor articole din sticlă.

912301 spălător vitrine şi geamuri

9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie

Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie se ocupă cu curăţarea suprafeţelor, materialelor şi obiectelor, cum ar fi: covoare, pereţi, piscine, utilizând echipamente şi produse chimice de curăţare specializate.

92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

Muncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi îngrijirea (conservarea) pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului.

921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

Muncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi întreţinerea pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului.

9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale

Muncitorii necalificaţi în culturi vegetale execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi, cum ar fi de fructe, nuci, cereale şi legume, în cadrul fermelor.

9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor

Muncitorii necalificaţi în creşterea animalelor execută sarcini simple şi de rutină în producţia de animale din ferme, inclusiv păsări de curte şi insecte.

921201 îngrijitor animale

9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte

Muncitorii necalificaţi în ferme mixte execută sarcini simple şi de rutină în producţia agricolă de culturi vegetale şi în creşterea animalelor din ferme.

921301 muncitor manipulare şi pregătire furaje

921302 muncitor necalificat în agricultură

921303 văcar

9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură

Muncitorii necalificaţi în grădinărit şi horticultură execută sarcini simple şi de rutină în activităţi de cultivare şi întreţinere a arborilor (pomilor), arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private, producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau creşterea legumelor şi florilor utilizând tehnici de cultivare intensive.

9215 Muncitori forestieri necalificaţi

Muncitorii forestieri necalificaţi execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea şi menţinerea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere, precum şi transportul buştenilor, tăierea şi doborârea copacilor.

921501 îngrijitor pomi

921502 muncitor necalificat în silvicultură

921503 tăietor manual lemn de foc

9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice

Muncitorii necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea, capturarea şi recoltarea peştelui şi a fructelor de mare în acvacultură şi în apele interioare, execută activităţi de pescuit în ape interioare, de coastă şi de mare adâncime.

921601 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare

921602 muncitor piscicol

93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi

Muncitorii necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare, transport şi operaţiuni de depozitare şi acţionare a vehiculelor şi maşinilor cu tracţiune animală şi cu acţionare umană.

931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii

Muncitorii necalificaţi în industria extractivă şi construcţii efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria extractivă şi exploatările în carieră, construcţii şi operaţiuni în construcţii.

9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră

Muncitorii necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră execută sarcini de rutină în cadrul activităţilor din mine şi cariere.

931101 muncitor necalificat în mine şi cariere

931102 împingător vagoneţi

9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice

Muncitorii necalificaţi în lucrările publice execută sarcini de rutină legate de construcţia şi întreţinerea drumurilor, căilor ferate, barajelor şi a altor proiecte de lucrări publice.

931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)

931202 îngrijitor spaţii verzi

931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje

931204 săpător manual

9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri

Muncitorii necalificaţi în construcţia de clădiri execută sarcini de rutină legate de construcţia clădirilor şi lucrările de demolare.

931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet

931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii

932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare

Muncitorii necalificaţi în industria prelucrătoare efectuează manual diverse sarcini în industria prelucrătoare, asistă la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi desfăşoară activităţi de sortare a produselor şi de asamblare manuală a componentelor.

9321 Ambalatori

Ambalatorii se ocupă cu cântărirea, ambalarea şi etichetarea manuală a materialelor şi produselor.

932101 ambalator manual

9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Muncitorii necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în altă parte asistă la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi efectuează o varietate de sarcini manuale în industria prelucrătoare, exclusiv ambalarea şi etichetarea produselor finite.

932901 îmbuteliator fluide sub presiune

932902 marcator piese

932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule

932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide

932905 muncitor necalificat în industria confecţiilor

932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

932907 lucrător sortator deşeuri reciclabile

932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat

932909 muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului

932910 umplutor sifoane

932911 muncitor necalificat în metalurgie

933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor

Muncitorii necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor conduc biciclete şi vehicule similare, conduc vehicule cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tracţiune animală, transportă manual mărfuri şi bagaje şi depozitează marfa pe rafturi.

9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale

Conducătorii de vehicule acţionate manual sau de pedale conduc biciclete şi vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de mărfuri.

933101 cărăuş

9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală

Conducătorii de maşini şi vehicule cu tracţiune animală conduc utilaje sau vehicule cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau mărfuri, precum şi utilaje cu tracţiune animală, de obicei, utilizate în agricultură.

9333 Manipulanţi de marfă

Manipulanţii de marfă îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, încărcare şi descărcare a mobilierului şi a altor articole de uz casnic sau încărcare şi descărcare a navelor şi aeronavelor ori transportă şi stivuiesc manual mărfuri în diverse depozite.

933301 încărcător-descărcător

933302 legător de sarcină

933303 manipulant mărfuri

933304 operator transport şi distribuire butelii de GPL

933305 muncitor spălare şi curăţare cisterne

933306 muncitor în serviciile de trafic aerian

9334 Manipulanţi de mărfuri la raft

Manipulanţii de mărfuri la raft stochează mărfurile pe rafturi şi în zonele de prezentare şi menţin stocul în ordine în supermarketuri şi alte magazine de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata.

94 Ajutori de bucătari

Ajutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie.

941 Ajutori de bucătari

Ajutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă un număr restrâns de alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie.

9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast-food“

Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food prepară şi gătesc la comandă o gamă limitată de produse alimentare sau băuturi care implică procese simple de pregătire şi un număr mic de ingrediente. Aceştia pot lua comenzi de la clienţi şi servesc la tejghea sau la mese.

9412 Debarasatori

Ajutorii în bucătărie debarasează mesele, fac curăţenie în bucătărie, spală vasele, pregătesc ingredientele şi execută alte sarcini pentru a ajuta lucrătorii care pregătesc sau servesc alimente şi băuturi.

941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)

95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie

Vânzătorii ambulanţi şi alţi prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie vând bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, şi oferă servicii variate pe străzi şi în alte locuri publice, cum ar fi staţiile.

951 Prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţi

Prestatorii de mici servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte servicii la faţa locului.

9510 Prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţi

Prestatorii de mici servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte servicii la faţa locului.

951001 lustragiu

951002 spălător geamuri şi parbrize

952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii, cinematografe sau teatre.

9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii, cinematografe sau teatre.

952001 vânzător ambulant de produse nealimentare

952002 vânzător de ziare

96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi

Muncitorii din salubritate şi alţi lucrători necalificaţi colectează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice, păstrează curate străzile şi alte locuri publice sau execută munci ocazionale pentru gospodării private ori alte unităţi.

961 Muncitori în salubritate

Muncitorii din salubritate colectează, prelucrează şi reciclează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice sau păstrează curate străzile şi alte locuri publice.

9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile

Muncitorii necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile colectează şi transportă gunoiul şi alte articole pentru reciclare din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri.

961101 lucrător operativ pentru autocompactoare

9612 Sortatori de deşeuri

Sortatorii de deşeuri identifică, colectează şi sortează obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi şi din cadrul întreprinderilor sau din clădiri, de pe străzi şi alte locuri publice.

9613 Măturători şi asimilaţi

Măturătorii şi asimilaţii acestora mătură şi curăţă străzile, parcurile, aeroporturile, gările şi alte locuri publice.

961301 lucrător pentru salubrizare căi publice

961302 lucrător pentru salubrizare spaţii verzi

961303 lucrător pentru salubrizare

961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

962 Alţi muncitori necalificaţi

Alţi muncitori necalificaţi livrează mesaje şi transportă pachete, colectează bani şi aprovizionează automatele, citesc contoarele, colectează apă şi lemne de foc, colectează şi emit bilete pentru parcare sau alte evenimente.

9621 Curieri, comisionari şi hamali

Curierii, comisionarii şi hamalii livrează mesaje şi transportă pachete şi alte obiecte în cadrul unei unităţi sau între unităţi, către gospodării private ori în altă parte, sau transportă bagaje, în special la hoteluri, gări şi aeroporturi.

962101 curier

962102 hamal

962103 comisioner

962104 distribuitor presă

9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale

Muncitorii necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale curăţă, vopsesc şi întreţin clădirile, terenurile şi împrejurimile şi efectuează reparaţii simple.

962201 îngrijitor câini în adăposturi

962202 gropar

962203 incinerator

962204 prinzător câini

9623 Cititori de contoare şi încasatori

Cititorii de contoare şi încasatorii aprovizionează aparatele automate şi colectează bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea şi alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze şi apă.

962301 cantaragiu

962302 casier încasator

962303 încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă

9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc

Muncitorii necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc se ocupă cu colectarea apei şi a lemnelor de foc şi cu transportarea acestora pe jos sau folosind utilaje trase manual ori de animale.

962401 vidanjor-curăţitor canale

962402 operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie

9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii necalificaţi care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa majoră 9 – Muncitori necalificaţi. De exemplu, grupa de bază include persoanele care emit şi colectează tichete de parcare sau de intrare, păstrează obiectele personale predate la garderobă şi asigură asistenţă în cadrul evenimentelor de divertisment.

962901 model (învăţământ)

962902 gonaci

962903 garderobier

962904 ucenic

962905 aprod

962906 controlor poartă

962907 paznic

962908 plasator

962909 portar

962910 supraveghetor muzeu

962911 supraveghetor noapte (învăţământ)

962912 supraveghetor săli spectacole

962913 supraveghetor hotel