Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[25 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 548 din 24 iulie a.c. a fost publicat Regulamentul nr. 3/2014 al Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici.

Ştiri juridice »

[25 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 546 din 23 iulie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în care se analizează sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancţionator al recidivei, în situaţia în care fapta a fost săvârşită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile şi persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu reţinerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior, în situaţia în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art. 6 din noul Cod penal.

Ştiri juridice »

[25 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 546 din 23 iulie a.c. a fost publicat Regulamentul nrr 3/2014 al Băncii Naționale a României pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.

Ştiri juridice »

[25 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 544 din 23 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 64/2014 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali.

Ştiri juridice »

[25 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 544 din 23 iulie 2014 a fost publicată Decizia Curții Constitutționale a României nr. 359 din 25 iunie 2014, prin care instanța “respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Todica Aniko în Dosarul nr. 4.074/83/2013 al Tribunalului Satu Mare — Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 7 alin. (4) şi (5) şi ale art. 48 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate”.

Ştiri juridice »

[24 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 543 din 22 iulie a.c. a fost publicată Hotărârea CEDO din 14 ianuarie 2014 în Cauza Asociaţia Victimelor Magistraţilor din România împotriva României.

Ştiri juridice »

[24 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 543 din 22 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 110/2014 al Ministerului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Ştiri juridice »

[24 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 541 din 22 iulie a.c. a fost publicată Hotărârea nr. 866/2014 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007.

Ştiri juridice »

[24 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 541 din 22 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 83/2014 al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar.

Ştiri juridice »

[23 Jul 2014]

În Monitorul Oficial nr. 540 din 21 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 936/2014 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.