Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 801, Partea I, din 11.10.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 64/2016

pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

M.Of. nr. 801, Partea I, din 11.10.2016

Având în vedere necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situația juridică pe baza căreia Comisia Europeană consideră că România a încălcat art. 35 și art. 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a art. 40 lit. c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, existând riscul iminent de a se transmite cauza la Curtea Europeană de Justiție și, pe cale de consecință, impunerea unor amenzi în sarcina statului român, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

având în vedere faptul că reglementarea unor măsuri necesare pentru achiziția de către furnizori a cantităților de gaze naturale destinate clienților finali, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure respectarea principiilor general acceptate de către Uniunea Europeană, respectiv caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la această procedură, în calitate de ofertanți, reprezintă o măsura necesară pentru procesul de dereglementare a prețului gazelor naturale destinate clienților casnici,

având în vedere faptul că stimularea tranzacționării gazelor naturale pe piețele centralizate, în condiții de transparență și nediscriminare, reprezintă o măsură necesară pentru dezvoltarea pieței gazelor naturale și pentru asigurarea tranzacționării gazelor naturale în condiții de eficiență economică și socială, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative care afectează interesul public general,

având în vedere că, începând cu data de 31 decembrie 2016, încetează aplicabilitatea prevederii legale referitoare la obligația furnizorilor de a tranzacționa cantități de gaze naturale pe piețe centralizate, fără ca această prevedere legală să fi produs efectele scontate, referitoare la realizarea unei piețe gaziere bazate pe principii concurențiale, transparente și nediscriminatorii,

întrucât neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecințe negative iminente, de natură să afecteze funcționarea pieței gazelor naturale din România în condiții de transparență, concurență și nediscriminare și să conducă la afectarea siguranței în asigurarea continuității aprovizionării cu gaze naturale a clienților finali, în special a celor casnici, precum și la dificultăți în implementarea în România, în termenele asumate, a unor proiecte majore de infrastructură de transport gaze naturale, considerate de interes comun la nivel european,

în considerarea faptului că aspectele menționate vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul Românie adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.

Art. II.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr ComănescuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

26 Feb.
2021
Schimbă data
Top