Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 392, Partea I, din 08.05.2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară

DECIZIE Nr. 466/2018

privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.R.L.

M.Of. nr. 392, Partea I, din 08.05.2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, în ședința din data de 21.03.2018, a rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 155, tronson 8, bloc D1, camera B4;2, B4;3, scara 9, etaj 4, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19604/2006, cod unic de înregistrare 19274740/2006 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 409/17.05.2007, reprezentată de către domnul Giuglea Viorel, asociat și fost director general al societății,

s-au constatat următoarele:

1. Prin hotărârea adunării generale a asociaților Societății STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L. din data de 22.11.2017 s-a decis:

- „Revocarea deciziilor luate la punctele 1 și 3 din hotărârea adunării generale a asociaților din data de 11.05.2017,

- Începând cu data de 1 ianuarie 2018 hotărâm suspendarea activității Societății STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.R.L. până la data de 1.12.2020 ”.

2. A fost verificată situația financiară a Societății STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE Șl REASIGURARE - S.R.L., astfel că, la data de 31.12.2017, aceasta a înregistrat pierdere în sumă de 149.411 lei.

3. Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE Șl REASIGURARE - S.R.L. a notificat societățile de asigurare si/sau reasigurare, cu privire la rezilierea contractelor de intermediere/brokeraj si încetarea colaborării.

4. Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE Șl REASIGURARE - S.R.L. a notificat asigurații (clienții) cu privire faptul că societatea își încetează activitatea de intermediere în asigurări, aceștia fiind totodată îndrumați, ca pentru plata primelor de asigurare la contractele de asigurare în curs de derulare, să se adreseze direct societăților de asigurare emitente ale acestora.

5. Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE Șl REASIGURARE - S.R.L., conform precizărilor făcute de către reprezentantul legal, nu are înregistrate litigii/reclamații pe rolul instanțelor de judecată din România, cu societăți de asigurare/intermediari în asigurări/clienți sau foști clienți/angajați sau foști angajați/asistenți în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.

6. La data de 31.12.2017, Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite față de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcționare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Leonardo BadeaNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

20 Apr.
2021
Schimbă data
Top