Citiţi în continuare lista celor mai recent consolidate acte, introduse în Legalis.ro, precum şi ultimele 20 de ediţii ale Monitorului Oficial.

Actele consolidate astăzi, 1 aprilie

HG 556/2008 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008–2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia
Ordin 2.281/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Ordin 18/2007 al Băncii Naţionale a României pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare
Ordin 102/2005 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie privind Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
Ordin 7/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune

Lista celor mai recente ediţii ale Monitorului Oficial

MO 201/2010 – 30 martie 2010
MO 200/2010 – 30 martie 2010
MO 199/2010 – 30 martie 2010
MO 198/2010 – 29 martie 2010
MO 197/2010 – 29 martie 2010
MO 196/2010 – 29 martie 2010
MO 195/2010 – 29 martie 2010
MO 194/2010 – 26 martie 2010
MO 193/2010 – 26 martie 2010
MO 192/2010 – 26 martie 2010
MO 191/2010 – 25 martie 2010
MO 190/2010 – 25 martie 2010
MO 189/2010 – 25 martie 2010
MO 188/2010 – 24 martie 2010
MO 187/2010 – 24 martie 2010
MO 186/2010 – 24 martie 2010
MO 185/2010 – 23 martie 2010
MO 184/2010 – 23 martie 2010
MO 183/2010 – 23 martie 2010
MO 182/2010 – 22 martie 2010