Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 378, Partea I, din 03.05.2018

Ministerul Afacerilor Interne

ORDIN Nr. 40/2018

privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

M.Of. nr. 378, Partea I, din 03.05.2018

Având în vedere dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. IV alin. (5) din Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

ANEXA


Note de subsol:
*):

Inclusiv persoana delegată potrivit competențelor.

**):

Se va înscrie, după caz, dacă activitatea se circumscrie prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 40/2018 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut. În funcție de numărul de persoane și de tipul activității se pot întocmi centralizatoare lunare pentru fiecare dintre condițiile de desfășurare a activităților.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

04 Dec.
2021
Schimbă data
Top