Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 402, Partea I, din 10.05.2018

Autoritatea Electorală Permanentă

INSTRUCȚIUNE Nr. 1/2018

privind organizarea și desfășurarea referendumului local pentru consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calității aerului

M.Of. nr. 402, Partea I, din 10.05.2018

Având în vedere Adresa nr. 38.394 din 27.04.2018 a Primăriei Municipiului Sebeș, județul Alba, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 5.388 din 3.05.2018, prin care s-a solicitat comunicarea măsurilor care trebuie luate în vederea organizării în data de 27 mai 2018 a referendumului local privind consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calității aerului din municipiu, luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislației privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale și veghează la respectarea acesteia,

văzând dispozițiile art. 13 alin. (1) și (2), art. 14, art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (22)-(4), ale art. 26 alin. (21)-(4) și (6), ale art. 27 alin. (11)-(3), ale art. 28-42 și ale art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind Corpul experților electorali, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,

ținând cont de dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (3) și art. 63 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta instrucțiune.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Președintele Autorității Electorale Permanente,

Daniel-Constantin Barbu

Contrasemnează:

Vicepreședinte,

Marian Muhuleț

Vicepreședinte,

Zsombor VajdaNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

12 Iul.
2020
Schimbă data
Top