Legea 39/2011, publicata in M. Of. 224/2011, modifica Art. 511 din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului.

Va prezentam  din Legea 26/1990, forma Art 511 actualizata/consolidata, asa cum poate fi aceasta vizualizata in Biblioteca legislativa online Legalis 2.0:

Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie

Legea 26/1990…. Art 511

(1) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate colabora cu Camera de Comerţ şi Industrie a României.

modificat de
Lege nr. 39/2011 – pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului din 30 martie 2011, M. Of. 224/2011 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2007 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente din 28 iunie 2007, M. Of. 446/2007 ;

Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie