Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 138, Partea I, din 13.02.2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI, CAMERA DEPUTAȚILOR, SENATUL

HOTĂRÂRE Nr. 10/2018

privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

M.Of. nr. 138, Partea I, din 13.02.2018

În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată, potrivit art. 10 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 77-78 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 13 aprilie 2016,

având în vedere dispozițiile art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, modificată și completată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 44/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 30 iunie 2017,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Art. 2.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 12 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXA


Note de subsol:
1:

Din Raportul privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2009 din Cartea albă a alegerilor pentru președintele României din anul 2009 și din documentele primite la Comisia parlamentară de anchetă de la instituții.

3:

AEP - Raport privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014, pag. 4-6.

4:

Cartea Albă a alegerilor pentru Președintele României din anul 2009.

5:

AEP - Raport de activitate 2009, pag. 78.

6:

AEP - Raport de activitate 2009, pag. 72.

7:

AEP - Raport de activitate 2009, pag. 77.

8:

Cartea albă a alegerilor pentru președintele României 2009 - AEP.

9:

Cartea albă a alegerilor pentru Președintele României din anul 2009, pag. 25.

10:

Cartea albă a alegerilor pentru Președintele României din anul 2009, pag. 95.

11:

Modificată prin O.U.G. nr. 95/2009

12:

Cartea albă a alegerilor pentru Președintele României din anul 2009, pag. 52.

14:

Raport AEP 2009 - În acest sens, prin prevederile art. III din O.U.G. nr. 95/2009 se dispune ca „Prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică cheltuielilor aferente realizării operațiunilor electorale necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2009.” Totodată, potrivit dispozițiilor art. 17 din H.G. nr. 1.046/2009 privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2009, „Achizițiile publice din fondurile alocate potrivit prezentei hotărâri sunt exceptate de la prevederile art. 661 din Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 [...]” 50 Art. 303 „(1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» realizează imprimarea buletinelor de vot, modelele tabelelor prevăzute la art. 7 și celelalte imprimate și materiale necesare desfășurării procesului electoral, până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data alegerilor. (2) Regia Autonomă „Monitorul Oficial” asigură editarea și tipărirea de broșuri cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile prezidențiale, inclusiv în limbi de circulație internațională, precum și alte materiale de informare realizate de Autoritatea Electorală Permanentă.”

Art. 13 alin. (2) „Ștampila Biroului Electoral Central se confecționează de Ministerul Administrației și Internelor, iar ștampilele cu mențiunea «VOTAT» se confecționează de Regia Autonomă «Monetăria Statului».”

15:

Raport asupra activității AEP din anul 2009, pag. 33-34.

16:

Cartea albă a alegerilor pentru președintele României din anul 2009, pag. 81.  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

24 Ian.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top