FNGCIMM SA poate sa sustina, prin OUG nr. 9/2010, accesarea creditelor bancare destinate implementarii unor proiecte pe domenii prioritare pentru economia romaneasca. Incepand cu data de 29 martie 2010, in cadrul “Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei” Fondul poate sa acorde garantii, in numele si contul statului, beneficiarilor eligibili, pentru creditele de cofinantare accesate, credite ce pot ajunge la 15% din valoarea totala a proiectului. In categoria beneficiari ai programului de sprijin se incadreaza: unitati administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), institutii de invatamant superior de drept public acreditate, institute de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate, operatori regionali de servicii de alimentare cu apa si canalizare (societati comerciale, regii autonome), care indeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului de sprijin si conditiile din normele de creditare ale finantatorului si care solicita si primesc finantari din partea acestuia

Sursa: www.antena3.ro