Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[24 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Ştiri juridice »

[24 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 831 din 20 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale Anti-Doping nr. 265/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel.

Ştiri juridice »

[24 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 831 din 20 octombrie a.c. a fost publicată Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Legea intră în vigoare la 8 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 13, art. 14 alin. (3) și (4) și art. 15, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ştiri juridice »

[21 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie a.c. a fost publicată Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Ştiri juridice »

[21 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 826 din 19 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 26 ianuarie 2016 în Cauza Muncaciu împotriva României (Cererea nr. 12.433/11).

Ştiri juridice »

[21 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 824 din 19 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 2/2016 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

Ştiri juridice »

[21 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 824 din 19 octombrie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

Ştiri juridice »

[20 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 823 din 18 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5415/2016 pentru aprobarea Procedurii privind recunoașterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfășurării activității didactice în România.

Ştiri juridice »

[20 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 823 din 18 octombrie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Ştiri juridice »

[19 Oct 2016]

În Monitorul Oficial nr. 820 din 18 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 938/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.