Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[5 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 738 din 1 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 800/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016.

Ştiri juridice »

[5 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 736 din 1 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 140/2015 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Ştiri juridice »

[5 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 735 din 1 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 794/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii.

Ştiri juridice »

[5 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 735 din 1 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 770/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013–2020, inclusiv Planul naţional de investiţii.

Ştiri juridice »

[2 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 733 din 29 septembrie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, prin care se modifică inclusiv Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, respectiv Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

Ştiri juridice »

[2 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 732 din 30 septembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție din 28 iunie 2015 în Cauza Ștefan Angelescu și alții împotriva României (Cererile nr. 30.198/04, 30.200/04, 3.484/05 și 36.298/07). Hotărârea este definitivă și a suferit o rectificaare la 10 ianuarie 2012 în temeiul art. 81 din Regulamentul Curții.

Ştiri juridice »

[2 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 732 din 30 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 2032/2015 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru stabilirea unor măsuri speciale de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.

Ştiri juridice »

[1 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 730 din 29 septembrie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Ştiri juridice »

[1 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 729 din 29 septembrie a.c. a fost publicată Hotărârea nr. 895/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Ştiri juridice »

[1 Oct 2015]

În Monitorul Oficial nr. 729 din 29 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 2010/2015 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014.