Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[26 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 845 din 25 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea unor formulare.

Ştiri juridice »

[26 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2810/2016 pentrua probarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România.

Ştiri juridice »

[26 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 843 din 24 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare.

Ştiri juridice »

[26 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 841 din 24 octombrie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 540/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală.

Ştiri juridice »

[26 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 841 din 24 octombrie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 432/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza întâi și art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală.

Ştiri juridice »

[26 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 840 din 24 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1106/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Ştiri juridice »

[25 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 838 din 21 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 767/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Ştiri juridice »

[25 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 838 din 21 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 766/2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăți directe pentru agricultură care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Ştiri juridice »

[25 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 834 din 21 octombrie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 541/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor din anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Judecătorul prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru și judecătorul Daniel Marius Morar au formulat opinie separată în sensul respingerii excepției de neconstituționalitate.

Acces non-stop la legislație actualizată

În Legalis ai acces la toată legislația consolidată …

Ştiri juridice »

[24 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.