Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[29 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 654 din 25 august a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 8 iunie 2016 prin care s-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală, în Dosarul nr. 1.624/1/2016, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:

1. Acțiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea și, respectiv, dobândirea, deținerea sau folosirea) reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor?

2. Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi același cu subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta?

3. Infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune autonomă sau este o infracțiune subsecventă aceleia din care provin bunurile?

Ştiri juridice »

[29 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 654 din 25 august a.c. a fost publicată Norma Autoității de Supraveghere Financiară nr. 35/2016 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.

Ştiri juridice »

[29 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 652 din 25 august a.c. a fost publicat Regulamentul Băncii Naționale a Romniei nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României.

Ştiri juridice »

[26 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 648 din 24 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat.

Ştiri juridice »

[26 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 647 din 24 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 698/1425/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

Ştiri juridice »

[26 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 644 din 23 august a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Ştiri juridice »

[25 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 646 din 23 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor.

Ştiri juridice »

[25 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 645 din 23 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, documentul urmând a intra în vigoare la data de 22 septembrie 2016.

Ştiri juridice »

[24 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 641 din 22 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^¹ alin. (2), (3) și (8), art. 3^³ și 3^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Ştiri juridice »

[23 Aug 2016]

În Monitorul Oficial nr. 640 din 19 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.