Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 440, Partea I, din 18.07.2013

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ORDIN Nr. 4.204/2013

pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

M.Of. nr. 440, Partea I, din 18.07.2013

În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,

luând în considerare propunerile Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare privind modificarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. I

Art. II

Art. III

Art. IV

Ministrul educației naționale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 25 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 26 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 6.560/2012

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 6.560/2012)

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 6.560/2012)Note de subsol:
*:

Punctajul total este orientativ și nu compensatoriu, întrucât este necesară atingerea standardelor minimale pentru fiecare dintre criteriile C1–C8. Pentru profesor și CS I candidatul trebuie să fie prim-autor/autor principal la cel puțin un articol publicat într-o revistă cotată ISI. În situația în care un candidat nu îndeplinește unul din criteriile minimale, având mai puțin de 20% din valoarea acestuia, atunci Comisia de concurs poate considera, justificând îndeplinirea cu mult peste standarde a altor indicatori, propunerea de validare a concursului.

*):

Conform situației curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS.

**):

Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și publicate în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.

(1):

Brevet obținut prin European Patent Office, brevete SUA, Canada, Coreea de Sud, Australia, Japonia, Noua Zeelandă.

(2):

Se includ și brevetele care nu se încadrează în (1).

(5):

Autocitarea este citarea de către un autor a uneia sau mai multor lucrări proprii (citarea lucrărilor în discuție de către coautori nu constituie autocitare pentru autorul respectiv).

(3):

Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Thomson Reuters Mașter Journal List, Google Scholar. CNATDCU și MEN vor acorda sprijinul și logistica necesare pentru documentare.

(4):

Analiza se realizează pe baza informațiilor din Web of Science: CNATDCU și MEN vor acorda sprijinul și logistica necesare pentru documentare.

(6):

Standardele iau în considerare întreaga activitate a candidatului.

(7):

Pentru cariera de cercetător științific sunt luate în considerare, ca standarde minimale obligatorii, componentele de performanță științifică (A2) și recunoașterea impactului activității (A3). Criteriul (A1) este opțional și poate fi luat în calcul la realizarea punctajului minim total (530 puncte pentru CS II și, respectiv, 800 puncte pentru CS I), cu respectarea limitelor minime impuse pentru (A2) și (A3).

(8):

Punctajul minim total pentru cariera de cercetător științific (530 puncte pentru CS II și, respectiv, 800 puncte pentru CS I) se va realiza prin depășirea standardelor minimale impuse la activitățile obligatorii A2 și A3, ia care se pot adăuga puncte din activitatea A1, calculate pe baza indicatorilor din coloanele 4 și 5.

(8):

Punctajul minim total pentru cariera de cercetător științific (530 puncte pentru CS II și, respectiv, 800 puncte pentru CS I) se va realiza prin depășirea standardelor minimale impuse la activitățile obligatorii A2 și A3, ia care se pot adăuga puncte din activitatea A1, calculate pe baza indicatorilor din coloanele 4 și 5.

*:

Prin autor principal se înțelege prim-autor, autor corespondent, ultim autor.

**:

Prin contributor se înțelege orice poziție, cu excepția celor menționate la autor principal.

***:

Ca și BDI sunt considerate cele recunoscute pe plan științific internațional, cum ar fi (nelimitativ!): Scopus (Elsevier), CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus, SpringerLink ș.a.

***:

Ca și BDI sunt considerate cele recunoscute pe plan științific internațional, cum ar fi (nelimitativ!): Scopus (Elsevier), CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus, SpringerLink ș.a.

****:

Editurile internaționale de prestigiu sunt: editurile universităților din „Top 500“, plus (nelimitativ) Springer Verlag, Blackwell, London Academic Press, NY: Chapman & Hall, Kluwer Academic Press, Elsevier, Washington: National Academy Press, Smithsonian Institution Press, Kew Royal Botanic Gardens, Masson Paris, Sinauer etc.

*:

Punctaj total rezultat pe baza calculului indicatorilor din tabelul 1.

*:

Bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.

*:

La realizarea acestui punctaj se iau în considerare și rezultatele aferente criteriilor opționale (A3.6 și A3.7).

*:

La realizarea acestui punctaj se iau în considerare și rezultatele aferente criteriilor opționale (A3.6 și A3.7).

*:

La realizarea acestui punctaj se iau în considerare și rezultatele aferente criteriilor opționale (A3.6 și A3.7).

*:

La realizarea acestui punctaj se iau în considerare și rezultatele aferente criteriilor opționale (A3.6 și A3.7).

*:

La realizarea acestui punctaj se iau în considerare și rezultatele aferente criteriilor opționale (A3.6 și A3.7).

*:

La domeniul Educație fizică și sport, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardelor minimale, criteriile C1 și C2 se cumulează.

*:

La domeniul Educație fizică și sport, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardelor minimale, criteriile C1 și C2 se cumulează.

*:

La domeniul Educație fizică și sport, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardelor minimale, criteriile C1 și C2 se cumulează.

*:

La domeniul Educație fizică și sport, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardelor minimale, criteriile C1 și C2 se cumulează.

1:

Lucrarea va avea aproximativ 200 de pagini; 1 pagină = 2.100 de semne scrise, standard valabil pentru toate criteriile.

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

*:

Cărți, articole de specialitate și/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii și proiecte cu componentă de specialitate, didactică și/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicații de specialitate de prestigiu internațional și/național (BDI și BDN).

**:

Ca autor, șef proiect, coordonator proiect complex sau director de proiect se va lua în considerație punctajul indicat în întregime/ca șef proiect secțiune, componentă sau studiu din cadrul cercetării punctajul indicat se va împărți la jumătate/ca membru în echipa de elaborare a studiului sau a componenței acestuia punctajul se va împărți la numărul de elaboratori.

**:

Ca autor, șef proiect, coordonator proiect complex sau director de proiect se va lua în considerație punctajul indicat în întregime/ca șef proiect secțiune, componentă sau studiu din cadrul cercetării punctajul indicat se va împărți la jumătate/ca membru în echipa de elaborare a studiului sau a componenței acestuia punctajul se va împărți la numărul de elaboratori.

**:

Ca autor, șef proiect, coordonator proiect complex sau director de proiect se va lua în considerație punctajul indicat în întregime/ca șef proiect secțiune, componentă sau studiu din cadrul cercetării punctajul indicat se va împărți la jumătate/ca membru în echipa de elaborare a studiului sau a componenței acestuia punctajul se va împărți la numărul de elaboratori.

**:

Ca autor, șef proiect, coordonator proiect complex sau director de proiect se va lua în considerație punctajul indicat în întregime/ca șef proiect secțiune, componentă sau studiu din cadrul cercetării punctajul indicat se va împărți la jumătate/ca membru în echipa de elaborare a studiului sau a componenței acestuia punctajul se va împărți la numărul de elaboratori.

**:

Ca autor, șef proiect, coordonator proiect complex sau director de proiect se va lua în considerație punctajul indicat în întregime/ca șef proiect secțiune, componentă sau studiu din cadrul cercetării punctajul indicat se va împărți la jumătate/ca membru în echipa de elaborare a studiului sau a componenței acestuia punctajul se va împărți la numărul de elaboratori.

***:

Deoarece nu există încă recunoașterea de către CNADTCU a publicațiilor în domeniu și a organizațiilor profesionale specifice, se propune luarea în considerație a BDI, BDN și a organizațiilor profesionale de prestigiu recunoscute pentru Arhitectură și Urbanism, precum și pentru domenii conexe, la nivel internațional și/sau național.

*):

Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și publicate în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.

*:

Termenul „publicat“ se referă în cuprinsul prezentului document la publicarea în edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B sau edituri echivalente din străinătate.

**:

Termenul „tipărit“ presupune forma tipărită, indiferent de egida sub care este tipărit.

*:

În condiții de vizibilitate internațională sau națională de vârf: în străinătate, la festivaluri internaționale cu tradiție, în cadrul stagiunilor/turneelor instituțiilor profesioniste de spectacol și concert; în țară, la festivaluri de mare prestigiu cu participare internațională consistentă sau în cadrul stagiunilor/turneelor instituțiilor de spectacolul concert cu prestigiu și vizibilitate internațională.

**:

În condiții de vizibilitate regională sau locală: în străinătate, în cadrul stagiunilor organizate de societăți filarmonice, primării, asociații, muzee ș.a.; în țară, în cadrul stagiunilor/turneelor/festivalurilor în organizarea instituțiilor de spectacol și concert cu vizibilitate națională și locală, a primăriilor, fundațiilor, asociațiilor, firmelor, muzeelor ș.a.

***:

Lista bazelor de date internaționale recunoscute pentru domeniul muzică este anexată.  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

26 Noi.
2020
Schimbă data
Top