Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 801, Partea I, din 11.10.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 65/2016

privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A.

M.Of. nr. 801, Partea I, din 11.10.2016

Întrucât Compania Națională a Uraniului - S.A. se află în imposibilitatea continuării activității, nemaiavând resursele financiare necesare efectuării plăților curente și desfășurării activității în condiții de siguranță si securitate nucleară și de mediu astfel asumate de România prin Tratatul Euroatom si Tratatul de funcționare a UE,

în lipsa resurselor financiare Compania Națională a Uraniului - S.A. poate ajunge în situația nerespectării obligațiilor pe partea de securitate nucleară și mediu, respectiv de a desfășura activitățile de securizare specifice privind evacuarea controlată a apei, decontaminarea și depoluarea apelor de iaz cu conținut de uraniu, radiu și săruri diverse, peste normele de mediu, situație ce poate avea consecințe deosebit de grave pentru mediu și populație, inclusiv pentru instalațiile și echipamentele companiei, precum și de a nu asigura respectarea obligațiilor de siguranță și securitate nucleară și de mediu, asumate de România prin Tratatul EURATOM și TFUE, cu riscul retragerii autorizației și certificatului de securitate industrială, iar, în cazul nerespectării obligațiilor pe partea de securitate nucleară și mediu, România poate fi nevoită să suporte sancțiuni grave din partea autorităților europene și a instituțiilor de reglementare din domeniul nuclear, ce pot conduce la pierderea credibilității, afectând capabilitatea statului român de a mai găzdui sau dezvolta obiective nucleare pe teritoriul său,

având în vedere faptul că Compania Națională a Uraniului - S.A. reprezintă o componentă strategică a ciclului combustibilului nuclear, asigurând materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la CNE Cernavodă, contribuind astfel la menținerea stabilității Sistemului energetic național, întrucât CNE Cernavodă este un producător în bandă, care contribuie cu circa 18% la producția națională de energie electrică,

ținând cont de faptul că este necesară asigurarea, în regim de urgență, a surselor de finanțare pentru gestionarea atât a obligațiilor naționale, europene și internaționale pe partea de protecție fizică și controlul de garanții nucleare și pe partea de mediu, cât și a intereselor strategice ale României privind securizarea continuității în aprovizionarea cu combustibil nuclear pentru CNE Cernavodă, cu impact asupra asigurării securității energetice a României,

întrucât acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare face posibilă sprijinirea imediată a beneficiarului, Compania Națională a Uraniului - S.A., în scopul asigurării necesarului de lichidități pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susținere a activităților pentru o perioadă de 6 luni de la decizia de aprobare a Comisiei Europene a ajutorului de stat,

având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 108 (3) din Tratatul de funcționare a UE, România a notificat Comisiei Europene, la data de 8 septembrie 2016, un ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A. și la data de 30 septembrie 2016 Comisia Europeană a aprobat acordarea ajutorul de stat prin Decizia numărul C(2016) 6250 final,

ținând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanței de urgență, ar avea consecințe negative imediate asupra interesului public și a activității Companiei Naționale a Uraniului - S.A.,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului

și relațiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul finanțelor publice,

Anca Dana DraguNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

28 Feb.
2021
Schimbă data
Top