Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[25 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 877 din 24 noiembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1733/2015 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare și a Comisiei de atestare a persoanelor fizice și juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere.

Ştiri juridice »

[25 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 875 din 23 noiembrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 17 din 5 octombrie 2015 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind modul de soluționare a laturii civile în cazul condamnării inculpaților pentru infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul de a lămuri dacă, dezlegând acțiunea civilă, instanța urmează a dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârșirea acestor infracțiuni fie la plata sumelor reprezentând obligația fiscală principală datorată și la plata sumelor reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate, în condițiile Codului de procedură fiscală, fie la plata sumelor constând în creanța principală datorată și la plata dobânzii legale aferente, potrivit art. 1.088 din Codul civil.

Ştiri juridice »

[25 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 875 din 24 noiembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 286/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război.

Ştiri juridice »

[24 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 872 din 23 noiembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 2122/2015 al Ministerului Afacerilor Externe pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României.

Ştiri juridice »

[24 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 871 din 20 noiembrie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

Ştiri juridice »

[24 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 870 din 20 noiembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 3832/2015 al Ministerului Finanțelor Publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății.

Ştiri juridice »

[23 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 866 din 19 noiembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Ştiri juridice »

[23 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 865 din 19 noiembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 140/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Public.

Ştiri juridice »

[23 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 864 din 19 noiembrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 21 septembrie 2015 prin care, Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, și anume stabilirea înțelesului termenului „nevăzător”.

Ştiri juridice »

[20 Noi 2015]

În Monitorul Oficial nr. 863 din 19 noiembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.