Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[23 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 761 din 21 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 837/2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate.

Ştiri juridice »

[23 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 759 din 20 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 856/2014 Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase.

Ştiri juridice »

[21 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 758 din 20 octombrie a.c. a fost publicată Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

Ştiri juridice »

[21 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 756 din 17 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1463/2014 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor şi responsabilităţile acestuia.

Ştiri juridice »

[20 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie a.c. a fost publicată Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.

Ştiri juridice »

[20 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie a.c. a fost publicată Legea nr. 137/2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

Ştiri juridice »

[20 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie a.c. a fost publicată Legea nr. 135/2014 modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

Ştiri juridice »

[20 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 752 din 16 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 3591/2014 al Ministerului Justiţiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2014.

Ştiri juridice »

[17 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 749 din 15 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1505/2014 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea denumirii, sediului şi competenţei teritoriale a unităţilor de administrare din alcătuirea filialelor de îmbunătăţiri funciare ale Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare.

Ştiri juridice »

[17 Oct 2014]

În Monitorul Oficial nr. 749 din 15 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1468/2014 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II – 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.