Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[27 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 549 din 23 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 837/2015 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. і) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Ştiri juridice »

[27 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 548 din 23 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1343/2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie.

Ştiri juridice »

[27 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 546 din 22 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 355/2015 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale.

Ştiri juridice »

[24 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 546 din 22 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 80/2015 al Ministerului Afacerilor Interne privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu.

Ştiri juridice »

[24 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 546 din 22 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al României.

Ştiri juridice »

[24 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 546 din 22 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.

Ştiri juridice »

[23 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 543 din 21 iulie a.c. a fost publicată Decizia nr. 427/2015 a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.

Ştiri juridice »

[23 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 542 din 21 iulie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 576/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

Ştiri juridice »

[22 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 7/2015 al Băncii Naționale a României privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit.

Ştiri juridice »

[22 Iul 2015]

În Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie a.c. a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.