Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[1 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 631 din 28 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1419/328/2014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și al Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România — nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Ştiri juridice »

[1 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 630 din 28 august a.c. a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.

Ştiri juridice »

[1 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 630 din 28 august a.c. a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Ştiri juridice »

[29 Aug 2014]

În Monitorul Oficial nr. 629 din 27 august a.c. a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Ştiri juridice »

[29 Aug 2014]

În Monitorul Oficial nr. 628 din 27 august a.c. a fost publicată Hotărârea nr. 7/2014 al Camerei Consultanţilor Fiscali privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Ştiri juridice »

[29 Aug 2014]

În Monitorul Oficial nr. 627 din 27 august a.c. a fost publicat Regulamentul nr. 13/2014 al Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru modificarea şi completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Ştiri juridice »

[29 Aug 2014]

În Monitorul Oficial nr. 626 din 27 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 132/204 al Ministerului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 360/2004.

Ştiri juridice »

[28 Aug 2014]

În Monitorul Oficial nr. 624 din 26 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1534/2014 al Ministerului Afacerilor Externe prin care se dispune “publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2146 (2014), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Ştiri juridice »

[28 Aug 2014]

În Monitorul Oficial nr. 623 din 26 august a.c. a fost publicat Ordinul 2632/C/2014 al ministrului Justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, emis în urma propunerilor procurorului general, aprobate de CSM.

Ştiri juridice »

[28 Aug 2014]

În Monitorul Oficial nr. 623 din 26 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1071/2014 al Ministerului Finanţelor Publice de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)–(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.