Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 363, Partea I, din 25.05.2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 525/2011

pentru suplimentarea numărului de posturi din cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

M.Of. nr. 363, Partea I, din 25.05.2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 292 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Art. 2

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Președintele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,

Bogdan-Lorand Lehel

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

p. Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,

Szenczi Bianka

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe IalomițianuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

28 Oct.
2021
Schimbă data
Top