Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 675, Partea I, din 04.09.2015

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

INSTRUCȚIUNE Nr. 1/2015

emisă în aplicarea prevederilor art. 186 și 190 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

M.Of. nr. 675, Partea I, din 04.09.2015

Având în vedere:

— prevederile art. 186 și 190 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile art. 111 și art. 95 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

— jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea din Cauza C-176/98 Holst Italia Spa — Comune Cagliari, Hotărârea Curții Europene de Justiție din Cauza C-94/12 — SWM Construzioni 2 Spa v. Provincia di Fermo),

ținând cont de solicitări de emitere a unor îndrumări cu privire la modalitatea în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea susținerii acordate de către o altă persoană, precum și modul de interpretare și aplicare a legislației în materia achizițiilor publice privind obligația/obligațiile pe care le are un terț susținător,

în sensul unei abordări unitare în ceea ce privește situațiile în care devine incidentă aplicarea, în practică, a prevederilor legale menționate mai sus,

în temeiul art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice emite următoarea instrucțiune:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,

Bogdan-Paul DobrinNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

16 Ian.
2022
Schimbă data
Top