Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[18 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 919 din 17 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 5108/2014 al Ministerului Educației Naționale pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015—2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014.

Ştiri juridice »

[18 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 919 din 17 decembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Ştiri juridice »

[18 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 917 din 16 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 561/2014 al Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială.

Ştiri juridice »

[18 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 915 din 16 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1613/2014 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile — PNCC-SECA.

Ştiri juridice »

[18 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 914 din 16 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 10/2014 al Băncii Naţionale a României privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.

Ştiri juridice »

[17 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 911 din 15 decembrie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Ştiri juridice »

[17 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1100/2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“.

Ştiri juridice »

[17 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative.

Ştiri juridice »

[17 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 908 din 15 decembrie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 457 din 16 septembrie a.c. referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4, art. 13 şi art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Ştiri juridice »

[17 Dec 2014]

În Monitorul Oficial nr. 907 din 15 decembrie a fost publicată Legea nr. 162/2014 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008.