Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 799, Partea I, din 10.10.2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 70/2017

privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

M.Of. nr. 799, Partea I, din 10.10.2017

Având în vedere prevederile Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”),

luând în considerare faptul că preluarea directivei menționate asigură condiții necesare și obligatorii în realizarea armonizării legislației privind recunoașterea calificărilor profesionale,

ținând seama de faptul că termenul pentru transpunerea în legislația națională a Directivei 2013/55/UE a fost stabilit pentru data de 18 ianuarie 2016,

având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene C(2016) 2.500/23 final din 23 martie 2016, prin care a fost transmisă autorităților române punerea în întârziere în Cauza 2016/0228 pentru neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2013/55/UE, prin care Comisia Europeană a invitat autoritățile române să îi comunice, până la data de 23 mai 2017, măsurile naționale adoptate în acest sens,

ținând cont de faptul că, în scrisoarea menționată, Comisia Europeană atrage atenția asupra sancțiunilor financiare pe care le poate impune Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și pe care Comisia le va aplica astfel cum se prevede în Comunicarea sa din 11 noiembrie 2010 privind punerea în aplicare a art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

luând în considerare că prezenta ordonanță de urgență a Guvernului își propune să transpună legislația comunitară și să creeze cadrul organizatoric necesar pentru aplicarea măsurilor necesare recunoașterii titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar,

ținând cont de necesitatea adoptării, în regim de urgență, a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, având în vedere consecințele negative cu privire la posibilitatea exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României,

în condițiile în care netranspunerea dispozițiilor Directivei 2013/55/UE conduce la nerecunoașterea sau recunoașterea neconformă cu normele europene obligatorii a acestor calificări profesionale, ceea ce este de natură a restrânge exercitarea dreptului la liberă circulație a persoanelor, libertate fundamentală consacrată la nivelul Uniunii Europene în art. 45-53 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat de România,

având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene C(2015) 3.352 final de somare suplimentară în Cauza 2014/4.096, referitoare la incompatibilitatea anumitor restricții din cadrul dreptului românesc, privind structura acționariatului farmaciilor veterinare, cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne,

luând în considerare punctul de vedere af Comisiei Europene din data de 23 noiembrie 2016, transmis Curții de Justiție a Uniunii Europene la Cauza C-297/16 CMVRO, potrivit căruia libertatea de stabilire, în special principiul proporționalității astfel cum este definit la art. 15 alin. (3) din Directiva 2006/123/CE, se opune unei cerințe prin care se instituie obligativitatea organizării numai ca persoane juridice a farmaciilor veterinare și punctelor farmaceutice veterinare,

în vederea evitării riscului iminent al declanșării unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru, potrivit art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere constituțional să asigure îndeplinirea obligațiilor României față de Uniunea Europeană și existența unei situații iminente de declanșare a procedurii de infringement în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene,

întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgentă.

Articol unic.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 21 alin. (1) și (6), art. 22, art. 50, art. 53, art. 56 alin. (2) și (2a), art. 56a alin. (1) lit. (f) și alin. (2) - (7) și art. 57a alin. (1) și (2) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și â Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare

și pentru Siguranța Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul educației naționale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleșcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor NegrescuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

26 Iul.
2021
Schimbă data
Top