Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 674, Partea I, din 26.09.2012

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 53/2012

pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

M.Of. nr. 674, Partea I, din 26.09.2012

Întrucât termenul de declarare și de plată a contribuției și a dobânzilor datorate, pentru a beneficia de facilitatea reglementată la secțiunea a 2-a din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, este insuficient pentru obținerea tuturor informațiilor și parcurgerea tuturor etapelor necesare efectuării plăților,

având în vedere solicitările depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală de către distribuitorii de medicamente rezidenți în România, privind prelungirea datei-limită prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, respectiv de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, precum și datorită faptului că acești distribuitori de medicamente trebuie să declare și să plătească aceste contribuții în baza unor verificări efectuate cu deținătorii nerezidenți de autorizații de punere pe piață a medicamentelor și care nu au reprezentanți în România,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Vasile Cepoi

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin GeorgescuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

22 Sep.
2020
Schimbă data
Top