Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
Actualizări Legalis

Modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială - OUG nr. 82/2017

Știri C.H. Beck - 18 noiembrie 2017

Modificări privind criteriile referitoare la autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României

Știri C.H. Beck - 17 noiembrie 2017

Metodologia pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în care se poate practica şi activitatea de piscicultură - Ordin nr. 1093/2017 al Ministerului Apelor şi Pădurilor

Știri C.H. Beck - 16 noiembrie 2017

Modificări privind Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi

Știri C.H. Beck - 15 noiembrie 2017

Modificări privind legea educaţiei naţionale

Știri C.H. Beck - 14 noiembrie 2017

Revistele Legalis
Conferinţa Dreptul Afacerilor 2017
Lucrările ediţei a XIII-a a Conferinţei Dreptul Afacerilor desfășurată la București, în data de 16 iunie 2017 și având ca tematică Aspecte procedurale în dreptul afacerilor şi insolvenţă, sunt prezentate integral în acest număr al Revistei Curierul Judiciar.
Recomandări din Curierul fiscal 8/2017:
Impozite directe
Despre „Scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare – între reguli normale şi reguli constrângătoare” discută în această ediţie a Curierului fiscal, Horaţiu Sasu, Horaţiu Sasu, Jr., Consultant în afaceri.
Fiscalitate internaţională
Teodora Alecu, Director și Ioana Urse, Tax Senior Assistant - Tax, Transfer Pricing, KPMG Romania analizează aspecte fiscale referitoare la evitarea dublei impuneri în articolul cu titlul „Existenţa sediilor permanente – pe agenda organismelor internaţionale”.
Dreptul afacerilor
O temă mereu actuală - Indemnizaţia pentru creşterea copilului în cazul mamelor care au desfăşurat activitate dependentă în afara României - este abordată de Irina Marinescu, Manager People Services, KPMG Tax SRL; Iulia Pușcașu, Consultant People Services, KPMG Tax SRL.

Toate Documentele, Căutare în text: "l287/2009" (2 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2012", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "681" (1 rez.)
Legislaţie, Căutare în În text: "lege 346" (1638 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2007", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "61" (1 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2012", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "51" (1 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2001", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "330" (1 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2001", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "330" (1 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2012", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "681" (1 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "legea sanatatii" (25306 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "80/2013" (15 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2015", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "774" (1 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "c.civ." (4087 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "iccj 78/2014" (4 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2007", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "61" (1 rez.)
Legislaţie, Căutare în text: "lege 346" (1638 rez.)

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Breviar legislativ - Octombrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile

Breviar legislativ - Octombrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

Breviar legislativ - Octombrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificarea Statutului deputaților și al senatorilor

Breviar legislativ - Octombrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificarea art. 465 din Codul Fiscal

Breviar legislativ - Septembrie 2017

Florin-Răzvan Radu

Înființarea unui Parchet European - un proiect ambițios al Uniunii Europene, tot mai aproape de realizare

➢ Foarte scurtă privire istoricăCrearea unui Parchet European părea până nu demult aproape o utopie. Cu 20 de ani în urmă, când, prin lucrarea Corpus Juris, a fost lansată ideea înființării unui Parchet European pentru urmărirea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, puţini erau cei care credeau într-un asemenea proiect.Această inițiativă a mediului academic a fost la scurt timp preluată de Comisia Europeană, care, patru ani mai târziu, în 2001, a supus dezbaterii posibilitatea înfiinţării Parchetului European prin Cartea Verde privind protecția penală a intereselor financiare ale Comunităţii și înfiinţarea unui Birou al Procurorului European.

Editorial Legalis - 9 noiembrie 2017

Editura C.H. Beck

Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații

Apariții editoriale recomandate - 2 noiembrie 2016

Editura C.H. Beck

Răspunderea funcţionarilor publici

Apariții editoriale recomandate - 16 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 16 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 15 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Personalitatea juridica in dreptul organizatiilor

Apariții editoriale recomandate - 27 Ianuarie 2016

Produse Noi
Ediţia 2, realizată de un colectiv extins de 21 de autori, analizează numeroase soluţii de practică judiciară pronunţate fie de instanţa supremă, fie de celelalte instanţe, în mare parte nepublicate anterior. Sunt de asemenea relevate şi analizate cele mai recente standarde de protecţie a drepturilor fundamentale astfel cum au fost reţinute sau dezvoltate de către CtEDO sau de CJUE un scurt sumar care însoțește fiecare comentariu
Notăm totodată analiza aplicabilității pentru identitate de rațiune a considerentelor D.C.C. nr. 336 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 235 alin. (1) C.proc.pen. (M.Of. nr. 342 din 19 mai 2015) în cazul trimiterii în judecată a inculpatului arestat preventiv, sub aspectul stabilirii naturii termenul de 5 zile stipulat de art. 207 alin. (1) C.proc.pen., avându-se totodată în vedere și existența deciziilor Curții Constituționale nr. 145 din 17 martie 2016, nr. 251 din 5 mai 2016 și respectiv nr. 276 din 10 mai 2016.

Semnele de carte
Director
20 Noi.
2017
Schimbă data
Nou în modulul reviste legalis

Revista Curierul fiscal nr. 9/2017

Revista Curierul fiscal nr. 9/2017Numărul 9 al revistei Curierul fiscal prezintă discuțiile noutăților din sfera TVA la nivel național, dar și aspecte importante în practica fiscală și contabilă, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. 

Vă recomandăm:

 

În secțiunea Impozite indirecte, articolul semnat de Alina Necșulescu (Manager, Indirect Taxation Services) și  Adrian Lincă (Assistant, Indirect Taxation Services), în care autorii ne vorbesc despre propunerea de plată defalcată a TVA, punând în valoare neajunsurile, piedicile și rezultatele practice pe care le va avea o astfel de măsură asupra mediului de afaceri.

 

Secțiunea Procedură fiscală în cadrul căreia prof.univ.dr. Nadia-Cerasela Aniței ne explică pe larg, cum ne-a obișnuit, procedeul de soluţionare al contestaţiilor formulate împotriva titlului de creanţă fiscală şi împotriva altor acte administrativ fiscale.

Preview 1/2 Next
Top