Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 560, Partea I, din 14.07.2017

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN Nr. 1.878/C/2017

privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență

M.Of. nr. 560, Partea I, din 14.07.2017

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 1 și art. 92 alin. (5) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice și ale art. 5 pct. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri,

în temeiul art. 45 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, al art. 12 alin. (4) și art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 și 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

p. Ministrul justiției,

Sofia Mariana Moț,

secretar de stat

ANEXĂ


Note de subsol:
*):

Pentru seriile de debitori grupate în funcție de un criteriu se vor furniza informații privind identificarea debitorului (denumire, număr de înregistrare din registrul în care este înmatriculat/înregistrat, cod unic de înregistrare fiscală, sediul social pentru debitorul persoană juridică, nume, prenume și județ/localitate în care este stabilit domiciliul pentru debitorul persoană fizică) și informația utilizată drept criteriu de selecție:

- între 11-100 de debitori/creditori: 30%;

- între 101-1.000 de debitori/creditori: 60%;

- peste 1.000 de debitori/creditori: 80%.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

25 Oct.
2021
Schimbă data
Top