Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[28 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 323 din 27 aprilie a.c. a fost publicată Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are responsabilitatea elaborării politicii naţionale în domeniul achiziţiilor publice verzi, precum şi a Planului naţional de achiziţii publice verzi care stabileşte ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziţii publice verzi.

Ştiri juridice »

[28 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 321 din 26 aprilie a.c. a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, act care abrogă Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea nr. 22/2010 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Ştiri juridice »

[28 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 320 din 26 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 75/2016 pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.

Ştiri juridice »

[27 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 314 din 25 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1193/2016 pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România.

Ştiri juridice »

[26 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 315 din 25 aprilie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 172 din 24 martie 2016 prin care este admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

Ştiri juridice »

[26 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 312 din 22 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1192/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România.

Ştiri juridice »

[26 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 312 din 22 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1189/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România.

Ştiri juridice »

[26 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 311 din 22 aprilie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acţiune se prevăd anual prin bugetul instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiune.

Ştiri juridice »

[25 Apr 2016]

Conform Legii privind planificarea apărării nr. 203/2015, Carta albă a apărării, denumită în continuare Carta albă, este documentul de planificare a apărării la nivel departamental care are ca scop îndeplinirea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării și implementarea obiectivelor de apărare stabilite de Programul de guvernare. Carta albă este elaborată de Ministerul Apărării Naționale, însușită de Guvernul României, avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și aprobată de Parlament, conform legii, pentru un orizont de 4 ani (2015-2019). Carta albă a apărării a fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 12/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 22 aprilie a.c.

Ştiri juridice »

[25 Apr 2016]

În Monitorul Oficial nr. 308 din 21 aprilie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 151 din 17 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România.