Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[31 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 649 din 27 august a.c. a fost publicată Hotărârea nr. 13/2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011.

Ştiri juridice »

[31 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 649 din 27 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 961/2015 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015.

Ştiri juridice »

[31 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 649 din 27 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 685/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Ştiri juridice »

[28 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 647 din 26 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 2203/2015 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Ştiri juridice »

[28 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 648 in 26 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 965/XXXV/3598/274/2015 al Camerei Deputaților, al Senatului României și al Casei Naționale de Pensii pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.

Ştiri juridice »

[28 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 646 din 26 august a.c. a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020.

Ştiri juridice »

[26 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 644 din 25 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 640/2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil.

Ştiri juridice »

[26 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 642 din 24 august a.c. a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Ştiri juridice »

[25 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 641 din 24 august a.c. a fost publicată Norma nr. 15/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

Ştiri juridice »

[25 Aug 2015]

În Monitorul Oficial nr. 639 din 21 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 97/2015 al Ministerului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.