Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 334, Partea I, din 07.06.2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 56/2013

privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Națională „Nuclearelectrica“ – S.A. prin alocații de la bugetul de stat, în perioada 2006–2011

M.Of. nr. 334, Partea I, din 07.06.2013

Având în vedere că:

– până la data de 1 februarie 2009, Societatea Națională „Nuclearelectrica“ – S.A. a preluat, în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de ia Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu finanțare exclusiv și integral de la bugetul de stat, prin alocații bugetare derulate prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cantitatea totală de 404.185,17 kg, circa 404 tone, de apă grea;

– începând cu producția aferentă lunii februarie 2009 și până la finele anului 2011, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Națională „Nuclearelectrica“ – S.A. a mai preluat cantitatea de 457.791,19 kg, 458 tone, de apă grea, achitată atât din alocații de la bugetul de stat în proporție de 83,56% din prețul fără T.V.A., prin bugetul Ministerului Economiei, cât și din sursele proprii ale Societății Naționale „Nuclearelectrica“ – S.A. în proporție de 16,44% din prețul fără T.V.A., ceea ce a condus la preluarea de către Societatea Națională „Nuclearelectrica“ – S.A. a unei cantități totale de 861.976,36 kg de apă grea, până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1–4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 77/2013;

– preluarea apei grele din alocații bugetare, acordate de la bugetul de stat unei entități de drept privat, cum este cazul Societății Naționale „Nuclearelectrica“ – S.A., ar expune Societatea Națională „Nuclearelectrica“ – S.A. unei potențiale obligații de restituire a ajutorului de stat obținut în acest fel, în situația în care un astfel de ajutor de stat ar fi declarat ilegal, ceea ce ar genera o pierdere de 1.382.640.479,27 lei pentru societate;

– situația în care obligarea Societății Naționale „Nuclearelectrica“ – S.A. la restituirea unei astfel de sume pune în pericol capacitatea societății de a-și desfășura activitatea curentă, inclusiv livrarea, de către societate, a energiei electrice pentru populație, în condițiile în care Societatea Națională „Nuclearelectrica“ – S.A. acoperă circa 20% din consumul de energie electrică al României, și de a restitui creditele pe care le-a obținut, pentru finanțarea finalizării și punerii în funcțiune a Unității 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

– prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013, s-a stabilit faptul că, începând cu producția lunii decembrie 2011, întreaga cantitate de apă grea fabricată de Regia Autonomă pentru Activități Nucleare – RAAN, rest de executat din necesarul pentru prima încărcătură a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, urma să fie finanțată numai de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, și să fie preluată integral la Rezervele de Stat, urmând ca aceste cantități să se utilizeze de către statul român, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ca aport în natură la capitalul social aferent societății ce pune în funcțiune și exploatează unitățile 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

– potrivit calendarului listărilor la bursă, asumat de autoritățile române cu finanțatorii internaționali, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Uniunea Europeană, Societatea Națională „Nuclearelectrica“ – SA, urmează să fie listată la Bursa de Valori București într-un interval foarte scurt de timp, până cel târziu luna mai 2013, situație în care existența în evidențele contabile ale societății a unui stoc de apă grea în valoare de circa 1.541.110.625,62 lei, din care 1.382.640.479,27 lei reprezintă alocații de la bugetul de stat, al cărui regim juridic nu este clarificat, este de natură să îngreuneze în foarte mare măsură desfășurarea procesului de listare la bursă a societății în condiții normale, prin impactul substanțial pe care acest element îl are asupra evaluării valorii de piață și/sau contabile a societății;

– potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deciziile care privesc patrimoniul unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care depășesc un anumit prag valoric sunt de competența exclusivă a adunării generale a acționarilor respectivei societăți;

– potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii persoane juridice, cum este și cazul statului român, acționar majoritar al Societății Naționale „Nuclearelectrica“ – S.A., pot vota în cadrul unei adunări generale a acționarilor numai pe bază de procură specială, semnată de către reprezentantul legal al respectivului acționar, persoană juridică;

– transferul și preluarea la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a cantității de 786.715,78 kg apă grea, anterior referită, afectează modul de constituire și acumulare a cantităților prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce impune stabilirea exactă a graficului de acumulare în marja necesară, marjă care trebuie să țină cont atât de cantitățile reprezentând primele încărcături, cât și de cantitățile aferente consumului tehnologic potențial al unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, pe durata de viață a acestora, pentru a se evita depășirea necesarului real prognozat al unităților 1–4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

– sunt necesare măsuri de ordin administrativ privind stabilirea unor noi niveluri maxime în cadrul Nomenclatorului produselor rezervă de stat la produsele apă grea și octoxid de uraniu, în conformitate cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență;

– este necesară garantarea obiectivului strategic de securitate energetică a statului român, prin garantarea utilizării stocurilor de apă grea și octoxid de uraniu ca aport la capitalul social al societății ce va construi și pune în funcțiune unitățile 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă și totodată pentru acoperirea necesarului tehnologic pe durata de exploatare a acestora, sens în care se impune adoptarea unor măsuri administrative, de natură să prevină orice situații care ar putea să pericliteze utilizarea stocurilor de apă grea și octoxid de uraniu, finanțate exclusiv și integral prin alocații bugetare multianuale, potrivit destinației lor anterior menționate;

– este necesară reglementarea expresă și imediată, printr-un act normativ cu putere de lege, a unui regim juridic unitar și unic al dreptului de proprietate asupra întregii cantități de apă grea, necesară pentru punerea în funcțiune a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, care să stabilească același regim juridic pentru apa grea achiziționată de către Societatea Națională „Nuclearelectrica“ – SA cu finanțare de la bugetul de stat ca și pentru cel al apei grele achiziționate de către Administrația Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, toate acestea constituind o situație extraordinară, care vizează interesul general și imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niță

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

Dan-Cornel Baranga

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu VoineaNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

14 Iun.
2021
Schimbă data
Top