Jurisprudenţa este cea care, completând doctrina și textele de lege, ajută în rezolvarea situațiilor juridice!

Nu este nevoie să motivăm prezența unei secțiuni dedicate și complexe de jurisprudență în Legalis 2.0. Cu peste 130.000 de decizii ale instanțelor românești și internaționale, inclusiv decizii comentate de specialiști pentru o mai bună înțelegere a soluțiilor găsite de instanțe, suntem convinși că veți găsi argumente suficiente pentru a alege Jurisprudența în lista dumneavoastră de module.

Jurisprudența instanțelor române

Deciziile și hotărârile instanțelor naționale sunt împărțite în secțiuni relevante: Hotărâri ale instanţelor române, Buletinul Curţilor de Apel, Buletinul Casaţiei și, din luna decembrie 2012, Buletinul Curţilor de Apel – Supliment.

Suplimentul BCA se actualizează periodic, conținând un număr important de decizii pe care nu le veți regăsi în edițiile tipărite ale revistei.

Află aici mai multe informaţii despre Suplimentul BCA

Jurisprudența instanțelor internaționale

În această secțiune veți găsi în primul rând o colecție unică de hotărâri ale Curții Europene ale Drepturilor Omului, cu note și comentarii ale autorului Radu Chiriță, în completarea jurisprudenței publicate în Monitorul Oficial al României, partea I. Pentru o imagine completă a jurisprudenței internaționale, aveți la dispoziție și secțiunea de jurisprudență din modulul Documente UE, în care veți putea consulta deciziile Curții de Justiţie, ale Tribunalul, respectiv ale Tribunalul Funcţiei Publice ale Uniunii Europene.

Conexiuni, relații, tematici

Interacțiunea dintre jurisprudență și restul conținutului Legalis se face prin intermediul linkurilor complexe și al informațiilor suplimentare afișate ori de câte ori vizualizați o decizie din secțiunile de jurisprudență. Veți regăsi în paniul Sumar Conexiuni detalii specifice hotărârilor instanțelor române, precum indexul tematic, indexul alfabetic și legislația relevantă care vă vor ajuta să rafinați căutările în Legalis 2.0.