Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[16 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 672 din 12 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 2781/2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România.

Ştiri juridice »

[16 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 671 din 12 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1550/2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014.

Ştiri juridice »

[16 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 670 din 12 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1993/C/2014 al Ministerului Justiţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate.

Ştiri juridice »

[16 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 670 din 12 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 901/1199/2014 al Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Finanţelor Publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional asistenţă tehnică.

Ştiri juridice »

[15 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 669 din 11 septembrie a.c. a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 367 din 26 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a prevederilor art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865.

Ştiri juridice »

[15 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 669 din 11 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1442/2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ştiri juridice »

[12 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 668 din 11 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 728/2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru modificarea şi completarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 596/2014.

Ştiri juridice »

[12 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 664 din 10 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

Ştiri juridice »

[12 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 664 din 10 septembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

Ştiri juridice »

[11 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 663 din 9 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 4542/2014 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014—2015.