Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 815, Partea I, din 14.10.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 747/2016

privind aplicarea corecțiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din axa prioritară 3 „Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public”, domeniul major de intervenție 3.2 „Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice” al Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”

M.Of. nr. 815, Partea I, din 14.10.2016

Având în vedere:

- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares(2015)4345932/23 decembrie 2014;

- Raportul de audit al Autorității de Audit nr. 61.431/AP/31 iulie 2015;

- Raportul de audit de follow-up al Comisiei Europene - DG REGIO nr. 2015/RO/REGIO/C2/1366/2;

- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares(2015)5030483/12 noiembrie 2015,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 571 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Ministrul finanțelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

14 Iul.
2020
Schimbă data
Top