Guvernul a modificat pe 8 iunie prin Ordonanta de Urgenta legislatia in domeniul atribuirii contractelor de achizitii publice, in special in scopul diminuarii riscului de pierdere a unor fonduri europene nerambursabile si a reducerii birocratiei.


Astfel, potrivit noilor reglementari, Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP) va fi reorganizata institutional.

De asemenea, vor fi simplificate procedurile de verificare ex-ante a procedurii de achizitie publica in sensul in care toate observatiile si opiniile observatorilor UCVAP vor fi mentionate intr-un singur document si anume in raportul procedurii. Observatorii UCVAP vor oferi consiliere metodologica autoritatilor publice si vor verifica toate etapele procedurilor de achizitie publica avand ca sursa de finantare si fondurile europene nerambursabile, indiferent de valoarea estimata a contractelor.

Anterior acestor modificari, UCVAP exercita functia de verificare a aspectelor procedurale pentru procedurile de atribuire finantate din fonduri publice, inclusiv fonduri europene nerambursabile, prin selectie, numai dintre acelea pentru care valoarea estimata depasea 125.000 de euro la contractele de furnizare si de servicii si 4.845.000 de euro la contractele de lucrari.

Modificarea decisa de Guvern are rol preventiv intrucat va permite autoritatilor contractante remedierea din timp a eventualelor neconformitati constatate de observatorii UCVAP prin aplicarea recomandarilor acestora.

O alta modificarea consta in faptul ca UCVAP va verifica toate negocierile fara publicare referitoare la suplimentarile de lucrari aferente contractelor initial incheiate.

Daca nu se tine cont de opiniile observatorilor UCVAP, conducatorul autoritatii contractante isi va asuma raspunderea personal si va fi pasibil de sanctiuni prevazute de legile in vigoare, cuprinse intre 40.000 de lei si 100.000 de lei, in urma verificarilor ANRMAP.

Aplicarea noilor reglementari va conduce la eliminarea birocratiei intrucat nu se mai emit note intermediare si avize consultative, ci observatiile vor fi cuprinse in raportul procedurii.

Sursa: Infolegal.ro