Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 53, Partea I, din 21.01.2011

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE Nr. 167/2010

pentru aprobarea Normei privind finanțarea cu dobândă subvenționată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0)

M.Of. nr. 53, Partea I, din 21.01.2011

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind finanțarea cu dobândă subvenționată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0) și ținând seama de:

Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 774 din 8 decembrie 2010 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.;

• discuțiile și propunerile formulate în ședința din data 23 decembrie 2010 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din ziua de 23 decembrie 2010, hotărăște:

Art. 1

Art. 2

Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,

Bogdan Drăgoi

ANEXĂ


Note de subsol:
1:

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006.

2:

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001.

*):

Ajutorul de minimis nu implică un transfer efectiv de fonduri către beneficiari.

*):

Ajutorul de minimis nu implică un transfer efectiv de fonduri către beneficiari.

3:

Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

4:

În cazul în care din verificarea C.R.B. rezultă existența unei sume restante, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanța, se consideră criteriul îndeplinit.

5:

În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanțare, cu justificarea corespunzătoare.

6:

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 17 din 21 ianuarie 2000.

7:

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 205 din 2 august 2002.

8:

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 140 din 30 aprilie 2004.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

22 Iun.
2021
Schimbă data
Top