Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[26 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 648 din 24 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat.

Ştiri juridice »

[26 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 647 din 24 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 698/1425/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

Ştiri juridice »

[26 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 644 din 23 august a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Ştiri juridice »

[25 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 646 din 23 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor.

Ştiri juridice »

[25 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 645 din 23 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, documentul urmând a intra în vigoare la data de 22 septembrie 2016.

Ştiri juridice »

[24 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 641 din 22 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^¹ alin. (2), (3) și (8), art. 3^³ și 3^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Ştiri juridice »

[23 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 640 din 19 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Ştiri juridice »

[23 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 639 din 19 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 884/2016 privind înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a soiurilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe.

Ştiri juridice »

[23 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 636 din 18 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1343/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare și de finanțare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”.

Ştiri juridice »

[22 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 635 din 18 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 922/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București.