In M. Of. nr. 281 din 29 aprilie 2010 a fost publicat ordinal ministrului finantelor publice nr. 996/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: www.curierulfiscal.ro