Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 792, Partea I, din 26.11.2012

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENTĂ Nr. 69/2012

privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție

M.Of. nr. 792, Partea I, din 26.11.2012

Având în vedere statutul României de stat membru (stat fondator) în cadrul Organizației Internaționale de Poliție Criminală– INTERPOL, angajamentele internaționale asumate de România prin Ministerul Administrației și Internelor în cadrul vectorului de asigurare a unui spațiu european de libertate, securitate și justiție, precum și de implicare în efortul internațional de combatere a criminalității organizate și terorismului,

ținând seama de următoarele considerente:

– România este singurul stat membru fondator și singurul stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat în posturi la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL;

– avantajele operaționale aduse de asigurarea contribuției României prin detașarea unor ofițeri de poliție la această organizație internațională, în condițiile în care persoanele date în urmărire internațională de către autoritățile judiciare din România reprezintă aproximativ 12% din totalul mondial al persoanelor date în urmărire, ceea ce conduce la un volum semnificativ de date și informații procesate la nivelul Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL cu scopul de a facilita localizarea și aducerea lor în fața justiției;

– activitatea desfășurată în ultimii ani la nivelul Poliției Române și nu numai este caracterizată printr-o creștere substanțială a indicatorilor în ceea ce privește fluxul informațional operativ, ceea ce demonstrează angajarea deplină a Ministerului Administrației și Internelor în combaterea fenomenului infracțional transfrontalier;

– schimbul de mesaje referitor la infracțiunile săvârșite de cetățenii români în străinătate a crescut în mod considerabil, astfel s-a ajuns în anul 2010, dar și în 2011, la peste 200.000 de mesaje operative cu parteneri străini atât prin intermediul Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL, cât și prin celelalte canale de cooperare polițienească internațională, față de peste 110.000 în 2009, dintre acestea peste 50% având loc prin intermediul Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL;

– autoritățile de aplicare a legii din România sunt al treilea mare utilizator european al bazelor de date gestionate de Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL, mai ales în condițiile în care acestea reprezintă un important aport operațional în demersul de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și ale Spațiului Schengen;

– avantajele strategice și de reprezentare la nivelul celei mai mari organizații de aplicare a legii la nivel mondial;

– existența unei comunicări oficiale a Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL cu privire la participarea și selecționarea unui ofițer de poliție român la nivelul Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL pentru a îndeplini o funcție cu atribuții funcționale de coordonare a managementului datelor și informațiilor, care să fie detașată la Organizația Internațională de Poliție Criminală – INTERPOL în perioada imediat următoare;

– necesitatea identificării urgente a unei soluții legislative care să permită detașarea unor ofițeri de poliție români la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL,

luând în considerare că în cazul neadoptării acestui act normativ sub forma ordonanței de urgență se preconizează și următoarele consecințe negative:

– crearea unui deserviciu de imagine autorităților române de aplicare a legii și, implicit, Ministerului Administrației și Internelor prin imposibilitatea stabilirii cu celeritate a unei soluții legale pentru asigurarea detașării, la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL, a unor ofițeri de poliție români, în condițiile unei comunicări oficiale punctuale a Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL cu privire la selecționarea unui ofițer de poliție român la nivelul Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL pentru a îndeplini o funcție cu atribuții funcționale de coordonare a managementului datelor și informațiilor, care să fie detașată la Organizația Internațională de Poliție Criminală – INTERPOL în perioada imediat următoare;

– pierderea oportunității creării și menținerii unui beneficiu de imagine în favoarea României, prin implicarea directă și la un nivel internațional a instituției în eforturile europene și internaționale de combatere a criminalității transfrontaliere și de creare a unui spațiu comun de libertate, securitate și justiție;

– neexploatarea completă a posibilităților oferite de Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL, România fiind unul dintre cei mai mari beneficiari ai instrumentelor informaționale puse la dispoziție de organizație, detașarea unor ofițeri de poliție creând premisele unei mai bune utilizări a resurselor Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL pentru realizarea intereselor de siguranță publică atât ale organizației, cât și ale României;

– România ar rămâne singurul stat fondator și singurul stat membru al Uniunii Europene care nu asigură o participare prin personal specializat la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL,

în considerarea faptului că neadoptarea de urgență a unor măsuri de ordin legislativ ar conduce la pierderea postului pentru care a fost selecționat un ofițer de poliție și ar putea avea consecințe grave asupra reprezentării intereselor României la nivel internațional, dar și asupra gestionării activității de cooperare polițienească internațională, elemente care vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Mircea Dușa

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlățean

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin GeorgescuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

12 Iul.
2020
Schimbă data
Top