Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[26 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai a.c. a fost publicat Ordinul nr. 572/2015 al Ministerului Finanţelor Publice pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014.

Ştiri juridice »

[26 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei.

Ştiri juridice »

[26 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 354 din 22 mai a.c. a fost publicat Ordinul nr. 648/2015 al Ministerului Transporturilor privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România.

Ştiri juridice »

[26 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 353 din 22 mai a.c. a fost republicată Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în temeiul art. II din Legea nr. 90/2015 pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 27 aprilie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ştiri juridice »

[25 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 352 din 21 mai a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.

Ştiri juridice »

[25 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 351 din 21 mai a.c. a fost publicată Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 49/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 477 A din 26 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti — Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 4.728/2/2014.

Ştiri juridice »

[25 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 350 din 21 mai a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1643/C/2015 al Ministerului Justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Ştiri juridice »

[22 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 349 din 20 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Ştiri juridice »

[22 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 348 din 20 mai a.c. a fost publicat Ordinul nr. 48/2015 al Ministerului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 100/2011.

Ştiri juridice »

[22 Mai 2015]

În Monitorul Oficial nr. 346 din 20 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 114/2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003.