Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. bis, Partea I, din 17.11.2017

MINISTERUL JUSTIȚIEI, ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR

DECIZIE Nr. 500.165/2017

pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate*)

M.Of. nr. bis, Partea I, din 17.11.2017

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare,

observând prevederile art. 78 și 83-88 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 174-186 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare,

în scopul asigurării unui mod unitar de lucru în ceea ce privește contractarea forței de muncă, selecționarea și folosirea la activități lucrative a persoanelor private de libertate și acordarea drepturilor specifice,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,

Marian Dobrică

ANEXA


Note de subsol:
*):

Decizia nr. 500.165/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 17 noiembrie 2017 și este reprodusă și în acest număr bis.

1:

Zilele câștigate până la data analizării în comisie

2:

Se menționează hotărârea finală, după caz, selecționat/neselecționat și motivul neselecționării

3:

Se completează doar dacă este cazul, iar motivului se retine în scris în cuprinsul procesului verbal

4:

Se menționează numele în clar și semnătura membrilor comisiei

1:

Conținutul angajamentului se completează cu drepturi, obligații și interdicții specifice naturii muncii prestate și categoriei juridice din care face parte persoana privată de libertate.

*:

Pentru deținuții clasificați în regim deschis se vor include și drepturi, obligații și interdicții specifice posibilității de a desfășura activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere, ce decurg din Legea 254/2013 și din Regulamentul de aplicare a Legii.

1:

Se menționează sarcinile specifice stabilite de medicul unității

1:

Valoarea totală = total ore prestate x tarif orar brut negociat

1:

Timp acordat/realizat = cantitatea executată x norma de timp

2:

Valoarea totală = cantitatea executată x prețul unitar (p.u.)

*:

Se consemnează numărul total al persoanelor private de libertate folosite la muncă în regim de prestări servicii iar în rubricile 3-19 vor fi menționate punctele de lucru și, corespunzător fiecărei zile, numărul celor folosite la muncă, defalcat pe fiecare beneficiar

*:

Notă: se va consemna domeniul de activitate sau lucrările ce fac obiectul contractului

*):

Fondul brut de venituri obținute prin folosirea la muncă a persoanelor private de libertate în regim de prestări servicii și manopera de la producție bugetara, reprezintă valoarea de facturat, fără TVA.

**):

Se stabilește prin raportarea totalului veniturilor obținute din prestări servicii și producție bugetara, cumulat de la începutul anului, la planul anual de venituri din prestări servicii, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli.  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

05 Iul.
2020
Schimbă data
 

Ediția 3 disponibilă acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Penal

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 3Cea mai nouă ediție a comentariului Codului de procedură penală oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație procesual penală.

Evaluarea globală e Ediției 3

  1. comentarii detaliate vizând interpretarea şi modul de aplicare a normelor procedurale, astfel concepute încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea unor soluții corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudențial;
  2. informații actualizate conform ultimelor noutăți legislative, jurisprudențiale, doctrinare;
  3. analiza celor mai recente dezvoltări jurisprudențiale ale CtEDO şi CJUE;
  4. numeroase referințe bibliografice (peste 400) care acoperă atât doctrina națională, cât și cele mai relevante lucrări din doctrina străină (franceză, italiană, germană, belgiană, elvețiană, engleză, americană, canadiană), evaluate în raport de ultimele ediții ale acestora.

La realizarea acestei lucrări au contribuit juriști recunoscuți pentru calitățile lor profesionale și științifice, membri ai Comisiei de elaborare a Proiectului noului Cod de procedură penală și/sau ai Comisiei de elaborare a Proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală, efortul lor fiind de a pune la dispoziție un ghid care să conțină răspunsuri imediate, clare și relevante, întemeiate pe solide explicații teoretice.

Deschide cartea în legalis Doctrină Penal sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top