Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[22 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 549 din 21 iulie a.c. a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 896/2016 pentru modificarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006.

Ştiri juridice »

[22 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 548 din 20 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 446/2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.

Ştiri juridice »

[21 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 545 din 20 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre actele modificate se numără Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Ştiri juridice »

[21 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 543 din 19 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 156/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Ştiri juridice »

[21 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 542 din 19 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2047/2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”.

Ştiri juridice »

[21 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 542 din 19 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010.

Ştiri juridice »

[20 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 540 din 19 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 152/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

Ştiri juridice »

[20 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 539 din 18 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat (RegAS). Perioada de tranziție instituită pentru demararea funcționării efective și eficiente a RegAS se încheie la data de 31 decembrie 2016.

Ştiri juridice »

[20 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 539 din 18 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 852/2016 prin care instituția anunță intrarea în vigoare a optsprezece tratate internaționale.

Ştiri juridice »

[20 Iul 2016]

În Monitorul Oficial nr. 538 din 18 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Apărării Naționale nr. M.84/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naționale.