Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 556, Partea I, din 13.07.2017

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE Nr. 55/2017

privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

M.Of. nr. 556, Partea I, din 13.07.2017

Având în vedere că prin art. 5 teza întâi din Decizia Consiliului Concurenței nr. 91/2016*) privind constatarea încălcării art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței, republicată, și a art. 101 alin. (1) lit. a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene de către Camera Auditorilor Financiari din România, comunicată la data de 6.04.2017, Consiliul Concurenței a ordonat Camerei Auditorilor Financiari din România („Camera” sau „CAFR”), în temeiul art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 21/1996”), să înceteze practica anticoncurențială, astfel cum a fost constatată, în legătură cu verificarea de către CAFR - prin Departamentul monitorizare, control și competență profesională („DMCCP”) - a nivelului onorariilor practicate de auditorii financiari, membri ai Camerei, prin raportare la dimensionarea bugetului minim de timp pe care membrii Camerei trebuie să îl aloce unei misiuni de audit financiar, respectiv în cadrul procedurilor convenite,

întrucât, prin art. 5 teza a doua din Decizia nr. 91/2016, Consiliul Concurenței a impus Camerei, în temeiul art. 46 alin. (1) lit. e) din Legea concurenței nr. 21/1996, măsuri de modificare a normelor CAFR și transmiterea proiectelor de modificare Consiliului Concurenței până la data 6.10.2017, în vederea verificării conformității cu regulile de concurență,

în scopul evitării consecințelor negative ale oricărei posibile neîndepliniri de către CAFR a unei obligații, condiții sau măsuri impuse prin Decizia Consiliului Concurenței nr. 91/2016, care constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul anterior sancționării unei astfel de fapte, conform art. 55 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 21/1996 și calificării CAFR de către Consiliul Concurenței ca fiind o asociație de întreprinderi,

pentru asigurarea respectării caracterului obligatoriu și executoriu al ordinului dat de autoritatea națională de concurență prin art. 5 teza întâi din Decizia nr. 91/2016 până la clarificarea acțiunilor care urmează a fi întreprinse și în contextul sesizării de către Cameră a instanței de contencios administrativ,

în temeiul:

- art. 6 alin. (3), art. 5 alin. (3) lit. e) și alin. (5) lit. с) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. f) și alin. (3), art. 57 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România; și

- Procesului-verbal nr. 4.691 din data de 3.07.2017 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.

Art. II.

Art. III.

Art. IV.

Art. V.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel RaduNote de subsol:
*):

Decizia Consiliului Concurenței nr. 91/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

24 Iun.
2021
Schimbă data
Top