Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 159, Partea I, din 02.03.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI, AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE

ORDIN Nr. 239/2015

privind încadrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare în categoria „Nivel acreditat”

M.Of. nr. 159, Partea I, din 02.03.2016

Având în vedere:

- prevederile art. 173 alin. (2) și (3) și ale art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) și art. 16 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate;

- Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 199/2013 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare;

- Raportul de acreditare al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, întocmit de Unitatea de Evaluare și Acreditare a Spitalelor din cadrul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate;

- Referatul Unității de Evaluare și Acreditare a Spitalelor nr. 332/UEAS din 28 decembrie 2015, aprobat de președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate sub nr. 1.028/C.V. din 30 decembrie 2015,

în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,

președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,

Vasile CepoiNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

14 Iun.
2021
Schimbă data
Top