Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 378, Partea I, din 03.05.2018

Ministerul Mediului

ORDIN Nr. 384/2018

pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești

M.Of. nr. 378, Partea I, din 03.05.2018

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101.075/AC/24.04.2018 al Direcției biodiversitate,

ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 110/CJ din 20.03.2018,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. с) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ținând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Grațiela Leocadia Gavrilescu

ANEXĂ


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

22 Sep.
2021
Schimbă data
Top