Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 304, Partea I, din 04.04.2018

Parlamentul României

Senatul

HOTĂRÂRE Nr. 47/2018

referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final

M.Of. nr. 304, Partea I, din 04.04.2018

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/141 din 22.03.2018,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Art. 2.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 28 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ȚUȚUIANUNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

29 Mar.
2020
Schimbă data
Top