Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 414, Partea I, din 15.05.2018

Guvernul României

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

ORDIN Nr. 96/2018

pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

M.Of. nr. 414, Partea I, din 15.05.2018

Având în vedere:

- Referatul Unității de standarde pentru serviciile de sănătate, aprobat cu nr. 270/CV din 20 aprilie 2018,

- prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (10) lit. d) și art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate,

- Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 5/2018*) pentru modificarea Hotărârii Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 14/2017 privind clasificarea în cele 6 categorii de acreditare a spitalelor aferente ciclului II de acreditare, în baza avizului conform al Ministerului Sănătății cu nr. SP 1.434 din 15 martie 2018,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017,

președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. I.

Art. II.

Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,

Vasile Cepoi



Note de subsol:
*):

Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 5/2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.



  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

26 Iun.
2022
Schimbă data
































 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top