Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 786, Partea I, din 06.10.2016

PARLAMENTUL ROMÂNIEI, SENATUL

HOTĂRÂRE Nr. 126/2016

privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011, 4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013, 47/2013 și 50/2016, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 374/2016

M.Of. nr. 786, Partea I, din 06.10.2016

Având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 374/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) teza întâi și art. 57 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, prin care se statuează că, „având în vedere trăsătura Consiliului Superior al Magistraturii de organism colegial, mandatul membrilor săi expiră la împlinirea termenului de 6 ani, deci la aceeași dată pentru toți membrii”, iar „persoanele care dobândesc calitatea de membru al Consiliului pe parcursul termenului de 6 ani, ocupând un loc vacant în cadrul organismului colegial, își vor îndeplini atribuțiile legale și constituționale de la data validării sau alegerii în funcție, după caz, pentru restul de mandat rămas până la expirarea acestui termen”,

în temeiul art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată,

observând prevederile art. 18 și 19 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

precum și Scrisoarea Consiliului Superior al Magistraturii cu nr. de înregistrare 12.820 din 10 iunie 2016, prin care solicită punerea de acord a hotărârilor Senatului nr. 28/2016 și 50/2016 cu Decizia Curții Constituționale nr. 374/2016,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.

Art. II.

Art. III.

Art. IV.

Art. V.

Art. VI.

Art. VII.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 4 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARUNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

17 Sep.
2021
Schimbă data
Top