Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[16 Apr 2014]

În Monitorul Oficial nr. 273 din 14 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 562/2014 al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism din cadrul Ministerului Economiei pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism.

Ştiri juridice »

[16 Apr 2014]

Legea nr. 45/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 14 aprilie a.c.,modifică şi completează Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“.

Ştiri juridice »

[16 Apr 2014]

Prin Decizia nr. 255/2014 a Consiliului Naţional al Audiovizualului, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 14 aprilie a.c., au fost aprobate principiile şi regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale.

Ştiri juridice »

[15 Apr 2014]

În Monitorul Oficial nr. 271 din 14 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 890/2014 al Ministerului Afacerilor Externe privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României.

Ştiri juridice »

[15 Apr 2014]

În Monitorul Oficial nr. 270 din 11 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 544/2014 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

Ştiri juridice »

[15 Apr 2014]

În Monitorul Oficial nr. 269 din 11 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 53/2014 al Ministerul Afacerilor Interne pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.

Ştiri juridice »

[15 Apr 2014]

În Monitorul Oficial nr. 269 din 11 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 51/2014 al Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă.

Ştiri juridice »

[14 Apr 2014]

În Monitorul Oficial nr. 268 din 11 aprilie a.c. a fost publicată Norma nr. 4/2014 a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare.

Ştiri juridice »

[14 Apr 2014]

În Monitorul Oficial nr. 266 diin 10 aprilie a.c. a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Ştiri juridice »

[14 Apr 2014]

În Monitorul Oficial nr. 264 din 10 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014.