Acum vizualizaţi Legalis Debut. Dacă sunteţi abonat Legalis, apăsaţi butonul Autentificare (dreapta sus). Dacă nu sunteţi încă abonaţi, creaţi aici un cont nou.
 se încarcă...
Actualizări Legalis

Bugetul de stat pe anul 2017 - Legea nr. 6/2017

Știri C.H. Beck - 18 Februarie 2017

Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul nr. 6/2017 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Știri C.H. Beck - 17 Februarie 2017

Detalii tehnice pentru efectuarea bonității de către creditorii nonfinanciari - Ordinul nr. 115/2017 al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Știri C.H. Beck - 16 Februarie 2017

Avizul favorabil privind iniţierea de către Preşedintele României a unui referendum naţional consultativ cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei - Hotărârea nr. 5/2017 a Parlamentului României

Știri C.H. Beck - 15 Februarie 2017

Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare - Ordinul nr. 3124/2017 al Ministerului Educației Naționale

Știri C.H. Beck - 14 Februarie 2017

Revistele Legalis
Recomandări din Curierul Judiciar 12/2016:
Editorial
Prof. univ. dr. Augustin Fuerea abordează o tematică actuală în articolul BREXIT – trecut, prezent, viitor – mai multe întrebări și tot atâtea răspunsuri posibile
Dreptul afacerilor
Despre Acţiunile în răspundere civilă delictuală în domeniul concurenţei. Abordare generală. Transpunerea directivei europene în dreptul intern în articolul semnat de Drd. Ana-Maria Udrişte și Maria Constantinescu
Drept penal
Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale: Independenţa magistratului – condiţie a unui proces echitabil este titlul articolului semnat de Drd.Iulia-Elena Nistor,
Recomandări din Curierul Fiscal nr. 12/2016:
Impozite directe
Articolul semnat de Elena Doagă (Associate Manager, KPMG România), Daniela Oprescu (director, KPMG România), Ioana Chiculiță (consultant, KPMG România) analizează noțiunea de LCEF și implicațiile pe care aceasta le are în domeniul companiilor offshore.
Practică fiscal-contabilă
„Transferul rezervelor la categoria dividende și distribuirea acestora către participanții la societate. Contribuția la sănătate dacă dividendele sunt distribuite în anul 2016, dar plătite efectiv în anul 2017”, în articolul semnat de Adrian Bența, Consultant fiscal.

Toate Documentele, Căutare în text: "legea 677" (2659 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice" (177 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "H.G. nr. 34/2009" (1833 rez.)
Toate Documentele, Căutare în Conexiuni: "Ordin 1969/2007" (37 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "O.U.G. nr. 80/2013." (1078 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "contrabandă" (1035 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "contrabandă" (1035 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "contrabanfă" (2 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "ordonanta nr. 63/2015" (1813 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "contract de munca 1/2015" (1777 rez.)
Toate Documentele, Căutare în Conexiuni: "OUG 80/2013" (327 rez.)
Toate Documentele, Căutare în Conexiuni: "OG 80/2013" (5 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "ordin 6129 standarde" (14 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "ordin 6129 criterii" (7 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "om 6129 criterii" (9 rez.)

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Breviar legislativ - Ianuarie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Legea privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Breviar legislativ - Ianuarie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Adoptarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Breviar legislativ - Ianuarie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Breviar legislativ - Decembrie 2016

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificări privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

Breviar legislativ - Decembrie 2016

Laura Ștefan

Linii principale în Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale privind abuzul în serviciu

Instanța de contencios constituțional a fost sesizată cu mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau atât prevederile vechiului Cod penal privind abuzul în serviciu , cât și prevederile Legii nr. 78/2000 care în art. 132 reglementează o formă specială a acestei infracțiuni . Curtea a analizat în ce măsură aceste reglementări respectă condiția predictibilității – esențială pentru ca o normă incriminatorie să fie constituțională. În subsidiar, Curtea a arătat că răspunderea penală trebuie folosită doar pentru a sancționa cele mai grave încălcări ale cadrului legislativ, ea neînlăturând celelalte forme de răspundere – contravențională, disciplinară sau civilă – care sunt antrenate de abaterile de o gravitate mai redusă.

Editorial Legalis - 1 Noiembrie 2016

Editura C.H. Beck

Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații

Apariții editoriale recomandate - 2 Noiembrie 2016

Editura C.H. Beck

Răspunderea funcţionarilor publici

Apariții editoriale recomandate - 16 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 16 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 15 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Confiscarea extinsa: intre de ce si cat de mult?

Apariții editoriale recomandate - 27 Ianuarie 2016

Produse Noi
Această nouă ediție, cum era și firesc, subliniază și explică modificările legislative apărute după prima publicare a lucrării.
De asemenea, au fost revizuite, completate sau explicate mai amplu, unele abordări teoretice, ținând cont de evoluția legală, doctrinară sau jurisprudențială. În acord cu rațiunea și obiectivele generale ale lucrării, această nouă ediție se concentrează în primul rând pe actualizarea și interpretarea jurisprudenței create după ediția anterioară.

Semnele de carte
Director
20 Feb.
2017
Schimbă dataAcum în legalis Comentarii online

Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția 2

Codul penal - Comentariu pe articole. Ediția 2Peste 28 de decizii ale instanțelor naționale, inclusiv recursurile în interesul legii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, deciziile instanței supreme, precum și orice alte hotărâri ale instanțelor cu relevanță în aplicarea corectă a legii penale, au fost avute în vedere în comentariile cuprinse în ediția 2 a lucrării Codul penal. Comentariu pe articole.

Ca și în ediția anterioară, nu lipsește nici acum Tabelul de corespondenţe între articolele Codului penal în vigoare și cele cuprinse în Codul penal din 1969 şi alte acte normative.

În ediția online beneficiați de legături active către jurisprudența și actele normative relevante, dar și de instrumente de lucru utile precum salvarea fragmentelor de interes cu citările aferente sau salvarea de semne de carte.

Volumul semnat de Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea și Francisca-Maria Vasile a fost publicat la sfârșitul lunii noiembrie 2016 de către Editura C.H. Beck și poate fi consultat integral online în secțiunea legalis Comentarii online.

Preview 1/1 Next
Top