Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[30 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 706 din 26 septembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 819/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.

Ştiri juridice »

[30 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 706 din 26 septembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”.

Ştiri juridice »

[30 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 705 din 26 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1838/2014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Ştiri juridice »

[30 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 705 din 26 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 815/2014 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2014—31 martie 2015.

Ştiri juridice »

[29 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 704 din 25 septembrie a.c. a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 463 din 17 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Ştiri juridice »

[29 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 703 din 25 septembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 809/2014 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Ştiri juridice »

[29 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 702 din 25 septembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 806/2014 pentru modificarea denumirilor unor structuri NATO în cuprinsul actelor normative în vigoare.

Ştiri juridice »

[26 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 701 din 24 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 13.291/2014 al Agenţiei Naţionale de Integritate privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 86/2013.

Ştiri juridice »

[26 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Ştiri juridice »

[26 Sep 2014]

În Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.