Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 159, Partea I, din 12.03.2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 173/2010

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

M.Of. nr. 159, Partea I, din 12.03.2010

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mihai Constantin Șeitan

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ


Note de subsol:
*):

Conform art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.

*):

Conform art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.

*):

Decizia se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenția pentru ocuparea forței de muncă, exemplarul 2 se comunică persoanei solicitante, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăți.

**):

În situația respingerii dreptului la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanță.

***):

Se bifează cu „x“ căsuța corespunzătoare venitului lunar de completare stabilit.

****):

Plata sumei neîncasate se face la solicitarea scrisă formulată de persoana prevăzută la art. 1 din prezenta decizie adresată agenției în a cărei rază teritorială aceasta își are domiciliul.

**):

În situația respingerii dreptului la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanță.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

13 Mai
2021
Schimbă data
Top