Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 363, Partea I, din 25.05.2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 503/2011

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și în administrarea consiliilor locale ale acestora

M.Of. nr. 363, Partea I, din 25.05.2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) și (2) și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Constantin-Traian Igaș

Ministrul mediului și pădurilor,

László Borbély

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

22 Sep.
2021
Schimbă data
Top