Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 731, Partea I, din 27.11.2013

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

ORDIN Nr. 1.906/2013Nr. 1.228/2013Nr. 2.474/2013

de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a șasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

M.Of. nr. 731, Partea I, din 27.11.2013

Având în vedere prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate ale cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu completările ulterioare;

– art. 11 „Eligibilitatea cheltuielilor“ din Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999;

– art. 55 „Proiecte generatoare de venituri“ din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

– art. 187 „Costuri eligibile“ din Regulamentul delegat UE nr. 1.268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

– alin. 52 din Preambulul Regulamentului delegat (UE) nr 1.268/2012;

– Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a șasea) în cauza T-89/10 „Fonduri structurale – Contribuție financiară – Autostrada M43 între Szeged și Mako – TVA – Cheltuială neeligibilă“, Ungaria împotriva Comisiei Europene,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, ministrul fondurilor europene și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1

Art. 2

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana CâmpeanuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

25 Oct.
2021
Schimbă data
Top