17 mai este data limita pana la care romanii trebuie sa depuna la Adminsitratia Fiscala “Formularul 200 – Declaratie privind veniturile realizate”. Persoanele fizice trebuie sa declare la Administratia Fiscala toate veniturile in bani si/sau in natura inregistrate pe parcursul anului trecut  si care nu sunt trecute in cartea de munca.

Veniturile pot fi obtinute din:

a) activitati independente
b)  Cedarea folosintei (darea in chirie) a bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.

c)  Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real
d) Castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare.
e) Castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.
Pentru declararea acestor venituri, persoanelle fizice trebuie sa completeze Formularul 200 si sa il depuna direct la registratura organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciuliu. Declaratia se completeaza in doua exemplare, dintre care unul ramane la contribuabil.

Sursa: www.realitatea.net