Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi butonul Autentificare (dreapta sus). Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
Actualizări Legalis

Instrucţiuni privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, aprobate prin Ordinul nr. 117/2017 al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Știri C.H. Beck - 19 August 2017

Denumirile calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017 - HG nr. 577/2017

Știri C.H. Beck - 18 August 2017

Modificări privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Știri C.H. Beck - 17 August 2017

Modificări privind Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

Știri C.H. Beck - 12 August 2017

Modificări privind Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017-2019

Știri C.H. Beck - 11 August 2017

Revistele Legalis
Recomandări din Curierul fiscal 7/2017:
Impozite directe
„Instituţia sediului permanent” este tema studiului semnat de avocat Delia Stoian, în care este abordată, într-o formă structurată și exemplificativă, problematica noţiunii de sediu permanent.
Impozite indirecte
„Cum ne afectează definirea bunului imobil din perspectiva TVA. Atenţie la încadrarea corectă a serviciilor prestate în legătură cu bunurile imobile. Autorităţile fiscale din România nu rambursează Taxa pe valoare adăugată facturată incorect” este tema articolului semnat de Mihaela Hampu-Curcă, Manager Tax Advisory, Mazars.
Procedură fiscală
În acest număr continuă seria articolelor semnate de jr. consultant în afaceri, Horaţiu Sasu, pe tema Principiului legalităţii în materie fiscală.
Impozite directe
Despre Beneficii salariale cu facilităţi fiscale şi includerea acestora în politica de beneficii, în articolul semnat de Laura Badea, Assistant, People Services, KPMG România şi Andra Gatea, Senior Assistant, People Services, KPMG România
Dispunem de un cadru funcţional pentru impozitarea veniturilor jucătorilor din segmentul online. Poate fi îmbunătăţit? este tema articolului semnat de Laura Badea, Tax Deputy Manager, Țuca Zbârcea & Asociaţii Tax

Toate Documentele, Căutare în text: "Statut Profesie Avocat" (398 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "Stimulent de inserție " (89 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "buget" (28496 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în Index tematic: "Drept civil", Secţie: "civila", În text: "darea in plata" (21 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în Index tematic: "Drept civil", Secţie: "civila", În text: "darea in plata" (21 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "HG nr. 1425/2006" (90 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "lege" (295273 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "criminalistica" (3103 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "Evolutia transportului aerian" (414 rez.)
Legislaţie, Căutare în Articolul: "352", Tip: "cod_procedura_penala" (1 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în În text: "darea in plata admitere darea in plata" (124 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "Notificare prealabilă a unei concentrări" (3140 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "procedura fiscala" (24045 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "500/2011" (9 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "500/2011" (9 rez.)

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificări în legislația privind regimul deşeurilor

Breviar legislativ - Iulie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificări în legislația privind ucenicia la locul de muncă şi efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Breviar legislativ - Iulie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Breviar legislativ - Iulie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Breviar legislativ - Iunie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Breviar legislativ - Iunie 2017

Laura Ștefan

Linii principale în Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale privind abuzul în serviciu

Instanța de contencios constituțional a fost sesizată cu mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau atât prevederile vechiului Cod penal privind abuzul în serviciu , cât și prevederile Legii nr. 78/2000 care în art. 132 reglementează o formă specială a acestei infracțiuni . Curtea a analizat în ce măsură aceste reglementări respectă condiția predictibilității – esențială pentru ca o normă incriminatorie să fie constituțională. În subsidiar, Curtea a arătat că răspunderea penală trebuie folosită doar pentru a sancționa cele mai grave încălcări ale cadrului legislativ, ea neînlăturând celelalte forme de răspundere – contravențională, disciplinară sau civilă – care sunt antrenate de abaterile de o gravitate mai redusă.

Editorial Legalis - 1 Noiembrie 2016

Editura C.H. Beck

Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații

Apariții editoriale recomandate - 2 Noiembrie 2016

Editura C.H. Beck

Răspunderea funcţionarilor publici

Apariții editoriale recomandate - 16 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 16 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 15 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Personalitatea juridica in dreptul organizatiilor

Apariții editoriale recomandate - 27 Ianuarie 2016

Produse Noi
Ediţia 2, realizată de un colectiv extins de 21 de autori, analizează numeroase soluţii de practică judiciară pronunţate fie de instanţa supremă, fie de celelalte instanţe, în mare parte nepublicate anterior. Sunt de asemenea relevate şi analizate cele mai recente standarde de protecţie a drepturilor fundamentale astfel cum au fost reţinute sau dezvoltate de către CtEDO sau de CJUE un scurt sumar care însoțește fiecare comentariu
Notăm totodată analiza aplicabilității pentru identitate de rațiune a considerentelor D.C.C. nr. 336 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 235 alin. (1) C.proc.pen. (M.Of. nr. 342 din 19 mai 2015) în cazul trimiterii în judecată a inculpatului arestat preventiv, sub aspectul stabilirii naturii termenul de 5 zile stipulat de art. 207 alin. (1) C.proc.pen., avându-se totodată în vedere și existența deciziilor Curții Constituționale nr. 145 din 17 martie 2016, nr. 251 din 5 mai 2016 și respectiv nr. 276 din 10 mai 2016.

Semnele de carte
Director
19 Aug.
2017
Schimbă data
Top