Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[29 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 480 din 28 iunie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 8 din 16 mai 2016 prin care se admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și se stabilește că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. 1 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 și 3 și art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) și (3) și art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, în situația în care acesta a renunțat la cererea de validare a popririi ori cererea a fost respinsă de instanță, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de către terțul poprit sau de către debitor.

Ştiri juridice »

[29 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 477 din 27 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005.

Ştiri juridice »

[29 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 447 din 27 iunie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 763/377/2016 al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.

Ştiri juridice »

[28 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 474 din 27 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 447/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

Ştiri juridice »

[28 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 473 din 24 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Ştiri juridice »

[28 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 471 din 24 iunie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 383/913/2016 al Ministerului Transporturilor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V și XVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ştiri juridice »

[27 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 469 din 24 iunie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 244 din 19 aprilie 2016 prin care Curtea „admite excepția de neconstituționalitate ridicată de George Marius Șopârlă, prin Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor Pro Lex, și de Vlad Mihai Diugan, prin Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor Pro Lex, în dosarele nr. 36.989/3/2014 și nr. 36.987/3/CA/2014 ale Tribunalului București – Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt neconstituționale”

Ştiri juridice »

[27 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 468 din 23 iunie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 11 din 5 mai 2016 prin care se admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.493/311/2015, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă „în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curții Constituționale, în cazul pluralității de infracțiuni constând într-o infracțiune pentru care potrivit Codului penal anterior a fost aplicată printr-o hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 861 din Codul penal anterior și, respectiv, o infracțiune săvârșită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este considerată legea nouă, stabilirea și executarea pedepsei rezultante în urma revocării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 86^4 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform art. 96 alin. (4) și (5) din Codul penal actual.”

Ştiri juridice »

[27 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 468 din 23 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 430/2016 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu.

Ştiri juridice »

[24 Iun 2016]

În Monitorul Oficial nr. 467 din 23 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 2 februarie 2016 în Cauza Drăgan împotriva României (Cererea nr. 65.158/09) Strasbourg prin care constată că a fost încălcat art. 3 din Convenție din cauza condițiilor de detenție ale reclamantului și a lipsei unui tratament dentar adecvat și a unei diete corespunzătoare.