Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 893, Partea I, din 30.12.2010

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN Nr. 1.492/2010Nr. 1.027/2010

privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

M.Of. nr. 893, Partea I, din 30.12.2010

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. Cs.A 13.104 din 14 decembrie 2010 al Ministerului Sănătății și nr. DG3.626 din 8 decembrie 2010 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I

Art. II

Art. III

Ministrul sănătății,

Cseke Attila

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian DuțăNote de subsol:
*):

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

04 Dec.
2020
Schimbă data
Top