Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 799, Partea I, din 10.10.2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 714/2017

privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

M.Of. nr. 799, Partea I, din 10.10.2017

Având în vedere dispozițiile art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,

în temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 20 și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere art. 2 alin. (1) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Ninel Cercel,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Ionuț Mișa

ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

03 Dec.
2021
Schimbă data
Top