Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 799, Partea I, din 10.10.2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 71/2017

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe

M.Of. nr. 799, Partea I, din 10.10.2017

Având în vedere necesitatea eliminării riscurilor la adresa sănătății animalelor și a siguranței alimentelor, în considerarea măsurilor care trebuie luate în scopul prevenirii și combaterii pestei porcine africane, precum și a celorlalte boli infecto contagioase de mare difuzibilitate ale animalelor, precum și evitării pierderilor economice care pot fi determinate de apariția acestor boli,

luând în considerare faptul că organizarea posturilor de inspecție la frontieră în cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene este imperios necesară în vederea asigurării unei reacții prompte, în situații cu risc epidemiologic ridicat,

având în vedere că modificările preconizate prin prezenta ordonanță de urgență au în vedere și necesitatea asigurării unei implementări imediate a recomandărilor Comisiei Europene pentru eficientizarea controalelor efectuate cu privire la produsele de origine animală importate, pentru eficientizarea activității de preluare, transport și distrugere, în condițiile legii, a produselor de origine animală și nonanimală,

întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.

Art. II.

Art. III.

Art. IV.

Art. V.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare

și pentru Siguranța Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleșcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul muncii și justiției sociale,

Lia-Olguța Vasilescu

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul cercetării și inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul finanțelor publice,

Ionuț Misa

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 42/2004)


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

04 Dec.
2021
Schimbă data
Top