In M. Of. nr. 318 din 14 mai 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1059/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor.
Din cuprins:
ART. I – Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului “Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, se completeaza dupa cum urmeaza:
– Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 5^1 – Transferul electronic al datelor din evidenta fiscala catre organul fiscal de la noul sediu social se efectueaza conform reglementarilor prevazute pentru gestionarea sistemului de administrare a creantelor fiscale.”
ART. II – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Sursa: www.curierulfiscal.ro