Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 893, Partea I, din 30.12.2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 124/2010

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate

M.Of. nr. 893, Partea I, din 30.12.2010

Având în vedere existența unor factori de natură obiectivă care determină imposibilitatea introducerii, respectiv eliberării și utilizării cărților electronice de identitate începând cu data de 1 ianuarie 2011, așa cum prevede Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de faptul că factorii menționați privesc necesitatea îndeplinirii cumulative a etapelor privind reconfigurarea Sistemului național informatic de evidență a populației și lipsa resurselor financiare pentru modernizarea acestuia,

având în vedere importanța adoptării unor reglementări care să asigure atât cadrul instituțional necesar, cât și posibilitatea implementării unor soluții tehnice optime, anterior punerii în circulație a cărții electronice de identitate,

luând în considerare faptul că timpul rămas până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgență prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituția României, republicată, până la împlinirea termenelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu riscul neîndeplinirii de către autoritățile statului a unor obligații față de propriii cetățeni, și anume imposibilitatea eliberării actului electronic de identitate și creării cadrului tehnico-instituțional necesar utilizării acestuia potrivit funcțiilor sale, cu consecințe în ceea ce privește împiedicarea accesului la mijloace moderne specifice administrației informatizate,

având în vedere desele prorogări de termene și faptul că situația reclamă o procedură simplificată în eventualitatea în care un alt termen stabilit prin lege nu ar putea fi respectat din aceleași motive,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I

Art. II

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Constantin-Traian Igaș

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta AndreescuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

22 Sep.
2020
Schimbă data
Top