Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.
Excepţia a fost ridicată de Lenuţa Barbu în dosarul nr. 14284/3/2009 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a civilă.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională, pentru considerentele expuse în decizie, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, respinge această excepţie.
În opinie separată, se consideră că excepţia trebuia admisă, prevederile art. 57 (devenit art. 63 după republicare) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei încălcând dispoziţiile art. 21 din Constituţie şi pe cele ale art. 6 parag. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Decizia CC nr. 73/2010 a fost publicată în MO 150/2010.