Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[10 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 95 din 8 februarie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.

Ştiri juridice »

[10 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 94 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 587/2016 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Ştiri juridice »

[10 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 93 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 138/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 399/2013.

Ştiri juridice »

[10 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 92 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 104/2016 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Ştiri juridice »

[9 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 91 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 521/2016 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular.

Ştiri juridice »

[9 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 90 din 5 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 105/2016 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire.

Ştiri juridice »

[9 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 89 din 5 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 531/2016 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalăprivind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Ştiri juridice »

[8 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 87 din 5 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 101/2016 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană.

Ştiri juridice »

[8 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 85 din 4 februarie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe.

Ştiri juridice »

[8 Feb 2016]

În Monitorul Oficial nr. 84 din 2 februarie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 895/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din Codul de procedură civilă.