Citiţi în continuare lista celor mai recent consolidate acte, introduse în Legalis.ro, precum şi ultimele 20 de ediţii ale Monitorului Oficial.

Acte consolidate astăzi, 17 martie

HG 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism
Ordin 433/2009 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor
Ordin 832/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă tehnică” a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia
Ordin 216/2008 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare
Ordin 39/2008 al Ministerului Apărării pentru delegarea către şeful Direcţiei management resurse umane a competenţei îndeplinirii atribuţiilor privind coordonarea şi controlul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”
Ordin 910/2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
Ordin 8/2006 al Băncii Naţionale a României privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile)

Lista celor mai recente ediţii ale Monitorului Oficial

MO 168/2010 – 16 martie 2010
MO 167/2010 – 16 martie 2010
MO 166/2010 – 15 martie 2010
MO 165/2010 – 15 martie 2010
MO 164/2010 – 15 martie 2010
MO 163/2010 – 15 martie 2010
MO 162/2010 – 12 martie 2010
MO 161/2010 – 12 martie 2010
MO 160/2010 – 12 martie 2010
MO 159/2010 – 12 martie 2010
MO 158/2010 – 11 martie 2010
MO 157/2010 – 11 martie 2010
MO 156/2010 – 11 martie 2010
MO 155/2010 – 10 martie 2010
MO 154/2010 – 10 martie 2010
MO 153/2010 – 09 martie 2010
MO 152/2010 – 09 martie 2010
MO 151/2010 – 09 martie 2010
MO 150/2010 – 08 martie 2010
MO 149/2010 – 08 martie 2010