Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 490, Partea I, din 30.06.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 41/2016

privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

M.Of. nr. 490, Partea I, din 30.06.2016

O cerință expresă a unor pături largi ale societății, care este tot mai des exprimată în spațiul public, se referă la debirocratizare și simplificarea administrativă. În acest context, este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii serviciilor publice, precum și referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituțiile publice.

Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a populației României care se confruntă cu fenomenul birocrației excesive. În aceste condiții nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare.

Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE de la data de 1 iulie 2016 impune creșterea gradului de furnizare a serviciilor online și creșterea încrederii în tranzacțiile electronice, precum și stabilirea unui cadru de interoperabilitate a sistemelor informatice.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Vasile Dîncu

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ioan-Dragoș Tudorache

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul comunicațiilor și pentru

societatea informațională,

Marius-Raul Bostan

Ministrul finanțelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul pentru consultare publică și dialog civic,

Victoria-Violeta Alexandru

Ministrul sănătății,

Vlad Vasile Voiculescu

ANEXĂ


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

27 Sep.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top