Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 980, Partea I, din 07.12.2016

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ORDIN Nr. 5.825/2016

privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state

M.Of. nr. 980, Partea I, din 07.12.2016

În temeiul art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008*) privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,

Mircea Dumitru

ANEXĂ *)


Note de subsol:
*):

Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*):

Anexa este reprodusă în facsimil.  Toate drepturile rezervate. © 2018 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

23 Apr.
2018
Schimbă data
Top