Considerații doctrinare și jurisprudența recentă

Necesitatea unei revizuiri parţiale a primei ediţii a apărut relativ repede, după modificarea Codului civil prin Legea nr. 60/2012.

Astăzi, însă, situaţia este în mod evident diferită. În primul rând, au apărut „marile” acte normative, înscrise în aceeaşi linie de reformare a legislaţiei, începută odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, în 2011: este vorba de noul Cod de procedură civilă şi de noile Coduri penal şi de procedură penală. Apoi, au urmat modificările acestor noi legi importante, dintre care menţionăm mai ales Legea nr. 138/2014.

Aşa fiind, ediţia a doua a lucrării ţine cont nu numai de aceste modificări legislative, ci şi de consideraţiile doctrinare şi, mai ales, de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile Codului civil.

Colectiv de prestigiu

Comentariul este realizat de un colectiv de 33 autori, atât teoreticieni, cât şi practicieni ai dreptului, ceea ce asigură o viziune pragmatică asupra interpretării şi aplicării textelor din cod. Coordonatorii sunt: Flavius-Antoniu Baias, Conf. univ. dr., Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti; Eugen Chelaru, Prof. univ. dr., Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti, Avocat; Rodica Constantinovici, Doctor în drept, Avocat; Ioan Macovei, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Avocat. Vezi aici întregul colectiv de autori

Relaţii extinse între doctrină-lege-jurisprudenţă – doar în formatul online!

La doi ani de la apariția primei ediții, Noul Cod civil continuă să fie un „pilon” în jurul căruia se „construiesc” susţineri, critici, orientări ale doctrinei şi ale practicii. Structura comentariului este îmbogăţită, în formatul online, de existenţa linkurilor active din fiecare articol, către doctrina, legislaţia naţională şi internaţională, precum şi jurisprudenţa citate de autorii lucrării.

Consultanți panoul de Conexiuni al Legalis® pentru cele mai noi referințe către acte normative, alte volume de doctrină, respectiv speţele citate de autori.

Cumpără Noul Cod civil. Comentariu Online

Lucrarea „Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Ediția 2” este disponibilă în secțiunea Comentarii Online din cuprinsul Legalis® la preţul de catalog de 70 Eur, fără TVA, pentru 1 utilizator. Pentru comenzi directe folosiți formularul din dreapta.

Contul Legalis®  vă permite evaluarea gratuită a primelor 5 articole ale noii ediţii.

Creează un cont Legalis® și accesează noul volum!

Ilustrație via Shutterstock