Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[31 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 562 din 29 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 858/2014 al Ministerului Economiei pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”.

Ştiri juridice »

[31 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 562 din 29 iulie a.c. a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Ştiri juridice »

[31 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 561 din 29 iulie a.c. a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale a României n. 360r din 25 iunie 2014 prin care se “respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială „Emiprod“ – S.R.L. şi Societatea Comercială „Cresco“ – S.R.L., ambele din Drobeta-Turnu Severin, în Dosarul nr. 9.089/101/2013 (nr. 9.089/101/2013/a86) al Tribunalului Mehedinţi – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal” şi se “constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin sunt constituţionale în raport cu criticile formulate”.

Ştiri juridice »

[31 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 560 din 29 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1079/2014 al Ministerului Transporturilor pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic.

Ştiri juridice »

[30 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 558 din 28 iulie a.c. a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică.

Ştiri juridice »

[30 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 556 din 28 iulie a.c. a fost publicată Hotărârea nr. 79/2014 al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013.

Ştiri juridice »

[30 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 555 din 28 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 923/2014 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Ştiri juridice »

[29 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 553 din 25 iulie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie—iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal.

Ştiri juridice »

[29 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 69/2014 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014.

Ştiri juridice »

[28 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 549 din 24 iulie a.c. a fost publicată Decizia Primului-Ministru nr. 240/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.