Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 304, Partea I, din 04.04.2018

Parlamentul României

Senatul

HOTĂRÂRE Nr. 45/2018

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - COM (2017) 753 final

M.Of. nr. 304, Partea I, din 04.04.2018

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/144 din 27.03.2018,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Art. 2.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 28 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ȚUȚUIANUNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

04 Apr.
2020
Schimbă data
Top