Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 222, Partea I, din 25.03.2016

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

INSTRUCȚIUNI Nr. 2/2016

privind organizarea și desfășurarea referendumului local pentru trecerea orașului Liteni din județul Suceava la rangul de comună

M.Of. nr. 222, Partea I, din 25.03.2016

Având în vedere solicitările primăriei orașului Liteni din județul Suceava cu nr. 1.932 din 2 martie 2016 și nr. 2.251 din 9 martie 2016, înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 4.099 din 10 martie 2016 și nr. 4.099 din 14 martie 2015, privind măsurile care trebuie luate pentru organizarea referendumului local cu privire la trecerea localității Liteni din județul Suceava de la rangul de oraș la rangul de comună,

văzând Hotărârea Consiliului Local al Orașului Liteni din județul Suceava nr. 8 din 29 februarie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum local în vederea consultării cetățenilor cu privire la trecerea localității Liteni de la rangul de oraș la rangul de comună,

luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislației privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale și veghează la respectarea acesteia,

ținând cont de dispozițiile art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (22)-(4), ale art. 26 alin. (21)-(4) și (6), ale art. 27 alin. (11)-(3), ale art. 28-42 și ale art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,

observând că Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, la rândul său abrogată prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

văzând că Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

constatând că Legea nr. 115/2015 și Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu au avut în vedere situația juridică a normelor de trimitere din cadrul Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, către Legea nr. 70/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare,

văzând considerentele deciziilor Curții Constituționale nr. 82/1995 și nr. 1.595/2011,

având în vedere prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind Corpul experților electorali, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,

ținând cont de dispozițiile art. 22 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucțiuni.

Art. 1.

Art. 2.

Președintele Autorității Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreședinte,

Florin-Constantin Mitulețu-Buică

Vicepreședinte,

Dan VlaicuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

01 Oct.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top